ESAD: Especialitat Interpretació

Informació acadèmica

Nº de cursosNº de crèdits
4240
CaràcterCrèdits ECTS
Forma bàsica22
Forma obligatòra185
Forma optativa33
Total240
MatèriesCrèdits
ECTS
1r2n3r4tpdf
Disseny de personatge66pdf
Dramatúrgia1064pdf
Estètica66pdf
Història de les arts de l’espectacle844pdf
Història i teoria de la literatura dramàtica1266pdf
Moviment246666pdf
Música i cant19172pdf
Pedagogia44pdf
Pràctiques d’interpretació22967pdf
Producció i gestió44pdf
Promoció artística44pdf
Sistemes d’interpretació441212128pdf
Tècnica de teatre musical2912134pdf
Tècnica per al cinema i la televisió2912134pdf
Teoria de l’espectacle i la comunicació66pdf
Treball de fi de carrera1515pdf
Veu216663pdf
Total crèdits ECTS24060606060
Requisits previs de matriculació

  • Haver cursat una assignatura no implica haver-la superada però sí, haver-s’hi matriculat.
  • Haver superat una assignatura significa haver-la cursada i aprovada.
Codi/AssignaturaSemestreFitxaMatèriaTipusMencióHoresCrèditsh/set.Requisits previs de matriculació

PRIMER CURS

ESAD_0101
Història de les arts de l’espectacle 1

S1

S2

Pdf

Història de les arts de l’espectacle

FB

100

4

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0102
Història i teoria de la literatura dramàtica 1

S1

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0103
Història i teoria de la literatura dramàtica 2

S2

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 1.
ESAD_0104
Tècniques del coneixement corporal

S1

S2

Pdf

Moviment

OB

150

6

1h30 + 1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0105
Cant individual 1

S1

S2

Pdf

Música i cant

OB

50

2

40’

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0106
Laboratori de cant

S1

S2

Pdf

Música i cant

OB

100

4

1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0107
Llenguatge musical 1

S1

S2

Pdf

Música i cant

OB

150

6

1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0108
Tècnica vocal 1

S1

S2

 Pdf

Música i cant

OB

125

5

1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0109
Pràctiques d’interpretació 1

S1

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

112,5

4,5

2h + 2h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0110
Pràctiques d’interpretació 2

S2

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

112,5

4,5

2h + 2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 1.
ESAD_0111
Sistemes d’interpretació 1

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0112
Sistemes d’interpretació 2

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 1.
ESAD_0113
Expressió oral i dicció 1

S1

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0114
Expressió oral i dicció 2

S2

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 1.

SEGON CURS

ESAD_0201
Història de les arts de l’espectacle 2

S1

S2

Pdf

Història de les arts de l’espectacle

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història de les arts de l’espectacle 2 cal haver superat, prèviament, l’assignatura d’Història de les arts de l’espectacle 1.
ESAD_0202
Teoria de l’espectacle i la comunicació 1

S1

Pdf

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0203
Teoria de l’espectacle i la comunicació 2

S2

Pdf

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Teoria de l’espectacle i la comunicació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Teoria de l’espectacle i la comunicació 1.
ESAD_0204
Història i teoria de la literatura dramàtica 3

S1

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’ Història i teoria de la literatura dramàtica 1 i d’Història i teoria de la literatura dramàtica 2.
ESAD_0205
Història i teoria de la literatura dramàtica 4

S2

 Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3.
ESAD_0206
Entrenament corporal 1

S1

Pdf

Moviment

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Entrenament corporal 1 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Tècniques de coneixement corporal.
ESAD_0207
Entrenament corporal 2

S2

Pdf

Moviment

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Entrenament corporal 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Entrenament corporal 1.
ESAD_0208
Cant individual 2

S1

S2

Pdf

Música i cant

OB

50

2

30’

Per a matricular-se a l’assignatura de Cant individual 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Cant individual 1..
ESAD_0209
Pràctiques d’interpretació 3

S1

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Pràctiques d’interpretació 1 i de Pràctiques d’interpretació 2 i Sistemes d’Interpretació 1 i 2
ESAD_0210
Pràctiques d’interpretació 4

S2

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 3
ESAD_0211
Sistemes d’interpretació 3

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Sistemes d’interpretació 1 i de Sistemes d’interpretació 2.
ESAD_0212
Sistemes d’interpretació 4

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 3.
ESAD_0213
Expressió oral i dicció 3

S1

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 3 caldrà haver cursat i superat prèviament  les assignatures de Sistemes d’interpretació 1 i 2.
ESAD_0214
Expressió oral i dicció 4

S2

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 3.
ESAD_0215
Interpretació de cançons 1

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Interpretació de cançons 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Laboratori de cant, de Llenguatge musical 1 i de Cant individual 1. I cal estar admès (per nota) a la menció de Musical.
ESAD_0216
Llenguatge musical 2

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

75

3

1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Llenguatge musical 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Llenguatge musical 1.
ESAD_0217
Tècnica vocal 2

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

75

3

1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Tècnica vocal 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Tècnica vocal 1.
ESAD_0218
L’actor davant la càmera 1

S1

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de L’actor davant la càmera 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Sistemes d’interpretació 1 i de Sistemes d’interpretació 2.
ESAD_0219
L’actor davant la càmera 2

S2

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de L’actor davant la càmera 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de L’actor davant la càmera 1.

TERCER CURS

ESAD_0301
Producció teatral

S1

S2

Pdf

Producció i gestió

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Producció teatral caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits de les assignatures de Formació Bàsica de primer i segon curs.
ESAD_0302
Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare caldrà haver superat, prèviament, les asignatures d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3 i d’Història i teoria de la literatura dramàtica 4.
ESAD_0303
Anàlisi dramatúrgica: Beckett

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Beckett caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d‘Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare.
ESAD_0304
Estètica

S1

Pdf

Estètica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Estètica caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Teoria de l’espectacle i la comunicació 1 i de Teoria de l’espectacle i la comunicació 2.
ESAD_0305
Últimes tendències

S2

Pdf

Estètica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Últimes tendències caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Estètica.
ESAD_0306
Entrenament corporal 3

1S

Pdf

Moviment

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Entrenament corporal 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d‘Entrenament corporal 2 i d‘Entrenament corporal 1.
ESAD_0307
Entrenament corporal 4

S2

Pdf

Moviment

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Entrenament corporal 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d‘Entrenament corporal 3.
ESAD_0308
Pràctiques d’interpretació 5

S1

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

87,5

3,5

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 5 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Pràctiques d’interpretació 3 i de Pràctiques d’interpretació 4.
ESAD_0309
Pràctiques d’interpretació 6

S2

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

87,5

3,5

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 6 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 5.
ESAD_0310
Sistemes d’interpretació 5

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 5 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Sistemes d’interpretació 3 i de Sistemes d’interpretació 4.
ESAD_0311
Sistemes d’interpretació 6

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 6 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 5.
ESAD_0312
Expressió oral i dicció 5

S1

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Expressió oral i dicció 5 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d‘Expressió oral i dicció 3 i de Expressió oral i dicció 4.
ESAD_0313
Expressió oral i dicció 6

S2

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Expressió oral i dicció 6 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d‘Expressió oral i dicció 5.
ESAD_0314
Cant individual 3

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

50

2

30’

Per a matricular-se a l’assignatura de Cant individual 3 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Cant individual 2.
ESAD_0315
Interpretació de cançons 2

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

125

5

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Interpretació de cançons 2 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d‘Interpretació de cançons 1, de Llenguatge musical 2 i de Cant individual 2.
ESAD_0316
Llenguatge musical 3

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

75

3

1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Llenguatge musical 3 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Llenguatge musical 2.
ESAD_0317
Tècnica vocal 3

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

75

3

1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Tècnica vocal 3 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Tècnica vocal 2.
ESAD_0318
L’actor davant la càmera 3

S1

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

125

5

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de L’actor davant la càmera 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de L’actor davant la càmera 1 i de L’actor davant la càmera 2.
ESAD_0319
L’actor davant la càmera 4

S2

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

125

5

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de L’actor davant la càmera 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de L’actor davant la càmera 3.
ESAD_0320
Pràctica de càmera 1

S1

S2

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

75

3

A determinar

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctica de càmera 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de L’actor davant la càmera 1 i de L’actor davant la càmera 2.

QUART CURS

ESAD_0401
Pedagogia del teatre

S1

S2

 Pdf

Pedagogia

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pedagogia del teatre caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits de les assignatures de Formació Bàsica de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0402
Maquillatge

S2

Pdf

Disseny de personatge

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Maquillatge caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de les assignatures de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0403
Vestuari

S2

Pdf

Disseny de personatge

OB

75

3

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Vestuari caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de les assignatures de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0404
Dramatúrgia aplicada

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

100

4

3h

Per a matricular-se a l‘assignatura de Dramatúrgia aplicada caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de les assignatures de primer, segon i tercer curs i haver-se matriculat, també, a l’assignatura de Treball fi de carrera.
ESAD_0405
Escenificació i direcció escènica

S1

Pdf

Escenificació

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Escenificació i direcció escènica caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits de la matèria Dramatúrgia de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0406
Teatre físic

S1

Pdf

Moviment

OB

75

3

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Teatre físic caldrà haver superar, prèviament, tots els crèdits de la matèria de Moviment de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0407
Pràctica de creació lliure

S2

Pdf

Moviment

OB

75

3

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctica de creació lliure caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Teatre físic.
ESAD_0408
Sistemes d’interpretació 7/Audició

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

200

8

3h + 3h

Per a matricular-se a ‘l’assignatura de Sistemes d’Interpretació 7/Audició caldrà haver cursat, prèviament, totes les assignatures de primer, segon i tercer curs i superat tots els crédits de la matèria Sistemes d’Interpretació
ESAD_0409
Expressió oral i dicció 7

S1

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 7 caldrà haver superat, previament, tots els crèdits de la matèria Veu
ESAD_0410
Càsting i videobook

S2

Pdf

Promoció artística

OP

Musical /Cinema i TV

100

4

3h

Per a matricular-se a ‘l’assignatura de Càsting i videobook caldrà haver cursat, prèviament, totes les assignatures de primer, segon i tercer curs i superat tots els crédits de la matèria Sistemes d’Interpretació
ESAD_0411
Interpretació de cançons 3/Audició

S1

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

100

4

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Interpretació de cançons 3/Audició caldrà haver superat, previament, els crèdits de les assignatures: interpretació de cançons 2, técnica vocal 3, cant individual 3 i llenguatge musical 2, així com tots els crédits de la matèria Sistemes d’Interpretació
ESAD_0412
Pràctica de càmera 2

S1

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

100

4

A determinar

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctica de càmera 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Pràctica de càmera 1.
ESAD_0422
Treball fi de carrera_Interpretació

S2

Treball final

TF

375

15

3h + 3h + 3h + 3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Treball fi de carrera_Interpretació caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de les assignatures de primer, segons i tercer curs.

Cap de l’especialitat: Josep GalindoCap d’estudis: Nuria Sánchez

Tutors de Pràctiques d’Interpretació : Josep Galindo, Pablo Ley, Carolina Llacher, Albert Boronat i Tony Casla

Tutors de curs: 

  • 1r ESAD – Josep Galindo
  • 2n ESAD – Carolina Llacher
  • 3r ESAD – Nuria Sánchez
  • 4t ESAD – Nuria Sánchez
Marc Artigau CV
0404_Dramatúrgia aplicada A
0422_TFC_Interpretació
barbara-becker-ESAD-eoliaBárbara Becker CV
0201_Història de les arts del  espectacle 2A
0204_Història i teoria de la literatura dramàtica 3
0205_Història i teoria de la literatura dramàtica 4
0302_Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare A
Sarah-Bernardy-eoliaSara Bernardy CV
0402_Maquillatge
0403_Vestuari
laura-bernaus-webLaura Bernaus CV
0106_Laboratori de cant C
0108_Tècnica vocal 1B
albert-boronat-herreros-webAlbert Boronat  CV
0309_Pràctiques d’interpretació 6
Esther Bové CV  
0313_Expressió oral i dicció 6
Sebastià Bover Nicolau CV
0101_Història de les arts de l’espectacle 1 A i B
Jofre Borràs CV
0315_Interpretació de cançons 2
Joan Lúís Bozzo CV  
0411_Interpretació de cançons 3
Laia Cagigal CV
0105_Cant individual 1
0208_Cant individual 2
Queralt CasasayasQueralt Casasayas CV
0213_Expressió oral i dicció 3 A i B
0214_Expressió oral i dicció 4 A i B
0312_Expressió oral i dicció 5
Tony Casla CV
0110_Pràctiques d’interpretació 2
0209_Pràctiques d’interpretació 3
mariona-castillo-webMariona Castillo Garcia CV
0214_Expressió oral i dicció 4 A i B
0409_Expressió oral i dicció 7
Judit Colell CV
03_Acting for camera
Mireia De Querol CV
0407_Pràctica de creació lliure A i B
Mariona Esplugues CV
0113_Expressió oral i dicció 1
0114_Expressió oral i dicció 2
Rosa Forteza. Teatre Sense LímitsRosa Forteza CV
0104_Tècniques del coneixement corporal
0406_Teatre físic A i B

Ángela Furquet CV
0106_Laboratori de cant
0108_Tècnica vocal 1
0216_Llenguatge musical 2
0317_Tècnica vocal 3
Josep Galindo Solé CV
0109_Pràctiques d’interpretació 1
0110_Pràctiques d’interpretació 2
0211_Sistemes d’interpretació 3
0212_Sistemes d’interpretació 4
0311_Sistemes d’interpretació 6 (anglès)
0320_Pràctica de càmera 1
0410_Càsting i videobook
0412_Pràctica de càmera 2
Marc Garcia Rami CV
0411_Interpretació de cançons 3
teresa-garcia-webTeresa García-Valenzuela CV
0407_Pràctica de creació lliure
Elia Genís. El PlanterÈlia Genís CV
0104_Tècniques del coneixement corporal
Cristina Goñi CV
0207_Entrenament corporal 2
0306_Entrenament corporal 3
Roger Guinot CV
0317_Tècnica vocal 3
Antònia Jaume CV
0212_Sistemes d’interpretació 4
0408_Sistemes d’interpretació 7/Audició
mireia-juarezMireia Juárez CV
0410_Càsting i videobook
Nuria Legarda CV
0212_Sistemes d’interpretació 4
0408_Sistemes d’interpretació 7/Audició
Pablo Ley CV
0102_Història i teoria de la literatura dramàtica 1
0109_Pràctiques d’interpretació 1
carolina-llacer-webCarolina Llacher CV
0202_Teoria de l’espectacle i la comunicació 1
0203_Teoria de l’espectacle i la comunicació 2
0210_Pràctiques d’interpretació 4
0305_Últimes tendències
0308_Pràctiques interpretació 5

Gustavo Llull CV
0215_Interpretació de cançons 1
0315_Interpretació de cançons 2
Carol Lopez CV
0408_Sistemes d’interpretació 7/Audició
lugstenmann-cristinaCristina Lügstenmann CV
0206_Entrenament corporal 1
Ferran Madico CV
0211_Sistemes d’interpretació 3
0212_Sistemes d’interpretació 4
Viv Manning CV
0105_Cant individual 1
0106_Laboratori de cant
0108_Tècnica vocal 1
0208_Cant individual 2
0217_Tècnica vocal 2
0314_Cant individual 3
Marc Martinez CV
0318_L’actor davant la càmera 3
Mar Medina CV
0101_Història de les arts de l’espectacle 1
0104_Tècniques de coneixement corporal
0206_Entrenament corporal 1
0207_Entrenament corporal 2
0306_Entrenament corporal 3
0307_Entrenament corporal 4
victor molina bnVíctor Molina CV
0201_Història de les arts de l’espectacle 2
0303_Anàlisi dramatúrgica: Beckett
0304_Estètica
monclus-sandraSandra Monclús CV
0311_Sistemes d’interpretació 6B Daulte
Mar Monegal Bagó CV
0111_Sistemes d’interpretació 1
Jordi Oriol CV
0311_Sistemes d’interpretació 6A
Laia Piró CV
0105_Cant individual 1
0208_Cant individual 2
carme_poll_Carme Poll CV
0310_Sistemes d’interpretació 5B Daulte
0311_Sistemes d’interpretació 6A Daulte
Monia-PrestaMonia Presta CV
0401_Pedagogia del teatre
merce-puyMercè Puy Campos CV
0301_Producció teatral
Montse Rodriguez CV
0112_Sistemes d’interpretació 2A
0408_Sistemes d’interpretació 7B/Audició
Mª Antònia SalasMª Antonia Salas CV
0213_Expressió oral i dicció 3
0214_Expressió oral i dicció 4
Clara Sallago CV
0105_Cant individual 1
0208_Cant individual 2
angels-sanchez-web-eoliaÀngels Sánchez CV
0111_Sistemes d’interpretació 1
0112_Sistemes d’interpretació 2
0215_Interpretació de cançons 1

Nuria Sánchez CV
0107_Llenguatge musical 1
0316_Llenguatge musical 3
0401_Pedagogia del teatre (Coordinació)
cristina schmutz bnCristina Schmutz CV
0405_Escenificació i direcció escènica
David Teixidó. InterpretacióDavid Teixidó CV
0211_Sistemes d’interpretació 3
0319_L’actor davant la camera 4
Marta Tirado CV
0103_Història i teoria de la literatura dramàtica 2
0303_Anàlisi dramatúrgica: Beckett A
Martí Torras CV
0212_Sistemes d’interpretació 4
0310_Sistemes d’interpretació 5 (cat/cast)
0315_Interpretació de cançons 2
Aina Torné  CV
0307_Entrenament corporal 4
Ferran Utzet CV
0422_TFC d’interpretació
Ginebra Vall CV
03_Acting and direction
0310_Sistemes d’interpretació 5 (anglès)
Jan Vilanova CV
0404_Dramatúrgia aplicada B
alicia-verdesAlícia Verdés CV
0111_Sistemes d’interpretació 1
0112_Sistemes d’interpretació 2
0218_L’actor davant la càmera 1
0219_L’actor davant la camera 2

Cinema i televisió

Si vols ser actor de cinema o de televisió aquesta és la teva especialitat. El programa proposa l’exploració en profunditat dels teus registres i qualitats interpretatives per a treballar el teu potencial i abordar amb les màximes garanties l’accés al món professional. Aprendràs tècniques per actuar davant la càmera i a l’escenari, a preparar-te càstings i audicions. Entraràs en contacte amb directors i realitzadors, i durant la teva formació, generaràs material audiovisual i podràs aprendre a fer el teu propi videobook. Les pràctiques de càmera es realitzen també en associació amb altres universitats i centres especialitzats, amb la voluntat de posar-te en contacte amb els futurs realitzadors i directors cinematogràfics.

Especialitat recomanada si vols assolir una formació interpretativa profunda i de qualitat i si tens un especial interès per explorar i descobrir les teves qualitats davant la càmera.

Teatre musical

Si t’agrada actuar, cantar i ballar aquesta és la teva especialitat. Una formació molt completa i eminentment pràctica on treballaràs el cos i la veu i et formaràs com a actor i cantant. El programa inclou classes de cant individual, llenguatge musical, interpretació de cançons, treball de cos, dansa i moltes altres matèries fonamentals per a desenvolupar al màxim el teu instrument. És, sens dubte, l’especialitat que potencia al màxim totes les teves qualitats i registres, i fa un especial èmfasi en la veu cantada.

Indicada per a tots aquells que sentiu passió per la música, pels que voleu ser intèrprets de teatre musical o bé per aquells que potser heu somiat en poder tenir una carrera discogràfica.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept