Eòlia Biblioteca

Eòlia Biblioteca és un servei que el centre posa a l’abast de la seva comunitat educativa. Conté un fons bibliogràfic de més de 1800 llibres especialitzats en teatre, teatre musical, dramatúrgia i direcció d’actors i llibres tècnics de veu i cos. Aquest es complementa amb un arxiu virtual de llibres digitalitzats els drets d’autor dels quals han passat a domini públic.

Les novetats que anem adquirint al llarg del curs us les donarem a conèixer via xarxes, així com al suro de la recepció de les dues escoles.

També volem informar-vos que amb el carnet d’Eòlia podeu anar a la biblioteca de l’Institut del Teatre a consultar i treure llibres.

Eòlia Partituroteca conté llibrets, partitures (en paper i digitalitzades) de musicals i cançons en català, anglès i alemany. Les partitures digitalitzades es podrán  demanar a la recepció de l’escola i serán lliurades al mateix moment. Les partitures no digitalitzades, es podran demanar a la recepció de l’escola o via mail (biblioteca@eolia.cat) i en el període de 24h estaran a disposició de l’usuari. Aquest servei és d’ús exclusiu de l’alumnat, del professorat i del personal d’administració i serveis del centre.

Les condicions i la durada del préstec de documents varia segons la tipologia d’usuaris:

  • Personal docent: 5 documents durant 30 dies.
  • Estudiants (ESAD i Escola Lliure): 3 documents durant 15 dies.

De setembre a juny, de dilluns a divendres: 13.30h – 20.30h, a la recepció de la seu del carrer de Casp, 82 baixos.

Es poden sol·licitar reserves de documents a través del correu biblioteca@eolia.cat
Les reserves es guardaran fins a la data que s’indica a l’avís de recollida d’aquestes.

El termini de préstec d’un document és renovable sempre i quan un altre usuari no n’hagi fet la sol·licitud de reserva prèviament i, sempre i quan, la petició de pròrroga es faci dins el termini del préstec i no, una vegada exhaurit. La pròrroga del termini de préstec es pot sol·licitar a través del correu a biblioteca@eolia.cat o a la recepció de l’escola (Casp 82).

Els documents no retornats dins el termini es reclamen als usuaris per correu electrònic a partir de les dades personals que disposa l’escola. És responsabilitat dels usuaris mantenir-les actualitzades. En cas de pèrdua o deteriorament del document, l’usuari haurà de restituir-lo, tot lliurant un exemplar de la mateixa edició. En el cas que el document es trobi exhaurit, n’haurà d’adquirir un altra de característiques similars. Fins que aquest retorn no es faci efectiu, l’usuari no podrà fer ús del servei de préstec.

Teresa Sirvent Oró, bibliotecària
biblioteca@eolia.cat

En el quadre següent s’hi poden trobar els indicadors relatius al fons bibliogràfic de la biblioteca i al préstec d’exemplars.

DIMENSIÓINDICADORS2016-172017-182018-192019-202020-212021-22
BIBLIOTECAFons bibliogràfic*1.8501.9872.0502.1252.1792.250
Servei de prèstec**39101203344368516

* Nombre d’exemplars
** Nombre de prèstecs