Admissió d’estudiants internacionals

Pàgina inicial/Admissió d’estudiants internacionals
Admissió d’estudiants internacionals2023-02-24T14:51:55+01:00

Admissió d’estudiants internacionals

A Eòlia ESAD acceptem alumnes estrangers de totes les nacionalitats, sempre i quan tinguin un perfil adequat per als nostres estudis en art dramàtic. En funció del teu nivell de formació acadèmica i dels idiomes que parles, pots accedir a diferents tipus de formacions:

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept

Si et vols formar en interpretació a Barcelona, pots accedir a la nostra línia en anglès que oferim a 3r curs dels nostres estudis superiors. Lamentablement no oferim estudis en anglès de Direcció escènica i dramatúrgia, només en espanyol.

REQUERIMENTS:

 • Tenir el passaport en regla.
 • Has de tenir, com a mínim, 2 anys acadèmics cursats en una escola o universitat oficial en Art Dramàtic (BA o BFA, Tìtol Superior, Grau universitari). Si l’escola no és oficial, es valorarà la seva formació i experiència artística.
 • No s’admeten en aquests estudis persones sense cap formació en Art Dramàtic.

PERÍODES D’ESTUDI DISPONIBLES:

 • TARDOR (primer semestre). Del 15 de setembre al 31 de gener.
 • PRIMAVERA (segon semestre). De l’1 de febrer al 15 de juny.

NOMBRE DE PLACES:

El nombre de places ofertes en cada semestre dependrà dels estudiants que arriben a la nostra escola a través dels nostres convenis d’intercanvi. Eòlia ESAD rep cada any estudiants de Londres i Chicago en el segon semestre (Primavera). Per tant, usualment el centre disposa de més places al primer semestre (Tardor).

PROCÉS D’ADMISSIÓ:

Per poder accedir a la nostra línia en anglès, l’interessat haurà d’enviar via correu electrònic a international@eolia.cat la següent documentació:

 • Passaport
 • Currículum artístic.
 • Carta de motivació en anglès
 • Expedient acadèmic de l’alumne del centre on estudia o ha estudiat.
 • Carta de recomanació d’un o més professors de la seva escola.
 • Certificat de nivell en anglès, si l’interessat no és nadiu.
 • Caldrà fer una entrevista via Skype amb el director de Eòlia ESAD.

En el cas de ser admès al centre, l’estudiant haurà d’abonar la quota corresponent i iniciar els seus tràmits amb l’ambaixada del seu país. Eòlia ESAD facilitarà una carta d’acceptació a l’estudiant per tal d’obtenir el seu visat d’estudis.

PROGRAMA D’ASSIGNATURES:

El centre ofereix les següents assignatures en anglès:

TARDOR (1r semestre)ECTS
Sistemes d’interpretació 5 (*)6
Expressió oral i dicció 5 (*)3
Entrenament corporal 3 (*)3
Pràctiques d’interpretació 5 (*)3,5
L’actor davant la càmera 1 (**)6
Escenificació i direcció escènica (**)6
Pràctica de càmera 1 (**)3
Interpretació de cançons 2 (***)5
PRIMAVERA (2n semestre)ECTS
Sistemes d’interpretació 6 (*)6
Expressió oral i dicció 6 (*)3
Entrenament corporal 4 (*)3
Pràctiques d’interpretació 6 (*)3,5
L’actor davant la càmera 1 (**)6
Escenificació i direcció escènica (**)6
Pràctica de càmera 1 (**)3
5 Interpretació de cançons 2 (***)5

(*) Assignatures que es cursen amb els alumnes de Eòlia ESAD.

(**) Assignatures que només s’ofereixen per estudiants internacionals. És necessari un mínim de 6 alumnes matriculats perquè es puguin impartir.

(***) Per poder accedir a aquesta assignatura cal demostrar experiència en cant i teatre musical, i no sempre s’ofereix en anglès en el nostre centre. Caldrà que ho consulteu.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS:

En completar el semestre, Eòlia ESAD facilitarà a l’alumne (i al centre d’on prové) un expedient acadèmic amb el detall de totes les assignatures, els crèdits ECTS (sistema europeu) i les notes. Per estudiants americans, entre 30-35 crèdits ECTS equivalen a 15-18 crèdits del sistema americà.

L’expedient acadèmic serà necessari per a tots aquells alumnes que veniu d’intercanvi a través de la vostra escola i universitat, i heu de convalidar els crèdits quan torneu al vostre país.

TAXES:

El preu per semestre a Eòlia ESAD són 3.500€. L’estudiant admès haurà d’abonar la primera meitat un mes abans de l’inici del semestre,  i la segona meitat com a màxim la primera setmana d’inici de les classes.

El fet de no abonar la matrícula dins el terminis indicats suposarà la no acceptació de l’estudiant al centre.

Els estudiants que venen de mobilitat des d’un centre amb conveni d’intercanvi, han d’abonar la matrícula al seu centre d’origen.

SI NO PARLO ANGLÈS PERÒ SÍ ESPANYOL, TAMBÉ PUC VENIR A ESTUDIAR UN SEMESTRE?

Sí, també admetem alguns estudiants a la línia en català/castellà dels nostres estudis superiors, tot i que tenim poques places lliures.

El procés d’admissió és el mateix, i tota la documentació (currículum i carta de motivació) s’ha de presentar en castellà. La proposta d’assignatures pot variar en funció del nivell de l’estudiant i les places disponibles. Per tant, el preu semestral pot ser lleugerament diferent. Caldrà fer un estudi en cada cas i segons l’any acadèmic pel qual es faci la sol·licitud. Demana més informació a international@eolia.cat

Si no tens nacionalitat espanyola també tens dret a accedir al nostre Títol Superior en Art Dramàtic de 4 anys. Pots optar a l’especialitat d’Interpretació o a la de Direcció escènica i dramatúrgia.

L’accés s’ha de fer com la resta d’aspirants a ocupar una plaça de primer curs. És imprescindible tenir el batxillerat aprovat (estudis oficials del teu país fins als 18 anys) i superar la prova d’accés al nostre centre que es fa el mes de juny.

És necessari l’idioma català? Per accedir a l’especialitat Interpretació sí, ja que a la Comunitat de Catalunya tenim dos idiomes oficials, i per normativa del Departament d’Ensenyament en els estudis oficials, els nostres alumnes han d’obtenir les competències educatives en els dos idiomes. No demanem que tinguis una dicció perfecta en el moment de l’accés, però sí que hauràs de defensar un monòleg en català.

En el cas de l’especialitat de Direcció escènica i dramatúrgia, no és imprescindible parlar el català.

El que has de tenir present és que el període d’inscripció a les proves d’accés es fa d’abril a juny, i les proves d’accés són presencials i es realitzen a la nostra escola la segona quinzena de juny. No es pot accedir a aquests estudis oficials per cap altre via.

INFORMACIÓ DELS ESTUDIS: Pots trobar tota la informació sobre les assignatures, la prova d’accés, els preus i les beques a la nostra pàgina web: www.eolia.cat/es/oferta-formativa/esad/

VISA D’ESTUDIS: L’escola facilitarà a l’interessat una carta d’acceptació a la prova d’accés als estudis superiors un cop s’hagin abonat les taxes corresponents a la prova (185€).

HOMOLOGACIÓ DEL BATXILLERAT: Per als alumnes internacionals, serà imprescindible que homologueu el vostre títol de batxillerat al Departament d’Ensenyament de Barcelona. Per poder iniciar el procés, caldrà que sigueu residents a Barcelona. No podreu matricular-vos a primer curs si no heu iniciat els tràmits d’homologació del batxillerat. Més informació sobre el procés d’homologació a: queestudiar.gencat.cat/es/homologacio

Els programes de formació no oficials (Titulació lliure) estan oberts també a estudiants internacionals, però són estudis que no estan registrats en el Ministeri d’Educació espanyol. L’avantatge que tenen és que no estàs obligat a fer tota la formació completa, pots cursar els anys que necessitis i les assignatures que més t’interessin.

En aquesta formació no és necessari parlar català, però sí espanyol. No oferim classes en anglès en la formació lliure. Tampoc s’ofereixen beques en aquests estudis no oficials.

L’accés a la formació lliure es fa entre maig i setembre, i les classes s’inicien el mes d’octubre. No és necessari demostrar estudis previs oficials, però si que cal fer una petita audició per tal que puguem conèixer el teu perfil i el teu nivell actoral.

INFORMACIÓ DELS ESTUDIS: Pots trobar tota la informació sobre els plans formatius, la prova d’accés i els preus a la nostra pàgina web: www.eolia.cat/es/titols-propis-formacio-teatral/

VISA D’ESTUDIS: L’escola facilitarà a l’interessat una carta d’acceptació al primer any de la formació un cop s’hagin abonat les taxes d’inscripció al curs (200€). També caldrà que l’interessat faci arribar el seu currículum artístic i una còpia del Passaport a eolia@eolia.cat.

Si ja has cursat una formació completa en una altra escola o universitat d’art dramàtic i vols ampliar coneixements, tens la opció de fer-te un pla a mida amb les diferents assignatures que oferim en la nostra formació lliure.

Les noves tècniques que pots adquirir en el nostre centre són:

 • Entrenament actoral Daulte.
 • Entrenament de la veu Fitzmaurice Voicework.
 • Entrenament de la veu parlada i cantada Estill Voice Training.
 • Entrenament actoral davant de càmera.
 • Mòduls de pedagogia teatral.

En funció dels teus interessos, et farem un pla a mida i un pressupost anual del cost de la matrícula. L’oferta final de les assignatures es concretarà un cop l’estudiant arribi a Barcelona i faci una audició amb el director del centre. L’accés est¡a obert durant tot l’any acadèmic.

VISA D’ESTUDIS: L’escola facilitarà a l’interessat una carta d’acceptació per un any d’estudis un cop s’hagin abonat les taxes d’inscripció al curs (200€). També caldrà que l’interessat faci arribar el seu currículum artístic i una còpia del Passaport a eolia@eolia.cat.

HO SENTO, ENCARA NO TENIM MÀSTERS! Eòlia ESAD està preparant un màster de pedagogia teatral, però encara no està completament dissenyat i caldrà que sigui aprovat pel Departament d’Ensenyament. Espera uns anys més!

Curs 2022-2023

Enguany tornem a tenir el plaer d’acollir a Eòlia 8 alumnes d’intercanvi provinents de la UIC School of Theatre and Music de Chicago i de Rose Bruford College de Londres, que faran la línia en anglès de 3r curs del Grau en EAS d’Art Dramàtic especialitat d’Interpretació. Febrer 2023.
Hope you enjoy your stay in Barcelona! Now it’s time for you to learn, make friends and have fun!


Curs 2021-2022

Aquest curs hem donat la benvinguda als estudiants de mobilitat Internacional de la UIC School of Theatre and Music de Chicago: Aranza Alvarado, Kaylah Crosby, Adam Lawdan, Kevin Ross i Yourtana Sulaiman i del Conservatoire Royal de Liège de Bèlgica: Jeanne Berger i Josépha Sini, que estan fent la línia en anglès de 3r curs del Grau en EAS d’Art Dramàtic especialitat d’Interpretació.

I el 4 de febrer vam donar la benvinguda a 4 alumnes d’intercanvi de Rose Bruford College de Londres: James Severn, Kimberly Billing Mortensen, Baillie Dobson i Phoebe Hardman.


Curs 2020-2021

El dia 4 de febrer de 2021 vam donar la benvinguda a la meitat dels estudiants internacionals que s’incorporaran al nostre programa dels Estudis Superiors de l’Especialitat d’Interpretació en anglès a la primavera del 2021, procedents de Rose Bruford College (Londres).

Erik Nordebrink, Peppe J. Russo, Adrianna Paniak i Jonathan Cuenot.


Curs 2019-2020

El dia 11 de febrer de 2020 a Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic vam donar la benvinguda als alumnes de Mobilitat internacional de la UIC School of Theatre and Music i als alumnes del programa Eramus+ de Rose Bruford College. Benvinguts!


Curs 2018-2019 

El 12 de febrer de 2019 els hi hem donat la benvinguda als alumnes de mobilitat internacional de Rose Bruford College i de UIC School of Theatre and Music que durant aquest 2n semestre del curs, s’incorporen dins l’alumnat de 3r d’Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic. Welcome to Eòlia.


Curs 2017-2018 

Imatges dels alumnes de School of Theatre and Music, University of Illinois (Chicago, EUA)Rose Bruford College en les Aules obertes d’Esad especialitat Interpretació.

El 6 de febrer de 2018 hem donat la benvinguda als alumnes d’ERASMUS de Rose Bruford College i University of Illinois at Chicago que cursaran els seus estudis superiors en art dramàtic a Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic durant aquest semestre! Welcome!!!

HABITATJE JOVE D’ESTUDIANTS 


Habitatge Jove ofereix lloguer de pisos i habitacions per a estudiants a Barcelona. Residències d’estudiants, col·legis majors, allotjament per a estances curtes.

Logotip-Habitatge-Jove

Contacta amb  Habitatge Jove Barcelona

C/ Enric Granados, 19 Bajos 1 08007 Barcelona
+34 933 239 068
info@habitatgejove.com

.

RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS ONIX


Al març 2017 l’Escola Eòlia ha signat un conveni de col·laboració amb la Residència d’estudiants Onix, al carrer Sardenya 101-137 de Barcelona per a tots els alumnes i professors que necessitin allotjament durant el curs lectiu.

La residència Onix, situada a poca distància d’Eòlia, ofereix als alumnes que ho desitgin i ho comuniquin amb antelació a la secretaria de l’escola, unes condicions preferents en el preu de la matrícula i de la mensualitat.

La residencia disposa d’unes instal·lacions perfectament condicionades per als estudiants, amb espais de lleure, zones d’estudi, sala d’Internet, box de música, una piscina descobert i gimnàs. Les habitacions, que tenen la cuina inclosa, poden ser individuals o compartides.Onix_logo_new web

Si un estudiant d’Eòlia vol informar-se dels descomptes de forma més concreta pot dirigir-se a la recepció del carrer Casp 82 i l’informaran amb més detall o enviant mail a eolia@eolia.cat o trucant al 933 192 397.

IMPORTANT! Si no parles espanyol, no pots cursar la totalitat dels estudis superiors (programa oficial) ni els estudis lliures.