Organigrama

EÒLIA Centre Superior d’Art Dramàtic està format per un gran equip de professionals: el PAS (Personal Administratiu i Serveis), el PDI (Personal Docent i Investigador), Caps de departaments i Coordinadores d’àrees.

Equip de direcció


Rosa Galindo, Direcció
Josep Galindo, Direcció
Carme Solé, Direcció adjunta
Ramon Aragall, Gerència

Gestió acadèmica


Nuria Sánchez, Cap d’estudis
Joan Vall, Cap de Secretaria Acadèmica
Carolina Llacher, Coordinació especialitat Dramatúrgia i Direcció
Carmen Bueno, Gestió Acadèmica

Qualitat


Pere Sagristà-Ollé, Coordinador de la Qualitat

Comunicació 


Stephanie Sancho, Comunicació i Màrqueting
Marc Inglés Rabal, Community Management
Alex Pérez, Disseny web i SEO

Recepció i Administració


Maria Aragall, Administració i Recepció Bailèn
Victòria Boixadera, Recepció Bailèn i Coordinació de pràctiques
Laura Muñoz, Administració i Recepció Casp
Mar Pérez-Portabella, Recepció Casp i Bailèn
Lluís Polo, Manteniment
Ana Prieto, Recepció Casp i Bailèn
Esteve Roig, Recepció Casp i Bailèn
Teresa Sirvent, Recepció Casp i Responsable de Biblioteca

Teatre Eòlia


Rosa Galindo, Direcció Artística
Anna Espunya, Direcció Executiva
Andrés Piza, Tècnic
Laura Manchón, Produccions pròpies
Agnès Moreu, Taquilla

Caps de departament i coordinadors d’àrea


CAP DEL DEPARTAMENT D’INTERPRETACIÓ
Josep Galindo

CAP DEL DEPARTAMENT DE DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA
Pablo Ley

CAP DEL DEPARTAMENT DE COS I DANSA
Nuria Legarda

CAP DEL DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ ORAL
Mariona Esplugues

CAPS DEL DEPARTAMENT DE TEATRE MUSICAL
Nuria Sánchez i David Pintó

CAP DEL DEPARTAMENT DE CANT LÍRIC
Anna Feu

CAP DEL PLANTER (ESCOLA D’INFANTS  I JOVES)
Mar Monegal

CAP DEL DEPARTAMENT DE TEATRE SENSE LÍMITS
Rosa Galindo

CAP DEL DEPARTAMENT DE LA FORMACIÓ LLIURE
Rosa May

PROFESSORAT
Eòlia compta amb un equip docent integrat per professionals d’alt nivell en actiu dins els diferents àmbits del món de l’espectacle.