Amb la voluntat d’oferir el màxim nivell pel que fa a professionalitat i pedagogia, el Centre Superior d’Art Dramàtic Eòlia de Barcelona organitza cursos de l’àmbit de la Dramatúrgia i direcció escènica fora del programa oficial del Grau en Art Dramàtic. Els cursos proposen una visió multidisciplinar de la creació escènica i l’escriptura de textos. Els professors que els imparteixen arriben avalats per una llarga experiència en el seu camp de creació i en l’àmbit de la pedagogia.

Cursos de nivell avançat 

Cal enviar CV amb la formació i experiència prèvia

NEUROCIÈNCIA I TEATRE
Amb Òscar Vilarroya

Pendent de noves dates
Els dilluns de 18.30h a 20.30h, 14 sessions

Des de fa alguns anys, els avenços de la neurociència han permès estudiar aspectes del pensament i la creativitat humanes que desconeixíem. En aquest sentit, el curs Neurociència i teatre està pensat com un espai on facilitar als professionals de les arts escèniques accés a aquests nous coneixements d’una manera interactiva.

El curs començarà per adreçar temes bàsics sobre el funcionament del cervell, com la percepció, la cognició les emocions o la creativitat, però també deconstruint alguns dels mites més populars sobre el cervell, com que podem separar el pensament i les emocions.

A partir d’aquí, el curs es planteja com una aventura intel·lectual on la interacció entre els alumnes i el professorat marqui els temes a explorar. L’objectiu és satisfer la curiositat dels alumnes, però a la vegada aprofitar-la per desenvolupar nous coneixements i habilitats.

Òscar Vilarroya és Doctor en Filosofia

Preu: 350€

LES NOVES ESTÈTIQUES TEATRALS
Amb Víctor Molina

Pendent de noves dates
Els dimecres de 18h a 20h, 14 sessions

El teatre porta – i comporta – espai i temps. Temps i espai “reals”, i temps i espai “ficcionals”. I en una espècia de vocació –o probablement necessitat- genealògica, el teatre contemporani s’orienta cap a aquests per pensar-se a si mateix des dels seus propis fonaments.
Ho fa –entre altres maneres- assumint els desafiaments que li proporciona l’àmbit de la durada (mitjançant obres especialment extenses, o incursiona en les estètiques que enfronten el temps actual de l’acceleració, per exemple, rondant en el món de la brevetat, amb micropeces dramàtiques o aforismes escènics, o –de forma bastant àmplia- confrontant la repetició teatral com la irrepetibilitat de la performance…); ho fa assumint-los com a àmbits de la seva producció estètica (a través, per exemple, d’un teatre paisatgístic, o mitjançant la multitud de poètiques del teatre visual), o incursiona en el terreny de la seva pròpia recepció (mitjançant les possibilitats del teatre immersiu, o conferint nou estatut a l’espectador), o inclús ho fa confrontant-se amb la seva pròpia història (revisant els clàssics, principalment Shakespeare, tot i que no únicament, o parts de l’herència dels seus orígens avantguardistes).

Aquest curs vol ser una aproximació al voltant d’algunes d’aquestes inquietuds i d’algunes de les figures que perfilen la contemporaneïtat del teatre. És impossible generar un paisatge general i menys encara sistemàtic sobre aquests nous desafiaments teatrals. Es concep, més aviat, com una aproximació rapsòdica, puntillista, podríem dir fractal o inclús pixelada. Completament heterogènia en els seus continguts, i en les formes d’aproximació a ells.

Víctor Molina és Doctor en Filosofia

Preu: 350€

Cursos de nivell inicial

Cal fer una entrevista prèvia amb el departament

DIRECCIÓ ESCÈNICA
Amb Bàrbara Becker

Pendent de noves dates
Els dilluns de 15.30h a 18.30h, 14 sessions

Aquest curs té com a objectiu fer una primera aproximació a la direcció escènica, donant a conèixer les tasques que pertanyen a l’especialització de qui ha de dirigir un procés creatiu amb un equip humà.

Posant en relleu aquest treball en equip, s’aprofundeix especialment en els sistemes de treball de la pràctica de la posada en escena, i que són extrapolables a diferents estils i disciplines artístiques, alhora que també planteja com a element central un apropament tècnic a la direcció d’actors.

Preu: 475€

ESCRIPTURA DRAMÀTICA
Amb Oriol Morales

Pendent de noves dates
Els divendres de 15.30h a 18.30h, 14 sessions

En aquest curs ens centrarem en aspectes claus de l’escriptura teatral com poden ser l’espai, el temps o l’acció, i aprendrem a trencar-ne les unitats i ens endinsarem en tot un món de possibilitats on desenvolupar la nostra escriptura. Això ens portarà a veure quines són les regles que podem seguir a l’hora d’enfrontar-nos a una major llibertat creativa; una llibertat que, si bé ens permetrà explorar nous territoris, també ens obligarà a prendre les regnes i a responsabilitzar-nos de les decisions que prenem, tant a nivell de forma com de contingut.

Al llarg del curs llegirem escenes i fragments de diferents autors, tant clàssics com contemporanis, ens fixarem en el seu estil, provarem fins i tot d’imitar-los i veurem quines estratègies podem seguir a l’hora d’enfrontar-nos a diferents estructures i formes d’organitzar el contingut.

Aquesta assignatura estarà molt enfocada a conèixer i dominar recursos formals a l’hora d’afrontar l’escriptura d’un text teatral. No obstant això, posarem molt d’èmfasi al fet que qualsevol decisió que prenem com a autors a l’hora d’escriure ha d’estar també lligada al fet de voler comunicar, de voler dir alguna cosa.
L’assignatura culminarà amb l’escriptura d’una peça teatral breu.

Preu: 475€