Plans formatius professionals

Eòlia ofereix l’oportunitat, a aquells que no poden o volen cursar els estudis superiors, de cursar els plans d’estudis formatius lliures que ha estat desenvolupant i perfeccionant any rere any des de la seva fundació. Aquests itineraris també tenen un recorregut potencial de quatre anys; ofereixen un diploma final propi del centre i tenen també una marcada vocació de connectar l’alumne/a (actor i/o cantant) amb el món professional, tenint molt en compte el seu punt de partida, i potenciant un desenvolupament orgànic i creatiu de les seves condicions innates.

Per altra banda, són més condensats a nivell d’horaris que els plans d’estudi de la titulació superior. I es poden cursar seguint els recorreguts recomanats d’assignatures per especialitats, o bé de forma lliure triant el teu propi recorregut acadèmic (sempre comptant amb l’assessorament del centre).

Si l’alumne supera de forma satisfactòria la totalitat d’un pla formatiu, rebrà al final de la formació un títol propi del centre. Si només completa algunes de les assignatures de forma lliure, se li facilitarà un certificat amb el total d’hores cursades.

Blocs formatius d’interpretació, cinema, cant i musical i teatre

INTERPRETACIÓ 1: Iniciem el curs amb un treball de cohesió de grup i l’entrenament de l’escolta activa, a partir de diferents dinàmiques que fomentaran el valor del compromís, la necessitat d’estar vulnerable, la confiança en l’altre, la ductilitat emocional i la importància de les apostes. Es fa també un procés d’acompanyament de l’acte creatiu: la performance, entesa com a una acció teatral lliure i individual, que serà representada davant de públic al finalitzar el quadrimestre. A partir del segon quadrimestre farem un treball més enfocat al procés de creació del personatge i al treball d’escenes i monòlegs a partir de textos de dramaturgs contemporanis. Això ens permet aprofundir en l’objectiu i el conflicte, en la creació d’un imaginari concret dins la ficció, en els conceptes d’espai i temps, en el joc i la recerca del sentit del text, en els diferents llenguatges i codis teatrals i en la posada en escena. Un treball que requereix exigència, responsabilitat i compromís vers l’altre i que dota de significat tot l’aprenentatge del curs.

FONAMENTS DEL MOVIMENT: Es treballa bàsicament la consciència corporal. L’atenció al cos, el coneixement, la integració de les diferents parts, l’exploració, la respiració, l’escolta, l’observació, etc. Es treballarà l’alineació del cos, direccions, postures, i coneixement de l’ús corporal, expressió i presència en general. També hi haurà proposades de jocs de moviment, simples encadenaments, petites coreografies i improvisacions en moviment.

INTERPRETACIÓ 2: Treball de text (autor contemporani s.XX). Sessions entrenament actoral Daulte. Treball de text (Txèkhov).

ENTRENAMENT CORPORAL 1: Dansa contemporània i Viewpoints.

INTERPRETACIÓ 3: Sessions entrenament actoral Daulte. Treball de text (teatre de l’absurd). Sessions entrenament actoral Daulte. Treball de text (Shakespeare).

ENTRENAMENT CORPORAL 2: Teatre físic i Dansa jazz

Assignaturesh/setmana
Interpretació 16
Fonaments del moviment3
Assignaturesh/setmana
Interpretació 26
Entrenament corporal 13
Assignaturesh/setmana
Interpretació 36
Entrenament corporal 23

Bloc optatiu recomanat si tens un especial interès per explorar i descobrir les teves qualitats davant la càmera.

El bloc inclou classes de veu, dicció i articulació on es treballarà la connexió de la veu amb el cos i les emocions i es farà especial èmfasi en la dicció i la articulació de les llengües catalana i castellana.

I també inclou classes específiques d’acting davant de càmera, amb gravació en directe del material per part de becaris especialitzats. A tercer curs es faran específicament algunes sessions de preparació per a càstings.

Assignaturesh/setmana
Dicció i articulació 12
Iniciació a càmera2
Assignaturesh/setmana
Dicció i articulació 21,5
Acting davant de càmera 13
Assignaturesh/setmana
Dicció i articulació 31,5
Acting davant de càmera 23

Bloc optatiu recomanat pels que sentiu passió per la música, pels que voleu ser intèrprets de teatre musical o bé per aquells que potser heu somiat en poder tenir una carrera discogràfica.

El bloc inclou classes de tècnica integral de cant, on a partir de la tècnica Estill Voice Training® educaràs la teva veu cantada i tindràs més eines a l’hora de cantar diferents estils vocals. A part, t’enfrontaràs a cançons solistes i grupals de teatre musical en les assignatures d’interpretació de cançons i en els workshops de teatre musical.

A part d’això, tindràs una professora de cant particular que treballarà específicament amb la teva tessitura i podràs cantar el repertori que t’agrada!

Assignaturesh/setmana
Tècnica integral de cant 11,5
Laboratori de cant1,5
Cant particular 140 min
Assignaturesh/setmana
Tècnica integral de cant 21,5
Interpretació de cançons2,5
Cant particular 240 min
Assignaturesh/setmana
Tècnica integral de cant 31,5
Workshop teatre musical2,5
Cant particular 340 min

Bloc optatiu recomanat si el teatre és la teva passió i vols explorar a fons els teus registres interpretatius a l’escenari, així com descobrir com crear històries i a escenificar-les dalt d’un escenari.

El bloc inclou classes de veu parlada on es treballarà específicament la connexió de la veu amb el cos i les emocions i es farà especial èmfasi la veu aplicada al teatre. També faràs classes de dicció i articulació i prepararàs una lectura dramatitzada.

A més a més, aquest bloc t’endinsarà en la dramatúrgia i la direcció escènica. Llegiràs grans clàssics de la literatura dramàtica i descobriràs la història del teatre. També aprendràs a escriure peces dramàtiques i a posar-les en escena, i et donarem eines per a dirigir intèrprets.

Assignaturesh/setmana
Veu parlada 12
Dramatúrgia2
Assignaturesh/setmana
Veu parlada 21,5
Direcció escènica3
Assignaturesh/setmana
Veu parlada 31,5
Escriptura dramàtica3

Informació acadèmica

Per optar als plans formatius de l’Escola Lliure cal realitzar una prova de nivell, per tal de poder valorar el potencial artístic de l’aspirant i poder recomanar-li el millor recorregut formatiu.
Les proves es fan a partir de juliol, tots els dimecres en horari de matí o tarda. L’aspirant haurà d’escollir qualsevol dimecres per a la prova i fer reserva amb antelació del dia escollit.

MATRÍCULA OBERTA: maig-octubre 2024. Agost tancat.
INICI CURS: divendres 4 d’octubre de 2024
FI CURS: divendres 20 de juny de 2025

* Hi ha una matrícula anual d’accés als plans formatius (varia en funció del pla formatiu). Els alumnes de 2n o 3r del pla formatiu gaudeixen d’un descompte especial en la matrícula del següent curs.
* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.

Les proves d’accés de 2024 es realitzaran els dimecres en torn de matí a les 9h o de tarda a les 16h

JULIOL: dies 3, 10, 17 i 24
SETEMBRE: dies 4, 10*, 18 i 25
OCTUBRE: dia 2

També es pot fer la prova els mesos d’abril, maig i juny demanant cita prèvia a eolia@eolia.cat

Hi ha la possibilitat de convalidar la prova d’accés realitzant un dels cursos d’estiu de nivell bàsic: ENTRENAMENT ACTORAL o APRENENT A
INTERPRETAR. Trobareu la informació i preus en aquest enllaç: intensius-estiu

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR EL DIA DE LA PROVA?

Currículum vitae artístic (pdf). S’hi ha de reflectir la formació en arts escèniques i l’experiència amateur i/o professional.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA?

1 fotocòpia DNI, NIE o passaport (podeu enviar-lo en pdf per mail)
1 fotografia mida carnet o foto retrat (podeu enviar-la en pdf per mail)
Número de compte per a la domiciliació dels rebuts mensuals

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA?

– PROVA D’INTERPRETACIÓ: Memoritzar i interpretar un monòleg lliure d’una durada entre 2 i 4 minuts.

– PROVA DE CANT: Memoritzar, cantar i interpretar una cançó (estil lliure) d’una durada entre 2 i 4 minuts. L’aspirant ha de cantar-la sobre una base instrumental (pregravada o link Youtube). Podeu connectar el dispositiu mòbil o tableta a l’equip de música de l’aula.

TAXA DE LA PROVA

La taxa de la prova és de 20€. Paguen la taxa els aspirants que fan la prova d’INTERPRETACIÓ o la de CANT. La taxa de la prova s’ha d’abonar ABANS del dia de la prova. Qui no l’hagi abonada amb antelació no podrà fer la prova el dia escollit.

Qui ha de fer la prova? Qui ha de fer l’entrevista?

PLANS FORMATIUS

– BLOC FORMATIU BÀSIC: Prova d’INTERPRETACIÓ.

– BLOC OPTATIU TEATRE MUSICAL: Prova de CANT.

ASSIGNATURES SOLTES

– L’ACTOR DAVANT LA CÀMERA 1 o superior: Prova d’INTERPRETACIÓ.

– INTERPRETACIÓ DE CANÇONS o WORKSHOP TEATRE MUSICAL: Prova de CANT.

– INICIACIÓ A LA INTERPRETACIÓ: Entrevista amb la coordinadora de la formació lliure.

– Resta d’assignatures de primer curs: Ni entrevista ni prova. Es poden matricular directament.

Taxes acadèmiques de Secretaria per al curs acadèmic 2022-2023:

Sol·licitud d’Expedients acadèmics i/o altres tipus de Certificats d’estudis segellats i signats (inclou detall d’assignatures cursades, hores de formació i/o pagaments)12€
Sol·licitud de Certificats (històric) de professorat segellats i signats (inclou detall d’assignatures i nombre d’hores impartides i/o pagaments)12€
Fiança per lloguer anual d’un armariet personal (inclou clau)10€
Duplicat del Carnet d’Eòlia1€

A Eòlia CSAD no creiem en els protocols monolítics que uniformen als estudiants. Per això estudiem totes les variables per a garantir la igualtat d’oportunitats i l’atenció a la diversitat posant, a més, una especial atenció a protegir el tracte just i evitar possibles greuges comparatius. De la mateixa manera tenim especial cura i sensibilitat amb tot l’alumnat que manifesti qualsevol problemàtica diagnosticada o altres particularitats.

En el document adjunt podeu consultar el protocol que segueix la coordinació pedagògica i acadèmica del centre per a atendre l’alumnat amb NEE (Necessitats educatives especials):

Atenció a la diversitat i a Necessitats Educatives Especials (NEE)

Taller de creació

El Taller de Creació és eminentment pràctic i té com a finalitat principal connectar l’estudiant amb el món professional. Consisteix en submergir-se en el procés de creació d’una obra original de la mà d’un dramaturg/director, feta a mida pels integrants de l’equip; i que es representarà 4 dies dins la programació del Teatre Eòlia (juny) i buscarà -segons els resultats- l’encaix en el context de programació d’alguna de les sales professionals de Barcelona.

Del 18 de setembre al 30 de juny de 2024

Horaris disponibles:

Matins: Dimarts i dijous de 10h a 14h amb Lali Álvarez
Tardes: Dilluns i dimecres de 18h a 22h amb Josep Julien

Prova d’accés

Per poder accedir a aquest taller és necessari enviar el CV artístic (formació i/o experiència professional) i fer una prova d’accés entre l’1 i el 16 de setembre. Els grups tenen un màxim de 10 integrants. La prova d’accés consisteix en presentar un monòleg lliure de teatre contemporani d’entre 3 i 4 minuts. Cal demanar cita prèvia per a poder fer la prova d’accés enviant un mail a eolia@eolia.cat

Formació en direcció escènica i dramatúrgia

Des d’Eòlia es vol potenciar el creixement i la formació de joves directors i dramaturgs, i és per això que es van crear al 2006 els primers cursos d’introducció a la dramatúrgia i a la direcció escènica que han resultat una eina de dinamització molt activa en el centre.

Des dels departaments es potencia, doncs, que es puguin produir sinèrgies entre els estudiants de dramatúrgia i direcció i els alumnes del pla d’estudis d’interpretació de l’Escola Lliure, de cara a generar projectes en comú. I també es convida als estudiants de dramatúrgia a prendre part en el procés dels assajos del taller/muntatge de quart; oferint-los així la possibilitat d’estar a prop d’un procés de creació professional. D’aquesta manera aquests cursos són alguna cosa més que una introducció ja que oferim la possibilitat a l’alumne que s’integri (de manera tutelada) al nostre concepte de plataforma de creació.

En la formació lliure el centre dóna la possibilitat de cursar assignatures del Títol Superior, conjuntament amb els alumnes matriculats a la titulació, sempre i quan restin places lliures.

Per accedir a aquests estudis cal realitzar una entrevista d’orientació pedagògica amb el cap del departament de Dramatúrgia i Direcció.

MATRÍCULA OBERTA: juny-setembre 2023. Agost tancat.
INICI CURS: dimecres 13 de setembre de 2023
FI CURS: dimecres 22 de maig de 2024

23_24_Calendari general LLIURE

* Hi ha una matrícula anual d’accés a la formació de 90€.
* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.
* Durant el mes de gener no hi ha classes (alumnat del Grau en pràctiques)

FORMACIÓ BÀSICA (sense requisits previs)

Assignaturesh/setSemestre Horari
Escenificació i direcció escènica3hAnual Dilluns 15 – 18h
Monòleg i diàleg 3hAnualDivendres 15.30 – 18.30h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DRAMATÚRGIA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignaturesh/setSemestreHorari
Tema, estructura formal i recopilació de materials.2hS1 (setembre-gener)Dimarts 18 – 19h
Personatge i estructura de personatges 2h2hS1 (setembre-gener)Dijous 18 – 20h
Espai. Significació de l’espai.2h S2 (febrer-maig)Dijous 16 – 18h
Invenció de l’argument2hS1 (setembre-gener)Dimecres 18 – 20h
Llengua parlada vs. llengua escrita2hS2 (febrer-maig)Dimarts 18 – 20h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DIRECCIÓ ESCÈNICA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignaturesh/setSemestreHorari
Direcció d’actors.3hAnualDivendres 16 – 19h
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept