Mobilitat per a estudiants d’EÒLIA CSAD

L’objectiu principal de la mobilitat europea i internacional d’Eòlia està fonamentat en oferir als estudiants experiències pedagògiques i professionals en contextos culturals nous que millorin les seves capacitats artístiques i lingüístiques. Entenem que la immersió en l’àmbit de la cultura i l’ensenyament en països estrangers és fonamental per a la maduració dels estudiants i una eina indispensable en la consolidació d’un projecte pedagògic modern i de futur.

Aquesta idea de mobilitat és una peça clau per fomentar els futurs vincles potencials entre joves professionals de diferents països i pot també potenciar la creació de nous llenguatges artístics híbrids que generin nous discursos dramatúrgics, nous llenguatges interpretatius i noves mirades sobre la direcció escènica. La participació de l’alumnat en aquests programes representa, indiscutiblement, una millora de la qualitat en l’ensenyament i en l’aprenentatge dels participants implicats, tan per la repercussió individual que tenen aquestes intervencions en l’individu, com per la manera que redefineixen el futur del centre que les acull.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept

Convocatòria 2024-2025

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO (EUA) 
www.theatreandmusic.uic.edu
Semestre (agost – desembre)
Beca: no
Places: 2

GUIA PER L’INTERCANVI A UIC CHICAGO


ROSE BRUFORD COLLEGE, LONDRES (REGNE UNIT)
www.bruford.ac.uk/courses/
Semestre (setembre – febrer)
Beca: no
Places: 4

GUIA PER L’INTERCANVI A ROSE BRUFORD LONDRES

.


THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS (AMU), PRAGA (TXÈQUIA)
www.damu.cz
Semestre (setembre – febrer) o (febrer – juny)
Beca: sí
Places: 2

.
.
.
.
.

Per tal de poder optar a fer una mobilitat a un dels centres d’intercanvi cal tenir en compte les següents informacions:

 1. Els ensenyaments superiors oficials (Grau en EAS d’Art Dramàtic) són els únics que estan subjectes a la participació en el programa europeu de mobilitat d’ensenyaments superiors ERASMUS+. Els alumnes de la Formació Lliure no tenen dret a mobilitat dintre el seu programa formatiu. Sí que podrien fer de forma lliure una mobilitat a l’estiu a qualsevol dels centres recomanats pel centre.
 2. Per poder fer una mobilitat l’alumne ha d’estar en el seu segon cicle del títol, de manera que ha d’estar cursant 3r o 4t curs. Per tant, només la podran sol·licitar alumnes que en el curs actual es troben a 2n o 3r curs.
 3. Poden fer una mobilitat els alumnes d’ambdues especialitats del Títol.

Informacions a tenir en compte:

*Els alumnes de l’especialitat Interpretació que esteu seguint la línia de teatre musical i el centre de destí no inclogui al seu programa cap assignatura de cant o teatre musical, es recomana que la mobilitat sigui parcial (primer semestre) per afavorir la reincorporació al pla d’estudis d’Eòlia durant el segon semestre. Si la mobilitat és anual, la incorporació a l’especialitat de teatre musical (curs següent) no es podrà fer de forma automàtica i serà obligatori fer un curs d’adaptació per recuperar les matèries no cursades. Si teniu qualsevol dubte, en podeu parlar amb més detall amb la Cap d’estudis capdestudis@eolia.cat.

*Els alumnes de l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia interessats en mobilitat heu de tenir en compte que hi ha més assignatures a UIC Chicago que a Rose Bruford College. Tot i així, si voleu fer la mobilitat a Rose Bruford se us proposarà un itinerari a mida.

Oberta convocatòria de mobilitat del primer semestre (tardor) s’ha de presentar la sol·licitud i tots els documents requerits del 8 al 30 de gener del 2024 al correu electrònic international@eolia.cat.

A continuació trobareu el document amb tota la informació sobre la convocatòria i els fulls de sol·licitud.

.

DOCUMENTS NECESSARIS A PRESENTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD: Document acreditatiu de competències en llengua estrangera, Carta de motivació i CV en l’idioma estranger.

Després de fer la sol·licitud corresponent, la direcció del centre valorarà els següents aspectes de tots els candidats per tal de fer la selecció final:

 1. El recorregut i expedient acadèmic de cada participant.
 2. El nivell de maduresa artística.
 3. La carta de motivació a realitzar per a cada persona interessada en l’idioma estranger.
 4. Recomanem tenir l’equivalent d’un nivell B2 d’una llengua estrangera majoritària (francès, anglès, alemany o italià) per fer aquests intercanvis. No fa falta un certificat, però com més alt és el vostre nivell, més gaudireu de l’experiència. Els alumnes que disposin d’un nivell alt d’idioma, tindran més puntuació. Durant el període de selecció i en el cas que sigui necessari, es convocarà a les persones candidates per a realitzar la prova de nivell.
 5. Que l’alumne hagi realitzat anteriors mobilitats en un similar context idiomàtic.

S’aplicarà el següent sistema de càlcul:

 • La mitjana del expedient acadèmic (de 1r i 2n)
 • Nivell de maduresa artística (de 1-3 punts, una decisió del director d’Eòlia i el cap de departament d’interpretació)
 • Si s’han fet anteriors mobilitats en un similar context idiomàtic (+1 punt)
 • Una prova de nivell amb la cap de mobilitat. (0-5 punts: 5; nadiu o Advanced, 3 FCE, 0 molt bàsic, no recomanable).
 • Carta de motivació en la llengua de destinació. (1-3 punts. 3: excel·lent nivell d’anglès, sense faltes, i respon a les preguntes “perquè voleu anar a aquesta universitat i no a un altre?” 2; faltes d’anglès, no respon a la pregunta, 1;nivell molt basic d’anglès, 0; no han enviat cap carta.)
 • Ha haurà una penalització de -2 punts per cada assignatura que tenen suspesa.

La Cap de mobilitat farà els càlculs pertinents, i la direcció d’Eòlia donarà el vist-i-plau dels alumnes candidats a fer la mobilitat. La resolució dels candidats acceptats per la direcció d’Eòlia es donarà a conèixer a finals de novembre.

En les properes setmanes els alumnes seleccionats hauran de fer una entrevista Skype amb la direcció del centre d’intercanvi, que donarà l’aprovació definitiva.

Cada principi de curs, a finals d’octubre, el centre organitza un reunió informativa sobre mobilitat. Aquesta reunió serveix per informar a l’alumnat dels estudis superiors sobre les possibilitats de mobilitat (destinacions) i de les beques ERASMUS que s’ofereixen.

La reunió està oberta a la totalitat dels alumnes d’Eòlia ESAD, des de primer fins a quart curs. En aquesta reunió sempre comptem amb alumnes del centre que han fet una mobilitat al llarg del curs anterior, per tal que puguin explicar les seves experiències als centres d’intercanvi.

Data reunió: 25 d’octubre de 2022.

Informació general

En els últims anys alguns dels alumnes d’Eòlia (de totes les àrees formatives) han tingut l’oportunitat de viure experiències internacionals en centres com ara la Stella Adler Studio of Acting (New York) o HB Studio (New York). És per això que des de l’escola recomanem aquests centres per tal de tenir una experiència enriquidora ja sigui a l’estiu o un cop han acabat la formació al nostre centre (veure Mobilitats a l’estiu).

Un cop Eòlia va començar a impartir els estudis superiors oficials, l’Àrea Internacional es va activar amb l’objectiu de poder oferir programes de mobilitat per als seus estudiants. Es va fer recerca de diferents escoles i universitats que oferissin estudis superiors d’art dramàtic i amb afinitat pedagògica amb el nostre centre.

Gràcies a la incorporació al programa ERASMUS+ l’any 2014, Eòlia ESAD va començar a oferir programes d’intercanvi reglats dins la comunitat educativa europea i amb l’opció d’oferir beques per als estudiants.

Fins al moment, els nostres alumnes tenen l’oportunitat d’optar a una de les places per estudiar un semestre o un any sencer en anglès a l’School of Theatre & Music, de la Universitat d’Illinois (Chicago, EUA) o bé a Rose Bruford College (Sidcup, Londres). També en alemany a l’escola ADK de Ludwigsburg (Alemanya). Lamentablement, l’intercanvi a Estats Units està fora del programa ERASMUS+ i no disposem d’ajudes per a l’alumnat.

Actualment estem fent gestions amb altres escoles de Copenhaguen, París, Itàlia i Brussel·les per tal de poder ampliar l’oferta de centres i idiomes d’intecanvi.

Escoles i universitats amb convenis d’intercanvi aprovats:

School of Theatre and Music, University of Illinois (Chicago, EUA)
theatreandmusic.uic.edu
Opció 1 semestre o 1 any acadèmic. Fora del programa ERASMUS+

Rose Bruford College (London, Regne Unit)
www.bruford.ac.uk
Opció 1 semestre

Die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (Ludwigsburg, Alemanya):
adk-bw.de/en/
Opció 1 semestre (març-juliol). Fora del programa ERASMUS+

En aquest apartat fem un resum dels procediments previs i posteriors que s’han de tenir en compte a l’hora de fer una mobilitat:

Mobilitat ERASMUS+ 1r semestre:

 • Entre octubre i novembre: Procés de sol·licitud i publicació dels admesos. Prova d’idioma en cas que sigui necessari.
 • Entre desembre i febrer: Skype amb el centre d’intercanvi.
 • Febrer: Els estudiants han d’omplir la sol·licitud formal d’intercanvi pel programa ERASMUS+.
 • Març: Els alumenes seleccionats hauran de fer una prova de nivell d’anglès online al OLS. Segons el nombre de llicències disponibles a l’estudiant se li oferirà la possibilitat de fer un curs online.
 • A principis de maig: (ERASMUS+) Després de la introducció del cap de mobilitat d’Eòlia ESAD, els alumnes d’Eòlia estaran en contacte amb els caps de mobilitat al centre d’acollida respecte als temes de allotjament, classes, dates, etc. Es firmarà l’acord d’Aprenentatge (Learning Agreement) en aquest moment i els estudiants rebran la Carta de l’estudiant Erasmus+. En el cas d’estar seleccionat per fer el curs d’idioma OLS, en el moment de signar l’acord d’aprenentatge l’estudiant es compromet a fer-lo, prèvia acceptació per part de l’estudiant.
 • A finals de setembre: (ERASMUS+) Els alumnes comencen les classes.

Mobilitat NO ERASMUS (UIC) 1r semestre o any sencer:

 • Entre octubre i novembre: Procés de sol·licitud i decisió dels candidats admesos, per al curs següent. Prova d’idioma en cas que sigui necessari.
 • Desembre: Enviament de la documentació dels candidats seleccionats als centres d’intercanvi. Skype dels candidats amb el director del centre d’intercanvi. Aprovació definitiva dels candidats.
 • Gener: La cap de mobilitat omple i firma el document “Nomination Form” per cada estudiant que anirà als EUA i ho envia a la OIA (Office of International Affairs).
 • Prinicipis de març: Data límit per pujar la sol·licitud emplenada al portal online a la OIA (Office of International Affairs). 30 dies més tard, com a molt tard, els alumnes rebran una notificació amb la decisió final de la UIC i el procediment per a completar la seva sol·licitud, amb els documents que faltin per a la oficina d’immigració als EUA.
 • Finals de març fins als finals de maig: (NO-ERASMUS+) Quan hagin estat notificats els alumnes que van a UIC Chicago que hagin estat acceptats a la UIC (rebran una carta a Eòlia), els alumnes es reuniran amb la cap de mobilitat per parlar dels pròxims passos (visat J-1, assegurança (https://www.ois.uic.edu/ resources/insurance) , allotjament https://www.ois.uic.edu/resources/housing/ , etc.). Durant les properes setmanes buscaran els documents requerits per immigració i l’obtenció del DS-2019, i els pujaran a la seva sol·licitud online en un sol document pdf. Es essencial que els alumnes estiguin atents per si hi ha alguna indicació a la seva sol·licitud online per part de UIC que falta alguna cosa. En quant tinguin el numero SEVIS del document DS-2019, que es comunicarà per correu electrònic a cada alumne si ho demanen, ells podran demanar hora a l’ambaixada nord-americana a Madrid. Normalment arriben els visats al passaport en qüestió d’una o dues setmanes. Més informació per a la tramitació del Visat: https://visaguide.world/us-visa/nonimmigrant/study-exchange-visas/
 • A principis d’agost: (NO-ERASMUS+) Els alumnes viatgen a Chicago i tenen una Orientació. Les classes comencen la 3a setmana d’agost normalment. Comunicaran a la cap d’estudis d’Eòlia ESAD les classes que faran allà i els crèdits.

Caldrà distingir, en primer lloc, entre la sol·licitud que farà l’estudiant sortint (adreçada a la secretaria acadèmica del nostre centre) abans de realitzar la mobilitat i un cop acceptada, la que farà, a la mateixa secretaria, després d’haver realitzat la mobilitat. En tot cas, el procés a seguir passarà pels següents estadis:

Abans de la mobilitat:

El cap de l’àrea d’internacional del centre, amb el vistiplau del cap d’estudis, o bé la direcció, o bé el tutor de mobilitat, estudiarà la sol·licitud de reconeixement acadèmic presentat per l’estudiant en funció del “Learning agreement” que ha signat amb el centre que l’acull a l’estranger.

Després de la mobilitat:

El reconeixement acadèmic es farà efectiu sempre en funció de si els crèdits de les assignatures son obligatoris, optatius, de lliure elecció, pràctiques externes, o bé, treballs fi de carrera. Tanmateix es valorarà que les competències de les matèries i assignatures triades per l’estudiant en la mobilitat corresponguin o siguin equiparables a les competències de les matèries i assignatures del centre propi de cara a que el seu retorn al centre sigui el més adequat possible.
El reconeixement o transferència de crèdits pot fer-se efectiu en les assignatures que correspondria cursar a l’estudiant en la seva absència i en assignatures no cursades d’altres nivells.
També es valorarà de manera prioritària que el procés i les qualificacions de l’estudiant en la mobilitat hagin estat satisfactòries. Per tant, es valorarà l’informe que el centre estranger emeti sobre l’alumne després de la mobilitat.

En cada cas, el reconeixement es regirà sempre d’acord amb la llei i la normativa del centre en aquestes qüestions. I entenent que els crèdits ECTS són de ple reconeixement dins l’Espai Europeu d’Ensenyaments Superiors.

TAULA DE RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS ENTRE LES ESCOLES D’INTERCANVI I EÒLIA

Taula RECONEIXEMENTS MOBILITAT (Eòlia 2021)

Els alumnes interessats en fer una mobilitat durant l’estiu poden demanar tutoria amb la Cap de Mobilitat per estudiar quines opcions tenen i resoldre dubtes sobre els passos a seguir, ja que aquest tipus de mobilitat no està inclosa dins el programa formatiu d’Eòlia ESAD.

L’oferta d’activitats a l’estiu és molt variada i depèn de cada centre d’estudis. Com que les mobilitats a l’estiu no estan dins els programes d’intercanvi, els alumnes han d’assumir el cost de les activitats al centre d’intercanvi i, lamentablement, no hi ha ajudes.

La data límit per apuntar-se als programes d’estiu és diferent per a cada escola, però habitualment les inscripcions són entre febrer i març. Per ser admesos en algunes d’elles és necessari fer enviar el CV i fer una audició (presencial o no presencial). Des de l’àrea de secretaria acadèmica es posaran totes les facilitats respecte a l’emissió de certificats d’estudis i expedient acadèmic, sense cap cost extra per a l’alumne.

Recomanació d’escoles amb programes d’estiu

Stella Adler Studio of Acting (Nova York) https://stellaadler.com/classes/summer/

HB Studio (Nova York)    https://hbstudio.org/programs/the-hagen-institute/the-hagen-summer-intensive/

NYU Tisch (Nova York)https://tisch.nyu.edu/special-programs/summer-at-tisch

Guildford School of Acting (Guildford, Regne Unit)  http://gsauk.org/courses/part-time-short-courses/summer-conservatoire

La  mobilitat de pràctiques es pot fer en una institució que tingui la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) o també en qualsevol organització de caràcter públic o privat en l’àmbit del mercat de treball o dels sectors de l’ensenyament, la formació i la joventut, excepte institucions i altres organismes de la UE, incloses les agències especialitzades i les organitzacions que gestionin programes de la UE, com les Agències Nacionals. El programa preveu una durada mínima de 2 mesos i màxima de 12 mesos.

Els estudiants que acaben d’obtenir el títol també podran optar a fer una  mobilitat de pràctiques l’any següent d’haver finalitzat els estudis.

Fins al moment Eòlia ESAD encara no ha fet cap mobilitat de pràctiques. Si algun estudiant hi està interessat, pot demanar-ne més informació a la Cap de mobilitat per a conèixer els possibles centres o empreses disponibles i els procediments a seguir.

Mobilitat curs 2021-2022 

Les alumnes del Grau en EAS d’Art Dramàtic d’Interpretació Judit Reverte, Carla Griñó, Anna Manyà, Guillermo Vernal i Helena Martínez i de Direcció Elisa Enrech d’Eòlia, Escola Superior d’Art Dramàtic comencen el seu intercanvi internacional a la UIC School of Theatre and Music of Illinois at Chicago.

Les alumnes d’Interpretació Clàudia Hernández, Marina Salvador, Mireia Federico, Sara Font (alumnes de 3r), Jaume Llagostera i Laia Aragall (alumnes de 4t) estan estudiant a la Rose Bruford College de Londres.


Mobilitat curs 2019-2020 

Els alumnes del títol superior en interpretació Oscar Gimenez, Marina Ogalla i Priscilla Zanni d’Eòlia, Escola Superior d’Art Dramàtic han començat el seu intercanvi internacional a la UIC School of Theatre and Music of Illinois at Chicago i Jana Serra a Rose Bruford a Londres.


Mobilitat curs 2018-2019 

Imatges dels alumnes Júlia Barragán, Andra Molina, Alexandre Rodríguez i Laura Salvador (esp. Interpretació) de la seva mobilitat a School of Theatre and Music, University of Illinois (Chicago, EUA).

Imatges de l’alumna Sofia Cortés i Elna Roca (esp. Interpretació) de la seva mobilitat a Rose Bruford College.

El dimecres 31 d’Octubre de 2018 vam tenir la reunió per parlar de les Convocatòries de Mobilitat 2019 a University of Illinois at Chicago (USA) i Rose Bruford College (Sidcup, London, UK), amb els alumnes d’ESAD, el Director de l’escola Josep Galindo, la Cap de mobilitat Carolina Llacher i la Cap d’estudis Nuria Sánchez.


Mobilitat curs 2017-2018 

Imatges de les alumnes Maria Sanz i Adriana Galicia (esp. Interpretació) de la seva mobilitat a School of Theatre and Music, University of Illinois (Chicago, EUA).

El 18 d’octubre de 2017 vam tenir la reunió per parlar de les Convocatòries de Mobilitat 2018 a University of Chicago (Illinois, USA) i Rose Bruford College (Sidcup, London, UK), amb els alumnes d’ESAD, el Director de l’escola Josep Galindo, la Cap de mobilitat Margaret Luppino i la Cap d’estudis Nuria Sánchez.

Mobilitat curs 2016-2017

Imatges del alumnes Marc Pavón (esp. Interpretació) i Jordi Casado (esp. Direcció escènica i Dramatúrgia) de la seva mobilitat a Rose Bruford College.


Vídeo de Rose Bruford College

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept