Beques

A continuació indiquem totes les beques a les quals pot optar l’alumnat matriculat a qualsevol de les dues especialitats del Grau.

BECA EÒLIA

Per l’accés al proper curs 2024-25 Eòlia convoca la 4ª edició de la BECA EÒLIA DE MILLOR NOTA A LA PROVA D’ACCÉS (en forma de bonificació econòmica a la matrícula de 1r curs del Grau en EAS d’Art dramàtic en l’especialitat d’Interpretació) amb l’objectiu de premiar l’esforç i el potencial demostrat durant els dies de les proves d’accés al centre.

La bonificació del beneficiat/da serà d’un 50% sobre l’import total de la matrícula del primer curs.

L’alumne/a s’ha de matricular al 100% dels crèdits per tal d’optar a ser beneficiari/a de la beca Eòlia.

El beneficiat/da disposarà també d’un abonament (doble) a cost 0 per a totes les estrenes i/o assajos generals del Teatre Eòlia.

Resolució:
En el tancament de la convocatòria de juliol de 2024

BECA MINISTERI D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ PROFESSIONAL

Per ser uns estudis oficials reconeguts, l’alumnat del grau té l’opció de sol·licitar anualment una beca al Ministeri d’Educació i Formació professional dins de l’apartat dels ensenyaments superiors postobligatoris no universitaris.

La concessió de les mateixes es fan d’acord amb paràmetes següents:

1. Quantia fixa

    • Beca bàsica
    • Quantia fixa lligada a la renda
    • Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar

2. Quantia variable

    • Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

Presentació de la sol·licitud: del 27 de març al 17 de maig (dates orientatives). Més informació: aquí

BECA ERASMUS

Eòlia CSAD gaudeix de la Carta Erasmus d’Educació Superior 2021-2027 concedida per la Comissió Europea.

Això permet al seu alumnat accedir a la concessió d’ajudes econòmiques de Mobilitat Erasmus+, finançades pel Ministeri d’Educació, Cultura i esport, per tal de realitzar part dels seus estudis o pràctiques a institucions europees d’Educació Superior d’altres països del Programa Erasmus +.

Podeu trobar més informació de les ajudes Erasmus en el següent enllaç del SEPIE:

Eòlia CSAD és l’encarregat de tramitar les ajudes Erasmus+ per aquells alumnes que facin una mobilitat dintre l’Espai Europeu d’Educació Superior.

L’alumnat no ha de fer cap tràmit a nivell individual.

BEQUES FUNDACIÓ SGAE 

La FUNDACIÓ SGAE i NOVA EÒLIA, SL, mitjançant un conveni mutu de col·laboració, estableixen per al curs 2022-2023, la 5a convocatòria de BEQUES FUNDACIÓ SGAE 2022 per a alumnes de 3r i 4t d’estudis superiors de Dramatúrgia i Direcció escènica d’EÒLIA CSAD.

La dotació econòmica de les BEQUES FUNDACIÓ SGAE és de 6 beques de 1.000€ per a alumnes de 4t curs i alumnes de 3r que ja hagin estrenat una obra o estiguin a punt de fer-ho.