Veu i Expressió oral

Veu parlada

Del 6 d’octubre al 22 de juny de 2023

Dijous 9h – 11h amb Mariona Esplugues
Dijous 11h – 13h amb Mariona Esplugues i Dana Carbonell

En el primer quadrimestre del curs treballarem la consciència del cos i de la respiració per identificar els bloquejos que impedeixen que el canal de la veu estigui obert i lliure. Començarem a identificar eines per projectar la veu i aplicar-la a textos i exercicis d’improvisació.

En el segon quadrimestre, ens enfocarem en la projecció de la veu quan s’interpreten textos teatrals, i farem especial èmfasi en l’articulació i la vocalització. Treballarem tant textos contemporanis com clàssics.

Dicció catalana

Del 5 d’octubre al 9 de febrer de 2023

Dimecres 9.30h – 11h amb Dana Carbonell
Dimecres 11h – 12.30h amb Dana Carbonell
Dijous 17.30h – 19h amb Miriam Marcet

Es farà un treball específic de dicció catalana, identificant els sons vocàlics i consonàntics del català estàndard.

També s’abordaran els conceptes de puntuació i entonació aplicades a textos interpretatius davant la càmera.

Dicció castellana

Textos teatrals
Del 19 de setembre al 8 de febrer de 2023

Dilluns 9.30h – 11h amb Júlia Barceló
Dimecres 17.30h – 19h amb Jaime C. Segura

Textos cinematogràfics
Del 15 de febrer al 21 de juny de 2023   

Dimecres 9.30h – 11h amb Jaime C. Segura
Dimecres 11h – 12.30h amb Jaime C. Segura
Dijous 17.30h – 19h amb Jaime C. Segura

Es farà un treball específic de dicció castellana, identificant els sons vocàlics i consonàntics del propi idioma.

També s’abordaran els conceptes de puntuació i entonació aplicades a textos interpretatius teatrals o bé cinematogràfics.

Dicció i articulació per al cinema

Del 13 de febrer al 19 de juny de 2023

Dilluns 9.30h – 11h amb Àngels Sánchez
Dimecres 17.30h – 19h amb Miriam Marcet

Treballarem de manera conjunta diferents eines d’articulació per tal d’integrar-les en la pròpia interpretació.

Es farà un treball pràctic que vincula el cos, amb la veu i la dicció. Es treballarà específicament amb escenes cinematogràfiques.

Lectura de vers

Del 22 de setembre al 9 de febrer de 2023

Dijous 12.30h – 14h amb Àngels Sánchez

En aquest curs descobrirem els elements essencials del vers. Coneixerem conceptes com l’escansió de versos, el peu rítmic, el recompte sil·làbic i els diferents tipus de ritmes (iàmbic, anapèstic, dactílic). I s’aplicarà amb textos i autors de totes les èpoques: França, Anglaterra i Catalunya segles XIX i XX.

Lectura dramatitzada

Del 16 de febrer al 22 de juny de 2023

Dijous 12.30h – 14h amb Àngels Sánchez

L’objectiu d’aquest curs és, per una banda, donar les eines necessàries per encarar-se a un text teatral: treball de comprensió estructural i de contingut, connexió emocional i comunicació del mateix text; i per altra banda, comprendre i aprendre a desenvolupar-se en els elements específics de la lectura dramatitzada com a eina concreta per a l’actor: aprendre a donar vida als personatges des del paper i alhora, fer desaparèixer el paper als ulls del públic a partir de servir les imatges i les emocions del text teatral.

Docents

Júlia Barceló CV

Dana Carbonell CV

Mariona Esplugues CV

Miriam Marcet CV

Àngels Sánchez CV

Jaime C. Segura CV