Expressió oral

Fitzmaurice Voicework

.

Data: del 7 d’octubre 2021 al 16 de juny 2022
3 Horaris disponibles:
Dijous d’11h – 13h 
Dijous de 20h – 22h
Divendres de 9h – 11h
Docent: Mariona Esplugues

L’objectiu d’aquest curs és el d’alliberar la veu natural mitjançant una sèrie d’exercicis específics que permeten traspassar i canviar la memòria muscular,  localitzant tensions existents en el cos, patrons vocals i personals, i la seva incidència en la veu.

S’encoratjarà i acompanyarà els estudiants en el descobriment i l’exploració de la seva pròpia veu, ampliant la seva capacitat d’expressar amb claredat allò que es sent/pensa en cada moment i situació.

Tècnica Roy Hart

.

Data: del 20 de setembre 2021 al 7 de febrer 2022
Horari: dilluns 9.30h a 11h o dimecres 17.30h a 19h
Docent: Daniela Garcia

Lectura dramatitzada

.

Data: del 23 de setembre 2021 al 10 de febrer 2022
Horari: dijous de12.30h a 14h 
Docent: Àngels Sánchez

L’objectiu d’aquest curs és, per una banda, donar les eines necessàries per encarar-se a un text teatral: treball de comprensió estructural i de contingut, connexió emocional i comunicació del mateix text; i per altra banda, comprendre i aprendre a desenvolupar-se en els elements específics de la lectura dramatitzada com a eina concreta per a l’actor: aprendre a donar vida als personatges des del paper i alhora, fer desaparèixer el paper als ulls del públic a partir de servir les imatges i les emocions del text teatral.

Dicció catalana

.

Data: del 16 de febrer al 22 de juny 2022
Horari: dimecres de 17.30h a 19h
Data: del 17 de febrer al 16 de juny 2022
Horari: dijous de 12.30h a 14h
Docent: Àngels Sánchez 

Treball específic grupal de dicció i articulació de la llengua catalana.

Preparació i entrenament articulatori per a millorar la claredat de la parla. Lectura dramatitzada de textos  i exploració de la substància dels sons (valor expressiu de les vocals i valor plàstic de les consonants) i la dels continguts del text.

Jocs teatrals per a fomentar el gust per la parla i la connexió emocional amb textos dramàtics d’estils diversos.

Dicció castellana

.

Data: del 14 de febrer al 20 de juny 2022
Horari: dilluns de 9.30h a 11h 
Docent: Júlia Barceló 

Treball específic grupal de dicció i articulació de la llengua castellana.

Preparació i entrenament articulatori per a millorar la claredat de la parla. Lectura dramatitzada de textos  i exploració de la substància dels sons (valor expressiu de les vocals i valor plàstic de les consonants) i la dels continguts del text.

Jocs teatrals per a fomentar el gust per la parla i la connexió emocional amb textos dramàtics d’estils diversos.