Expressió oral

Veu i
dicció

.

Del 17 de febrer al 16 de juny 2022
2 Horaris disponibles:
Dijous d’11h – 13h GRUP PLE
Dijous de 18h – 20h

Docent: Mar Serra

El curs de la veu parlada és una formació per treballar l’ instument vocal com a vehicle per transmetre emocions. El propòsit és aconseguir les capes necessàries de la fonètica, l’ articulació, l’ entonació i l’ emotivitat perquè un text arribi amb cos i ànima al públic.

Dirigit a persones que volen saber interpretar a través de la veu: actorius, dobladors, cantants, locutores. A partir del treball d’escenes, poemes, monòlegs i cançons.

Lectura
dramatitzada

.

Del 17 de febrer al 16 de juny 2022
Dijous de 12.30h a 14h 

Docent: Àngels Sánchez

L’objectiu d’aquest curs és, per una banda, donar les eines necessàries per encarar-se a un text teatral: treball de comprensió estructural i de contingut, connexió emocional i comunicació del mateix text; i per altra banda, comprendre i aprendre a desenvolupar-se en els elements específics de la lectura dramatitzada com a eina concreta per a l’actor: aprendre a donar vida als personatges des del paper i alhora, fer desaparèixer el paper als ulls del públic a partir de servir les imatges i les emocions del text teatral.

Dicció
castellana

.

Del 10 de gener al 20 de juny 2022
Dilluns de 9.30h a 11h 

Docent: Mar Serra

Treball específic grupal de dicció i articulació de la llengua castellana.

Preparació i entrenament articulatori per a millorar la claredat de la parla. Lectura dramatitzada de textos  i exploració de la substància dels sons (valor expressiu de les vocals i valor plàstic de les consonants) i la dels continguts del text.

Jocs teatrals per a fomentar el gust per la parla i la connexió emocional amb textos dramàtics d’estils diversos.

Fitzmaurice
Voicework

.

Del 7 d’octubre al 16 de juny 2022
Divendres de 9h – 11h

Docent: Mariona Esplugues 

L’objectiu d’aquest curs és el d’alliberar la veu natural mitjançant una sèrie d’exercicis específics que permeten traspassar i canviar la memòria muscular,  localitzant tensions existents en el cos, patrons vocals i personals, i la seva incidència en la veu.

S’encoratjarà i acompanyarà els estudiants en el descobriment i l’exploració de la seva pròpia veu, ampliant la seva capacitat d’expressar amb claredat allò que es sent/pensa en cada moment i situació.

Fitzmaurice Voicework avançat

.

Del 20 de setembre al 20 de desembre de 2021
Dilluns de 9.30h a 11h 

Docent: Ester Bové

En aquest curs s’aprofundirà en el treball amb la pròpia veu i la relació cos-respiració-veu, així com en l’aplicació de les tècniques de respiració intercostal i l’ús del múscul abdominal transvers en el treball amb textos dramàtics i cançons. L’objectiu és el de consolidar un bon ús de la pròpia veu i el desenvolupament de les seves qualitats expressives en la Interpretació. Es farà molta èmfasi en l’aplicació de la veu a l’escenari.

Dicció
catalana

.

Del 16 setembre al 10 de febrer 2022
Dijous de 12.30h a 14h

Docent: Àngels Sánchez 

Treball específic grupal de dicció i articulació de la llengua catalana.

Preparació i entrenament articulatori per a millorar la claredat de la parla. Lectura dramatitzada de textos  i exploració de la substància dels sons (valor expressiu de les vocals i valor plàstic de les consonants) i la dels continguts del text.

Jocs teatrals per a fomentar el gust per la parla i la connexió emocional amb textos dramàtics d’estils diversos.