Interpretació davant de càmera

Iniciació a la càmera

Quan s’actua en el mitjà audiovisual, ja sigui en el cinema com en la televisió, l’intèrpret es troba bàsicament en diversos conflictes que ha de superar: inicialment, cal trobar la confiança cap al seu propi treball i la seva imatge; cal saber fer ús de totes les eines disponibles per recrear un personatge que sigui creïble i emocioni a l’espectador; cal adaptar la seva actuació a un medi que demana veritat, intensitat i alhora contenció; cal adaptar-lo també, als requisits que la tècnica cinematogràfica exigeix; i finalment, cal aprendre formar part d’un equip, entendre els rols que participen en un rodatge, les seves necessitats i els seus temps, per poder gestionar la concentració i la disponibilitat durant un rodatge.

En aquest curs totalment pràctic prendre’m consciència de la mateixa imatge i acceptar-la per treure’n el màxim profit; aprendrem a gestionar el respecte que imposa la càmera; a practicar l’escolta, la concentració, la intensitat i la contenció; a utilitzar tècniques interpretatives per trobar veritat, senzillesa i emoció; interpretarem situacions, monòlegs i escenes i les adaptarem a les necessitats tècniques dels plans, de la il·luminació, al ritme dels moviments òptics i de càmera, així com dels errors tan comuns del salt d’eix o la falta de continuïtat.

Finalment, aprendrem el funcionament d’un equip de rodatge, amb els seus rols i necessitats i a gestionar la nostra concentració i disponibilitat per donar el màxim rendiment de la nostra interpretació en tot moment.

Curs 2023 – 2024


Horaris disponibles

Curs anual:
Del 2 d’octubre al 21 de juny

  • Dilluns de 19h a 21.30h. INICI NOVEMBRE
  • Dimecres de 8h a 11h. GRUP PLE
  • Dimecres d’11h a 14h. GRUP PLE
  • Dijous de 19h a 22h. GRUP PLE  

Professorat: Toni Vives

Afegeix l’assignatura Iniciació a la interpretació amb un descompte, consulta preu!

Consulta preus a eolia@eolia.cat

Acting davant de càmera

La interpretació davant la càmera demana a l’intèrpret un nivell molt alt d’intimitat, veritat i organicitat. Cal aplicar la tècnica necessària i incorporar l’emoció al treball dels actors des d’una confiança i autoconeixement que garanteixi l’organicitat i precisió en tot allò que fa l’actor davant de càmera. Després d’un primer any on l’alumne ha treballat els continguts bàsics des d’un vessant totalment pràctic i ha après a prendre consciència de la pròpia imatge; ara aprofundirem i anirem més enllà dels conceptes encetats l’any anterior perquè l’alumne continuï creixent i entrenant davant la càmera. Cal deixar d’actuar per a viure l’experiència i cal deixar de fer per començar a sentir.

És un curs on es fa una proposta d’entrenament constant, exhaustiu i extensiu basat en el treball tècnic i el treball de les emocions per a incorporar coneixements que duran a l’alumne a l’excel·lència.

Alhora es faran propostes de treballs pràctics basats en escenes i monòlegs de cinema, càstings, selftapes i audicions.

Per altra banda, es farà, també, un treball teòric basat en els conceptes del llenguatge i la cultura audiovisual i on es treballarà: els rols que intervenen en un rodatge, conceptes de llenguatge i narrativa audiovisual, pel·lícules i directors de referència, l’actualitat de la indústria i, per l’alumnat d’últim any, les estratègies de gestió i promoció de la carrera de l’intèrpret.

Curs 2023 – 2024


Horaris disponibles

Primer quadrimestre:
Del 18 de setembre al 16 de febrer

  • Dilluns d’11h a 14h amb Jorge-Yamam Serrano
  • Dimecres de 19h a 22h amb Alícia Verdés
  • Dijous d’11h a 14h (nivell avançat) amb Alícia Verdés

Segon quadrimestre:
Del 19 de febrer al 21 de juny

  • Dilluns d’11h a 14h amb Alícia Verdés
  • Dimecres de 19h a 22h amb Jorge-Yamam Serrano
  • Dijous d’11h a 14h (nivell avançat) amb Cristina Gàmiz

Aquesta assignatura s’ha de cursar conjuntament amb l’assignatura Dicció i articulació, per tal de completar el Bloc optatiu cinema de la Formació Lliure.

Consulta preus a eolia@eolia.cat

Docents

Cristina Gámiz CV

Jorge-Yamam Serrano CV

Imatge d'Alicia Verdés

Alicia Verdés CV

Toni Vives CV