Expressió oral

Fitzmaurice Voicework

.

Data: del 8 d’octubre 2020 a l’11 de febrer 2021
Horari: dijous d’11h a 13h o de 20h a 22h
Docents: Mª Antònia Salas i Mariona Esplugues

L’objectiu d’aquest curs és el d’alliberar la veu natural mitjançant una sèrie d’exercicis específics que permeten traspassar i canviar la memòria muscular,  localitzant tensions existents en el cos, patrons vocals i personals, i la seva incidència en la veu.

S’encoratjarà i acompanyarà els estudiants en el descobriment i l’exploració de la seva pròpia veu, ampliant la seva capacitat d’expressar amb claredat allò que es sent/pensa en cada moment i situació.

Fitzmaurice Voicework Avançat

.

Data: del 21 de setembre 2020 al 10 de febrer 2021
Horari: dilluns 9.30 a 11h o dimecres 17.30 a 19h
Docent: a determinar

En aquest curs s’aprofundirà en el treball amb la pròpia veu i la relació cos-respiració-veu, així com en l’aplicació de les tècniques de respiració intercostal i l’ús del múscul abdominal transvers en el treball amb textos dramàtics i cançons. L’objectiu és el de consolidar un bon ús de la pròpia veu i el desenvolupament de les seves qualitats expressives en la Interpretació. Es farà molta èmfasi en l’aplicació de la veu a l’escenari.

Dicció catalana

.

Data: del 8 d’octubre 2020 a l’11 de febrer 2021
Horari: dijous d’11h a 13h 
Data: del 18 de febrer al 17 de juny de 2021
Horari: dijous d’11h a 13h o dijous de 20h a 22h
Docents: Mariona Esplugues, Àngels Sánchez i Mar Serra

Treball específic grupal de dicció i articulació de la llengua catalana.

Preparació i entrenament articulatori per a millorar la claredat de la parla. Lectura dramatitzada de textos  i exploració de la substància dels sons (valor expressiu de les vocals i valor plàstic de les consonants) i la dels continguts del text.

Jocs teatrals per a fomentar el gust per la parla i la connexió emocional amb textos dramàtics d’estils diversos.

Dicció castellana

.

Data: del 15 de febrer al 21 de juny 2021
Horari: dilluns de 9.30h a 11h 
Data: del 17 de febrer al 16 de juny 2021
Horari: dimecres de 17.30h a 19h
Docents: Júlia Barceló i Mar Serra

Treball específic grupal de dicció i articulació de la llengua castellana.

Preparació i entrenament articulatori per a millorar la claredat de la parla. Lectura dramatitzada de textos  i exploració de la substància dels sons (valor expressiu de les vocals i valor plàstic de les consonants) i la dels continguts del text.

Jocs teatrals per a fomentar el gust per la parla i la connexió emocional amb textos dramàtics d’estils diversos.