Prova específica d’accés

El Departament d’Ensenyament convoca cada any les proves que han de superar les persones que volen accedir a Ensenyaments Artístics Superiors (música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals o disseny). Per accedir a aquests ensenyaments cal, per una banda, complir els requisits acadèmics (tenir el títol de batxillerat o equivalent) i, per altra banda, superar una prova específica d’accés que té per objectiu comprovar que els aspirants tenen els coneixements, les habilitats i les capacitats necessàries per cursar-los amb aprofitament. La prova específica es realitza de forma presencial al centre on es pretén accedir.

Les persones que no tenen la titulació necessària per accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors (o sigui, aquells que no disposin del títol de batxillerat), hauran de fer obligatòriament una prova per a aspirants sense el requisit acadèmic.

Per tant, la prova específica d’accés l’han de realitzar TOTES les persones que volen accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors, tant si tenen el batxillerat aprovat com si han superat la prova per aspirants sense el requisit acadèmic.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept

Convocatòria prova d’accés curs 2024-2025

Eòlia CSAD efectua anualment una prova específica d’accés per als aspirants als estudis superiors d’art dramàtic, especialitats d’Interpretació i de Direcció escènica i Dramatúrgia (el mes de juny en convocatòria ordinària i al setembre en convocatòria extraordinària) d’acord amb el que estableix a la resolució corresponent, que publica el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el seu Diari Oficial (DOGC).

Places ofertes convocatòria juny 2024 per l’Especialitat Interpretació: 36
Places ofertes convocatòria juny 2024 per l’Especialitat Direcció escènica i Dramatúrgia: 12
Període d’inscripció a la prova d’accés de la Convocatòria juny 2024: De l’1 d’abril al 31 de maig
Prova d’accés: Del 15 de juny al 6 de juliol

Documentació necessària per la inscripció a la prova d’accés

Per tal de ser admès a la prova, l’aspirant haurà de fer una inscripció telemàtica i carregar la següent documentació

  • Original i fotocòpia del DNI (o la targeta de residència on consta el NIE dels aspirants amb nacionalitat no espanyola)
  • Una fotografia de cara tipus retrat
  • Currículum vitae i/o artístic
  • Pagament de la taxa d’inscripció: 185 € (Ingrés bancari: ES89 2100 2878 6102 0068 7773 La Caixa)

*En el moment de la matrícula l’estudiant haurà de presentar al centre un document oficial que acrediti que té el títol de batxillerat (o equivalent), o d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o la prova per a aspirants sense requisit acadèmic per a majors de 18 anys.

Dates clau de la prova d’accés

Informació sobre l’accés

Més informació de les dates i el programa de la Jornada en aquest enllaç.

Curs específic de preparació per a la prova d’accés al Grau en EAS d’Art Dramàtic especialitat d’Interpretació. Eòlia ofereix diferents sessions de treball per tal de recolzar els aspirants en les futures proves, de la mà de professionals vinculats a l’escola.

Només pots fer aquest curs si et presentes a les proves d’accés d’Eòlia CSAD.

Més informació de continguts i dates en aquest enllaç: preparació-prova-acces

Entrevistes informatives individuals durant tot l’any

Els aspirants interessats a cursar els Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic poden sol·licitar una entrevista informativa prèvia al període d’inscripció per mail a eolia@eolia.cat o a través del telèfon: +34 933 192 397 o WhatsApp: +34 601 613 737.

Aquesta entrevista prèvia serveix tant per informar a l’aspirant de tots els aspectes relacionats amb el tipus d’especialitat per la qual està interessat com per fer una primera avaluació del seu perfil, currículum i potencial de cara a superar els exercicis específics d’accés al primer curs.

Sessions explicatives i visites guiades a Centres d’ensenyament secundari de Catalunya durant tot l’any

Eòlia es posa a disposició dels centres d’Ensenyament Secundari de Catalunya per tal d’oferir en qualsevol moment de l’any visites guiades en grup i sessions explicatives als alumnes, relacionades amb els Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic.

Més informació en aquest enllaç www.eolia.cat/tallers-per-instituts-de-batxillerat-darts-esceniques/

Els ensenyaments artístics de titulació superior en Art Dramàtic tindran com objectiu generar la formació qualificada de professionals en els àmbits de la Interpretació, la Direcció escènica i la Dramatúrgia i en aquelles àrees de coneixement i investigació vinculades a elles. El perfil ideal per a l’aspirant a la prova d’accés és bastant ampli i pot estar obert a diversos perfils i característiques, donat el caire creatiu d’una formació basada en la diferència i en la singularitat dels aspirants. No obstant això, hi ha una sèrie de característiques tipus que es valoren a l’hora d’establir la idoneïtat del perfil d’accés, i ens porten a una sèrie de reflexions temàtiques.

Edat

El perfil d’edat a les dues especialitats és variable. No es considera l’edat com un tret diferencial que dificulti o faciliti l’ingrés, ni en positiu ni en negatiu. Però es considera un tret distintiu positiu la varietat d’edats en els aspirants a les dues especialitats. Malgrat tot, sovint els aspirants a l’especialitat de Direcció escènica i dramatúrgia tenen un perfil d’edat superior als d’Interpretació. No obstant això, aquest fet no seria mai un criteri discriminatori.

Experiència

Pot ser interessant tenir a les classes simultàniament estudiants d’experiències diferenciades; tant aquells que tenen una formació o experiència prèvies, com aquells que sense tenir experiència artística tangible mostrin unes qualitats bàsiques positives per a l’aprenentatge de la formació.

Sensibilitat artística i originalitat

Es valorarà com a tret diferencial positiu la sensibilitat artística potencial dels aspirants i la seva originalitat més que no pas la seva experiència en formacions prèvies en les dues especialitats.

Sensibilitat intel·lectual

Es valorarà també, a part dels coneixements intel·lectuals i la preparació cultural, la sensibilitat intel·lectual que mostrin els participants a la prova d’accés.

Qualitats per al treball en equip

Es valorarà positivament per a l’èxit de la realització dels estudis que l’estudiant tingui qualitats i capacitats comunicatives per establir el diàleg i per realitzar feina en equip.

Estudis previs

En les dues especialitats és imprescindible que els estudiants hagin cursat i aprovat el segon curs de Batxillerat o bé tinguin una titulació d’accés a estudis superiors o universitaris equivalent avalada o homologable per la Generalitat de Catalunya.

Què passa si et quedes sense plaça?

Eòlia Centre Superior d’Art Dramàtic és una de les escoles de teatre de referència de Barcelona, situada al barri de l’Eixample i a 2 minuts d’Arc de Triomf. Si no has obtingut una plaça als estudis reglats, et pots preparar durant un any dintre els nostres cursos de formació teatral, impartits també per professionals de renom.

El programa Pregrau és indicat per tal de fer una preparació a fons durant 9 mesos, amb classes de interpretació, dansa, veu i dramatúrgia, i optatives com interpretació davant la càmera o bé teatre musical.

Tens més informació dels programes de la titulació pròpia en aquest link:

https://www.eolia.cat/plans-formatius