Equip de direcció


Rosa Galindo, Direcció
Josep Galindo, Direcció
Carme Solé, Direcció adjunta
Ramon Aragall, Gerència

Gestió acadèmica


Nuria Sánchez, Cap d’estudis
Joan Vall, Cap de Secretaria Acadèmica
Carolina Llacher, Coordinació especialitat Dramatúrgia i Direcció
Carmen Bueno, Gestió Acadèmica

Qualitat


Pere Sagristà-Ollé, Coordinador de la Qualitat

Comunicació


Stephanie Sancho, Comunicació i Màrqueting
Adrià Losa, Disseny
Carme Solé, Àrea de Càsting i Promoció de l’Estudiant
Sergi Martínez, Àrea de Càsting i Promoció de l’Estudiant

Recepció i Administració


Sergi Martínez, Recepció Casp
Elisabet Ferré, Recepció Casp
Teresa Sirvent, Recepció Casp i Responsable de Biblioteca
Victòria Boixadera, Recepció Bailèn i Coordinació de pràctiques
David Casas, Recepció Casp i gestió Planter
Isabel Fernández, Recepció Bailèn
Maria Aragall, Administració i Recepció Bailèn

Recursos Materials i Serveis


Ignasi López-Pinto, Cap de Recursos Materials i Serveis
Toñi Garbin, Responsable de neteja

Teatre Eòlia


Anna Espunya, Direcció Tècnica
Adrià Losa, Disseny
Andrés Piza, Tècnic
Barend Ruesink, Taquilla

Caps de departament i coordinadors d’àrea


CAP DEL DEPARTAMENT D’INTERPRETACIÓ
Josep Galindo

CAP DEL DEPARTAMENT DE DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA
Pablo Ley

CAP DEL DEPARTAMENT DE COS I DANSA
Nuria Legarda

CAP DEL DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ ORAL
Rosa Galindo (Mariona Esplugues, Responsable de coordinació)

ÀREA ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I RECERCA. PRODUCCIÓ EÒLIA i+D
Júlia Faneca

CAP DEL DEPARTAMENT DE CANT MODERN
Viv Manning

CAP DEL DEPARTAMENT D’ESTUDIS MUSICALS
Nuria Sánchez

CAP DEL DEPARTAMENT DE CANT LÍRIC
Anna Feu

COORDINACIÓ DE TEATRE SENSE LÍMITS
Rosa Galindo

CAP DE L’ÀREA DE “EL PLANTER” (ESCOLA DE NENS I JOVES)
Mar Monegal (Elisabet Ferré, Responsable de coordinació)

PROFESSORAT
Eòlia compta amb un equip docent integrat per professionals d’alt nivell en actiu dins els diferents àmbits del món de l’espectacle.