.

Equip

DIRECCIÓ:
Mar Monegal

CORDINACIÓ ACADÈMICA:
Elisabet Ferré (elplanter@eolia.cat)

SECRETARIA ACADÈMICA:
Carme Solé
Teresa Sirvent
Joan Vall

COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS:
Stephanie Sancho

ORGANITZACIÓ DE MATERIAL I ESPAIS:
David Casas

BIBLIOTECA:
Teresa Sirvent

Docents