Inscripció a la prova de nivell de Formació Lliure