Becaris/es

Eòlia col·labora sistemàticament i de manera periòdica amb la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull), així com amb el centre ITES, Escola Tècnica de Cicles Formatius d’Imatge i So, a l’hora d’establir col·laboracions d’alumnat en pràctiques de càmera.

Una de les mencions d’optativitat de l’especialitat Interpretació del Grau en EAS d’Art Dramàtic és la de Cinema i TV. Les optatives d’aquesta línia són treball específic d’acting davant de càmera, amb professorat especialitzat en el sector.

Pel treball actoral davant de càmera és fonamental la visualització del treball en directe sobre monitor o bé l’anàlisi específica posterior sobre el material gravat.

És per això que en aquestes assignatures l’escola incorpora becaris i becàries d’escoles especialitzades en cinema per tal que assisteixin a les filmacions dels exercicis diaris de l’assignatura.

Els becaris també s’encarreguen d’emmagatzemar el material gravat, que es pot facilitar a final de semestre als estudiants interessats en conservar el material pel seu futur videobook.

Curs 2023-2024

Curs 2022-2023

Curs 2021-2022