Informació acadèmica

Nombres de cursos Nombre de crèdits
4 240
Caràcter Crèdits ECTS
Forma bàsica 22
Forma obligatòria 185
Forma optativa 22
Total 240
Matèries Crèdits
ECTS
1r 2n 3r 4t pdf
Disseny de personatge 6 6 pdf
Dramatúrgia 10 6 4 pdf
Estètica 6 6 pdf
Història de les arts de l’espectacle 8 4 4 pdf
Història i teoria de la literatura dramàtica 12 6 6 pdf
Moviment 24 6 6 6 6 pdf
Música i cant 19 17 2 pdf
Pedagogia 4 4 pdf
Pràctiques d’interpretació 22 9 6 7 pdf
Producció i gestió 4 4 pdf
Promoció artística 4 4 pdf
Sistemes d’interpretació 44 12 12 12 8 pdf
Tècnica de teatre musical 29 12 13 4 pdf
Tècnica per al cinema i la televisió 29 12 13 4 pdf
Teoria de l’espectacle i la comunicació 6 6 pdf
Treball de fi de carrera 15 15 pdf
Veu 21 6 6 6 3 pdf
Total crèdits ECTS 240 60 60 60 60
REQUISITS PREVIS DE MATRICULACIÓ

Haver cursat una assignatura no implica haver-la superada però sí, haver-s’hi matriculat.
Haver superat una assignatura significa haver-la cursada i aprovada.

Codi/Assignatura Semestre Fitxa Matèria Tipus Menció Hores Crèdits h/set. Requisits previs de matriculació

PRIMER CURS

ESAD_0101
Història de les arts de l’espectacle 1

S1

S2

Pdf

Història de les arts de l’espectacle

FB

100

4

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0102
Història i teoria de la literatura dramàtica 1

S1

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0103
Història i teoria de la literatura dramàtica 2

S2

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 1.
ESAD_0104
Tècniques del coneixement corporal

S1

S2

Pdf

Moviment

OB

150

6

1h30 + 1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0105
Cant individual 1

S1

S2

Pdf

Música i cant

OB

50

2

40’

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0106
Laboratori de cant

S1

S2

Pdf

Música i cant

OB

100

4

1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0107
Llenguatge musical 1

S1

S2

Pdf

Música i cant

OB

150

6

1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0108
Tècnica vocal 1

S1

S2

 Pdf

Música i cant

OB

125

5

1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0109
Pràctiques d’interpretació 1

S1

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

112,5

4,5

2h + 2h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0110
Pràctiques d’interpretació 2

S2

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

112,5

4,5

2h + 2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 1.
ESAD_0111
Sistemes d’interpretació 1

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0112
Sistemes d’interpretació 2

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 1.
ESAD_0113
Expressió oral i dicció 1

S1

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0114
Expressió oral i dicció 2

S2

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 1.

SEGON CURS

ESAD_0201
Història de les arts de l’espectacle 2

S1

S2

Pdf

Història de les arts de l’espectacle

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història de les arts de l’espectacle 2 cal haver superat, prèviament, l’assignatura d’Història de les arts de l’espectacle 1.
ESAD_0202
Teoria de l’espectacle i la comunicació 1

S1

Pdf

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.
ESAD_0203
Teoria de l’espectacle i la comunicació 2

S2

Pdf

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Teoria de l’espectacle i la comunicació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Teoria de l’espectacle i la comunicació 1.
ESAD_0204
Història i teoria de la literatura dramàtica 3

S1

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’ Història i teoria de la literatura dramàtica 1 i d’Història i teoria de la literatura dramàtica 2.
ESAD_0205
Història i teoria de la literatura dramàtica 4

S2

 Pdf

 

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3.
ESAD_0206
Entrenament corporal 1

S1

Pdf

Moviment

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Entrenament corporal 1 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Tècniques de coneixement corporal.
ESAD_0207
Entrenament corporal 2

S2

Pdf

Moviment

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Entrenament corporal 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Entrenament corporal 1.
ESAD_0208
Cant individual 2

S1

S2

Pdf

Música i cant

OB

50

2

30’

Per a matricular-se a l’assignatura de Cant individual 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Cant individual 1..
ESAD_0209
Pràctiques d’interpretació 3

S1

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Pràctiques d’interpretació 1 i de Pràctiques d’interpretació 2 i Sistemes d’Interpretació 1 i 2
ESAD_0210
Pràctiques d’interpretació 4

S2

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 3
ESAD_0211
Sistemes d’interpretació 3

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Sistemes d’interpretació 1 i de Sistemes d’interpretació 2.
ESAD_0212
Sistemes d’interpretació 4

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 3.
ESAD_0213
Expressió oral i dicció 3

S1

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 3 caldrà haver cursat i superat prèviament  les assignatures de Sistemes d’interpretació 1 i 2.
ESAD_0214
Expressió oral i dicció 4

S2

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 3.
ESAD_0215
Interpretació de cançons 1

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Interpretació de cançons 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Laboratori de cant, de Llenguatge musical 1 i de Cant individual 1. I cal estar admès (per nota) a la menció de Musical.
ESAD_0216
Llenguatge musical 2

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

75

3

1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Llenguatge musical 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Llenguatge musical 1.
ESAD_0217
Tècnica vocal 2

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

75

3

1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Tècnica vocal 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Tècnica vocal 1.
ESAD_0218
L’actor davant la càmera 1

S1

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de L’actor davant la càmera 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Sistemes d’interpretació 1 i de Sistemes d’interpretació 2.
ESAD_0219
L’actor davant la càmera 2

S2

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de L’actor davant la càmera 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de L’actor davant la càmera 1.

TERCER CURS

ESAD_0301
Producció teatral

S1

S2

Pdf

Producció i gestió

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Producció teatral caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits de les assignatures de Formació Bàsica de primer i segon curs.
ESAD_0302
Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare caldrà haver superat, prèviament, les asignatures d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3 i d’Història i teoria de la literatura dramàtica 4.
ESAD_0303
Anàlisi dramatúrgica: Beckett

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Beckett caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d‘Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare.
ESAD_0304
Estètica

S1

Pdf

Estètica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Estètica caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Teoria de l’espectacle i la comunicació 1 i de Teoria de l’espectacle i la comunicació 2.
ESAD_0305
Últimes tendències

S2

Pdf

Estètica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Últimes tendències caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Estètica.
ESAD_0306
Entrenament corporal 3

1S

Pdf

Moviment

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Entrenament corporal 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d‘Entrenament corporal 2 i d‘Entrenament corporal 1.
ESAD_0307
Entrenament corporal 4

S2

Pdf

Moviment

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Entrenament corporal 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d‘Entrenament corporal 3.
ESAD_0308
Pràctiques d’interpretació 5

S1

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

87,5

3,5

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 5 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Pràctiques d’interpretació 3 i de Pràctiques d’interpretació 4.
ESAD_0309
Pràctiques d’interpretació 6

S2

Pdf

Pràctiques d’interpretació

OB

87,5

3,5

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 6 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’interpretació 5.
ESAD_0310
Sistemes d’interpretació 5

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 5 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Sistemes d’interpretació 3 i de Sistemes d’interpretació 4.
ESAD_0311
Sistemes d’interpretació 6

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

150

6

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 6 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Sistemes d’interpretació 5.
ESAD_0312
Expressió oral i dicció 5

S1

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Expressió oral i dicció 5 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d‘Expressió oral i dicció 3 i de Expressió oral i dicció 4.
ESAD_0313
Expressió oral i dicció 6

S2

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Expressió oral i dicció 6 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d‘Expressió oral i dicció 5.
ESAD_0314
Cant individual 3

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

50

2

30’

Per a matricular-se a l’assignatura de Cant individual 3 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Cant individual 2.
ESAD_0315
Interpretació de cançons 2

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

125

5

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Interpretació de cançons 2 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d‘Interpretació de cançons 1, de Llenguatge musical 2 i de Cant individual 2.
ESAD_0316
Llenguatge musical 3

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

75

3

1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Llenguatge musical 3 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Llenguatge musical 2.
ESAD_0317
Tècnica vocal 3

S1

S2

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

75

3

1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Tècnica vocal 3 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Tècnica vocal 2.
ESAD_0318
L’actor davant la càmera 3

S1

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

125

5

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de L’actor davant la càmera 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de L’actor davant la càmera 1 i de L’actor davant la càmera 2.
ESAD_0319
L’actor davant la càmera 4

S2

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

125

5

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de L’actor davant la càmera 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de L’actor davant la càmera 3.
ESAD_0320
Pràctica de càmera 1

S1

S2

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

75

3

A determinar

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctica de càmera 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de L’actor davant la càmera 1 i de L’actor davant la càmera 2.

QUART CURS

ESAD_0401
Pedagogia del teatre

S1

S2

 Pdf

Pedagogia

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pedagogia del teatre caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits de les assignatures de Formació Bàsica de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0402
Maquillatge

S2

Pdf

Disseny de personatge

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Maquillatge caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de les assignatures de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0403
Vestuari

S2

Pdf

Disseny de personatge

OB

75

3

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Vestuari caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de les assignatures de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0404
Dramatúrgia aplicada

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

100

4

3h

Per a matricular-se a l‘assignatura de Dramatúrgia aplicada caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de les assignatures de primer, segon i tercer curs i haver-se matriculat, també, a l’assignatura de Treball fi de carrera.
ESAD_0405
Escenificació i direcció escènica

S1

Pdf

Escenificació

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Escenificació i direcció escènica caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits de la matèria Dramatúrgia de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0406
Teatre físic

S1

Pdf

Moviment

OB

75

3

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Teatre físic caldrà haver superar, prèviament, tots els crèdits de la matèria de Moviment de primer, segon i tercer curs.
ESAD_0407
Pràctica de creació lliure

S2

Pdf

Moviment

OB

75

3

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctica de creació lliure caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Teatre físic.
ESAD_0408
Sistemes d’interpretació 7/Audició

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

200

8

3h + 3h

Per a matricular-se a ‘l’assignatura de Sistemes d’Interpretació 7/Audició caldrà haver cursat, prèviament, totes les assignatures de primer, segon i tercer curs i superat tots els crédits de la matèria Sistemes d’Interpretació
ESAD_0409
Expressió oral i dicció 7

S1

Pdf

Veu

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura d’Expressió oral i dicció 7 caldrà haver superat, previament, tots els crèdits de la matèria Veu
ESAD_0410
Càsting i videobook

S2

Pdf

Promoció artística

OP

Musical /Cinema i TV

100

4

3h

Per a matricular-se a ‘l’assignatura de Càsting i videobook caldrà haver cursat, prèviament, totes les assignatures de primer, segon i tercer curs i superat tots els crédits de la matèria Sistemes d’Interpretació
ESAD_0411
Interpretació de cançons 3/Audició

S1

Pdf

Tècnica de teatre musical

OP

Musical

100

4

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d‘Interpretació de cançons 3/Audició caldrà haver superat, previament, els crèdits de les assignatures: interpretació de cançons 2, técnica vocal 3, cant individual 3 i llenguatge musical 2, així com tots els crédits de la matèria Sistemes d’Interpretació
ESAD_0412
Pràctica de càmera 2

S1

Pdf

Tècnica per al cinema i la TV

OP

Cinema i TV

100

4

A determinar

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctica de càmera 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Pràctica de càmera 1.
ESAD_0422
Treball fi de carrera_Interpretació

S2

Treball final

TF

375

15

3h + 3h + 3h + 3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Treball fi de carrera_Interpretació caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de les assignatures de primer, segons i tercer curs.
Cap de l’especialitat: Josep Galindo

Cap d’estudis: Nuria Sánchez

Tutors de Pràctiques d’Interpretació : Josep Galindo, Pablo Ley, Carolina Llacher, Albert Boronat i Tony Casla

Tutors de curs: 

  • 1r ESAD – Josep Galindo
  • 2n ESAD – Carolina Llacher
  • 3r ESAD – Nuria Sánchez
  • 4t ESAD – Nuria Sánchez
Marc Artigau CV
0404_Dramatúrgia aplicada A
0422_TFC_Interpretació
barbara-becker-ESAD-eolia Bárbara Becker CV
0201_Història de les arts del  espectacle 2A
0204_Història i teoria de la literatura dramàtica 3
0205_Història i teoria de la literatura dramàtica 4
0302_Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare A
Sarah-Bernardy-eolia Sara Bernardy CV
0402_Maquillatge
0403_Vestuari
laura-bernaus-web Laura Bernaus CV
0106_Laboratori de cant C
0108_Tècnica vocal 1B
albert-boronat-herreros-web Albert Boronat  CV
0309_Pràctiques d’interpretació 6
Esther Bové CV  
0313_Expressió oral i dicció 6
Sebastià Bover Nicolau CV
0101_Història de les arts de l’espectacle 1 A i B
Jofre Borràs CV
0315_Interpretació de cançons 2
Joan Lúís Bozzo CV  
0411_Interpretació de cançons 3
Laia Cagigal CV
0105_Cant individual 1
0208_Cant individual 2
Queralt Casasayas Queralt Casasayas CV
0213_Expressió oral i dicció 3 A i B
0214_Expressió oral i dicció 4 A i B
0312_Expressió oral i dicció 5
Tony Casla CV
0110_Pràctiques d’interpretació 2
0209_Pràctiques d’interpretació 3
mariona-castillo-web Mariona Castillo Garcia CV
0214_Expressió oral i dicció 4 A i B
0409_Expressió oral i dicció 7
Judit Colell CV
03_Acting for camera
Mireia De Querol CV
0407_Pràctica de creació lliure A i B
Mariona Esplugues CV
0113_Expressió oral i dicció 1
0114_Expressió oral i dicció 2
Rosa Forteza. Teatre Sense Límits Rosa Forteza CV
0104_Tècniques del coneixement corporal
0406_Teatre físic A i B

Ángela Furquet CV
0106_Laboratori de cant
0108_Tècnica vocal 1
0216_Llenguatge musical 2
0317_Tècnica vocal 3
Josep Galindo Solé CV
0109_Pràctiques d’interpretació 1
0110_Pràctiques d’interpretació 2
0211_Sistemes d’interpretació 3
0212_Sistemes d’interpretació 4
0311_Sistemes d’interpretació 6 (anglès)
0320_Pràctica de càmera 1
0410_Càsting i videobook
0412_Pràctica de càmera 2
Marc Garcia Rami CV
0411_Interpretació de cançons 3
teresa-garcia-web Teresa García-Valenzuela CV
0407_Pràctica de creació lliure
Elia Genís. El Planter Èlia Genís CV
0104_Tècniques del coneixement corporal
Cristina Goñi CV
0207_Entrenament corporal 2
0306_Entrenament corporal 3
Roger Guinot CV
0317_Tècnica vocal 3
Antònia Jaume CV
0212_Sistemes d’interpretació 4
0408_Sistemes d’interpretació 7/Audició
mireia-juarez Mireia Juárez CV
0410_Càsting i videobook
Nuria Legarda CV
0212_Sistemes d’interpretació 4
0408_Sistemes d’interpretació 7/Audició
Pablo Ley CV
0102_Història i teoria de la literatura dramàtica 1
0109_Pràctiques d’interpretació 1
carolina-llacer-web Carolina Llacher CV
0202_Teoria de l’espectacle i la comunicació 1
0203_Teoria de l’espectacle i la comunicació 2
0210_Pràctiques d’interpretació 4
0305_Últimes tendències
0308_Pràctiques interpretació 5

Gustavo Llull CV
0215_Interpretació de cançons 1
0315_Interpretació de cançons 2
Carol Lopez CV
0408_Sistemes d’interpretació 7/Audició
lugstenmann-cristina Cristina Lügstenmann CV
0206_Entrenament corporal 1
Ferran Madico CV
0211_Sistemes d’interpretació 3
0212_Sistemes d’interpretació 4
Viv Manning CV
0105_Cant individual 1
0106_Laboratori de cant
0108_Tècnica vocal 1
0208_Cant individual 2
0217_Tècnica vocal 2
0314_Cant individual 3
Marc Martinez CV
0318_L’actor davant la càmera 3
Mar Medina CV
0101_Història de les arts de l’espectacle 1
0104_Tècniques de coneixement corporal
0206_Entrenament corporal 1
0207_Entrenament corporal 2
0306_Entrenament corporal 3
0307_Entrenament corporal 4
victor molina bn Víctor Molina CV
0201_Història de les arts de l’espectacle 2
0303_Anàlisi dramatúrgica: Beckett
0304_Estètica
monclus-sandra Sandra Monclús CV
0311_Sistemes d’interpretació 6B Daulte
Mar Monegal Bagó CV
0111_Sistemes d’interpretació 1
Jordi Oriol CV
0311_Sistemes d’interpretació 6A
Laia Piró CV
0105_Cant individual 1
0208_Cant individual 2
carme_poll_ Carme Poll CV
0310_Sistemes d’interpretació 5B Daulte
0311_Sistemes d’interpretació 6A Daulte
Monia-Presta Monia Presta CV
0401_Pedagogia del teatre
merce-puy Mercè Puy Campos CV
0301_Producció teatral
Montse Rodriguez CV
0112_Sistemes d’interpretació 2A
0408_Sistemes d’interpretació 7B/Audició
Mª Antònia Salas Mª Antonia Salas CV
0213_Expressió oral i dicció 3
0214_Expressió oral i dicció 4
Clara Sallago CV
0105_Cant individual 1
0208_Cant individual 2
angels-sanchez-web-eolia Àngels Sánchez CV
0111_Sistemes d’interpretació 1
0112_Sistemes d’interpretació 2
0215_Interpretació de cançons 1

Nuria Sánchez CV
0107_Llenguatge musical 1
0316_Llenguatge musical 3
0401_Pedagogia del teatre (Coordinació)
cristina schmutz bn Cristina Schmutz CV
0405_Escenificació i direcció escènica
David Teixidó. Interpretació David Teixidó CV
0211_Sistemes d’interpretació 3
0319_L’actor davant la camera 4
Marta Tirado CV
0103_Història i teoria de la literatura dramàtica 2
0303_Anàlisi dramatúrgica: Beckett A
Martí Torras CV
0212_Sistemes d’interpretació 4
0310_Sistemes d’interpretació 5 (cat/cast)
0315_Interpretació de cançons 2
Aina Torné  CV
0307_Entrenament corporal 4
Ferran Utzet CV
0422_TFC d’interpretació
Ginebra Vall CV
03_Acting and direction
0310_Sistemes d’interpretació 5 (anglès)
Jan Vilanova CV
0404_Dramatúrgia aplicada B
alicia-verdes Alícia Verdés CV
0111_Sistemes d’interpretació 1
0112_Sistemes d’interpretació 2
0218_L’actor davant la càmera 1
0219_L’actor davant la camera 2

 

Cinema i televisió

Si vols ser actor de cinema o de televisió aquesta és la teva especialitat. El programa proposa l’exploració en profunditat dels teus registres i qualitats interpretatives per a treballar el teu potencial i abordar amb les màximes garanties l’accés al món professional. Aprendràs tècniques per actuar davant la càmera i a l’escenari, a preparar-te càstings i audicions. Entraràs en contacte amb directors i realitzadors, i durant la teva formació, generaràs material audiovisual i podràs aprendre a fer el teu propi videobook. Les pràctiques de càmera es realitzen també en associació amb altres universitats i centres especialitzats, amb la voluntat de posar-te en contacte amb els futurs realitzadors i directors cinematogràfics.

Especialitat recomanada si vols assolir una formació interpretativa profunda i de qualitat i si tens un especial interès per explorar i descobrir les teves qualitats davant la càmera.

Teatre musical

Si t’agrada actuar, cantar i ballar aquesta és la teva especialitat. Una formació molt completa i eminentment pràctica on treballaràs el cos i la veu i et formaràs com a actor i cantant. El programa inclou classes de cant individual, llenguatge musical, interpretació de cançons, treball de cos, dansa i moltes altres matèries fonamentals per a desenvolupar al màxim el teu instrument. És, sens dubte, l’especialitat que potencia al màxim totes les teves qualitats i registres, i fa un especial èmfasi en la veu cantada.

Indicada per a tots aquells que sentiu passió per la música, pels que voleu ser intèrprets de teatre musical o bé per aquells que potser heu somiat en poder tenir una carrera discogràfica.

Vols rebre informació sobre els Estudis Superiors de l’Especialitat d’Interpretació? 
Deixa’ns el teu email!