Projecció professional

Gràcies a la seva idiosincràsia, Eòlia és una finestra oberta al món professional en l’àmbit de les arts escèniques. Un dels seus grans valors és que tot el professorat són professionals en actiu, això representa una simbiosi natural amb el món professional.

L’orientació professional, vehiculada dels del procés P3.8 del SGIQ del centre, té com a finalitat oferir les eines, l’assessorament i la informació necessàries i adequades a l’alumnat per tal de facilitar-ne la seva futura inserció en el món professional

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept

A continuació enumerem les accions més importants que desenvolupa el centre a nivell d’orientació professional:

CESSIÓ D’ESPAIS


ÀREA DE CÀSTING


SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL


BECA ODISSEU EÒLIA I+D


PRODUCCIONS EÒLIA I+D


EÒLIA I+D RECERQUES CREATIVES