Especialitat: Direcció Escènica i Dramatúrgia

Informació acadèmica

Nombres de cursos Nombre de crèdits
4 240
Caràcter Crèdits ECTS
Forma bàsica 22
Forma obligatòria 200
Forma optativa 18
Total 240
Matèries Crèdits
ECTS
1r 2n 3r 4t pdf
Direcció d’actors 12 12 pdf
Dramatúrgia 41 6 4 6 15 pdf
Escenificació 25 13 12 0 pdf
Escenografia, espai escènic, il·luminació i disseny de personatge 8 8 pdf
Estètica 6 6 pdf
Guió de cinema i televisió 4 4 pdf
Història de les arts de l’espectacle 8 4 4 pdf
Història i teoria de la literatura dramàtica 12 6 6 pdf
Música i espai sonor 6 4 2 pdf
Pedagogia 4 4 pdf
Pràctica d’escriptura dramàtica 37 9 16 12 pdf
Pràctiques de producció 4 4 pdf
Pràctiques d’escenificació 20 8 6 6 pdf
Pràctiques escèniques externes 6 6 pdf
Producció i gestió 4 4 pdf
Psicologia aplicada 4 4 pdf
Sistemes d’interpretació 12 6 6 pdf
Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 6 6 pdf
Teoria de l’espectacle i la comunicació 6 6 pdf
Treball de fi de carrera 15 15 pdf
Total crèdits ECTS 240 60 60 60 60
REQUISITS PREVIS DE MATRICULACIÓ

Codi Assignatura Semestre Fitxa matèria tipus hores crèdits h/setm. Requisits matriculació

PRIMER CURS

ESAD_0101

Història de les arts de l’espectacle 1

S1

S2

Pdf

Història de les arts de l’espectacle

FB

100

4

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0102

Història i teoria de la literatura dramàtica 1

S1

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0103

Història i teoria de la literatura dramàtica 2

S2

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 1.

ESAD_0115

Anàlisi comunicativa del fet escènic

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0116

Espai. Significació de l’espai

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

100

4

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0117

Llengua parlada versus llengua escrita

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0118

Tema, estructura formal i recopilació de materials

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0119

Personatge i estructura de personatges

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0120

Escenificació i direcció escènica 1

S1

Pdf

Escenificació

OB

150

6

3h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0121

Escenificació i direcció escènica 2

S2

Pdf

Escenificació

OB

175

7

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Escenificació i direcció escènica 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Escenificació i direcció escènica 1.

ESAD_0122

Llenguatge musical

S1

S2

Pdf

Música i espai sonor

OB

100

4

1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0123

Monòleg i diàleg 1

S1

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

75

3

3h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0124

Monòleg i diàleg 2

S2

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Monòleg i diàleg 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Monòleg i diàleg 1.

ESAD_0125

Pràctiques d’escenificació 1

S1

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

100

4

2h + 2h

No hi ha requisits previs de matriculació per alumnes que cursin l’especialitat complerta. Cal una entrevista prèvia per valorar altres casos.

ESAD_0126

Pràctiques d’escenificació 2

S2

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

100

4

2h + 2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 1

SEGON CURS

ESAD_0201

Història de les arts de l’espectacle 2

S1

S2

Pdf

Història de les arts de l’espectacle

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’ Història de les arts de l’espectacle 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura d’Història de les arts de l’espectacle 1.

ESAD_0202

Teoria de l’espectacle i la comunicació 1

S1

Pdf

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0203

Teoria de l’espectacle i la comunicació 2

S2

Pdf

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Teoria de l’espectacle i la comunicació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Teoria de l’espectacle i la comunicació 1.

ESAD_0204

Història i teoria de la literatura dramàtica 3

S1

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Història i teoria de la literatura dramàtica 1 i d’Història i teoria i de la literatura dramàtica 2.

ESAD_0205

Història i teoria de la literatura dramàtica 4

S2

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3.

ESAD_0220

Direcció d’actors 1

S1

Pdf

Direcció d’actors

OB

150

6

3h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0221

Direcció d’actors 2

S2

Pdf

Direcció d’actors

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Direcció d’actors 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Direcció d’actors 1.

ESAD_0222

Temps. Distribució dels materials en el continu temporal

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Temps. Distribució dels materials en el continu temporal caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura d’Espai. Significació de l’espai.

ESAD_0223

Desenvolupament d’una peça teatral 1

S1

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per matricular-se a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Monòleg i diàleg 1 i de Monòleg i diàleg 2, o bé de Pràctiques d’escenificació 1 i de Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0224

Desenvolupament d’una peça teatral 2

S2

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per matricular-se a a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura Desenvolupament d’una peça teatral 1

ESAD_0225

Invenció de l’argument

S1

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Invenció de l’argument caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Monòleg i diàleg 1 i Monòleg i diàleg 2.

ESAD_0226

Pràctiques d’escenificació 3

S1

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Pràctiques d’escenificació 1 i de Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0227

Pràctiques d’escenificació 4

S2

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 3.

ESAD_0228

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 1

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

75

3

3h + 3h

Per matricular-se a l’assignatura de Anàlisi dels sistemes d’interpretació 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de  Pràctiques d’escenificació 1 i Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0229

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 2

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

75

3

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dels sistemes d’interpretació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Anàlisi dels sistemes d’interpretació 1.

TERCER CUR

ESAD_0301

Producció teatral

S1

S2

Pdf

Producció i gestió

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Producció teatral caldrà haver superat, prèviament,  tots els crèdits de les assignatures de Formació Bàsica de primer.

ESAD_0302

Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3 i d’Història i teoria de la literatura dramàtica 4.

ESAD_0303

Anàlisi dramatúrgica: Beckett

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Beckett caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare.

ESAD_0304

Estètica

S1

Pdf

Estètica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’ assignatura d’Estètica caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Teoria de l’espectacle i la comunicació 1 i de Teoria de l’espectacle i la comunicació 2.

ESAD_0305

Últimes tendències

S2

Pdf

Estètica

OB

75

3

2h

Per matricular-se a l’ assignatura d’Últimes tendències caldrà haver-se matriculat també a l’ assignatura d’Estètica.

ESAD_0321

Posada en escena 1

S1

Pdf

Escenificació

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Posada en escena 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Escenificació i direcció escènica 1 i d’Escenificació i direcció escènica 2.

ESAD_0322

Posada en escena 2

S2

Pdf

Escenificació

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Posada en escena 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Posada en escena 1.

ESAD_0323

Escenografia i vestuari

S1

S2

Pdf

Escenografia, espai escènic, il·luminació i disseny de personatge

OB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Escenografia i vestuari caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura d’Espai. Significació de l’espai.

ESAD_0324

Il·luminació d’espais escènics

S2

Pdf

Escenografia, espai escènic, il·luminació i disseny de personatge

OB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Il·luminació d’espais escènics caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Escenificació i direcció escènica 1 i d’Escenificació i direcció escènica 2.

ESAD_0325

Desenvolupament d’una peça teatral 3

S1

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per matricular-se a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Monòleg i diàleg 1 i de Monòleg i diàleg 2, o bé de Pràctiques d’escenificació 1 i de Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0326

Desenvolupament d’una peça teatral 4

S2

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 3.

ESAD_0327

Pràctiques d’escenificació 5

S1

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 5 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Pràctiques d’escenificació 3 i de Pràctiques d’escenificació 4.

ESAD_0328

Pràctiques d’escenificació 6

S2

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 6 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 5.

ESAD_0329

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 3

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

75

3

3h

Per matricular-se a l’assignatura de Anàlisi dels sistemes d’interpretació 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de  Pràctiques d’escenificació 1 i Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0330

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 4

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

75

3

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dels sistemes d’interpretació 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Anàlisi dels sistemes d’interpretació 3.

QUART CURS

ESAD_0401

Pedagogia del teatre

S1

S2

Pdf

Pedagogia

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pedagogia del teatre cal haver superat tots els crèdits de Formació bàsica de primer, segon i tercer curs.

ESAD_0413

Dramatúrgia en l’assaig 1

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

125

5

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Dramatúrgia en l’assaig 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare i d’Anàlisi dramatúrgica: Beckett.

ESAD_0414

Dramatúrgia en l’assaig 2

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

250

10

2h

Per a matricular-se a a l’assignatura de Dramatúrgia en l’assaig 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Dramatúrga en l’assaig 1.

ESAD_0415

Disseny de so

S1

Pdf

Música i espai sonor

OB

50

2

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Disseny de so caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Llenguatge musical.

ESAD_0416

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1

S1

Pdf

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Posada en escena 1 i de Posada en escena 2.

ESAD_0417

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 2

S2

Pdf

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a a l’assignatura de Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 2 caldrà haver-se matriculat també a a l’assignatura de Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1.

ESAD_0418

Introducció al guió de cinema i televisió

S1

Pdf

Guió de cinema i televisió

OP

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Introducció al guió de cinema i televisió caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Desenvolupament d’una peça teatral 3 i de Desenvolupament d’una peça teatral 4.

ESAD_0419

Pràctiques de producció

S1

Pdf

Pràctiques de producció

OP

100

4

2h

Per a matricular-se a l ‘assignatura de Pràctiques de producció caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Producció teatral.

ESAD_0420

Psicologia aplicada a la gestió de grups

S1

Pdf

Psicologia aplicada

OP

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Psicologia aplicada a la gestió de grups caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Posada en escena 1 i de Posada en escena 2.

ESAD_0421

Pràctiques externes en empresa o companyia d’arts escèniques

Pràctiques escèniques externes

OP

150

6

A determinar

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques externes en empresa o companyia d’arts escèniques caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de primer, segons i tercer curs.

ESAD_0423

Treball fi de carrera_Direcció escènica i Dramatúrgia

S2

Treball Final

TF

375

15

A determinar (entre juliol i setembre)

Per a matricular-se a l’assignatura Treball fi de carrera_Direcció escènica i Dramatúrgia caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de p`rimer, segon i tercer curs.
Cap de l’especialitat: Pablo Ley

Cap d’estudis: Nuria Sánchez

Tutors de Pràctiques d’Escenificació: Josep Galindo, Pablo Ley, Carolina Llacher, Albert Boronat i Tony Casla

Tutors de curs: 

  • 1r ESAD – Josep Galindo
  • 2n ESAD – Carolina Llacher
  • 3r ESAD – Nuria Sánchez
  • 4t ESAD – Nuria Sánchez

Professorat

barbara-becker-ESAD-eolia Bárbara Becker CV
0201_Història de les arts de l’espectacle 2B
0204_Història i teoria de la literatura dramàtica 3C
0205_Història i teoria de la literatura dramàtica 4C
victoria boixadera Victòria Boixadera CV
0421_Pràctiques externes en empresa o companyia
albert-boronat-herreros-web Albert Boronat  CV
0116_Espai. Significació de l’espai
0221_Direcció d’actors 2
0225_Invenció de l’argument
0326_Desenvolupament d’una peça teatral 4 0328_Pràctiques d’escenificació 6
0423_TFC_Direcció escènica i Dramatúrgia
Sebastià Bover Nicolau CV
0101_Història de les arts de l’espectacle 1 C
0122_Llenguatge musical 1
Tony Casla CV
0126_Pràctiques d’escenificació 2
0226_Pràctiques d’escenificació 3
jordicollet-bn Jordi Collet CV
0415_Disseny de so
esperanca-ferrer-web Esperança Ferrer CV
0417_Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 2
0423_TFC_Direcció escènica i Dramatúrgia
roberto-fratini-web Roberto Fratini CV
0322_Posada en escena 2
0416_Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1
Marta Galán CV
0119_Personatge i estructura de personatge
0224_Desenvolupament d’una peça teatral 2
Josep Galindo CV
0121_Escenificació i direcció escènica 2
0125_Pràctiques d’escenificació 1
0126_Pràctiques d’escenificació 2
0321_Posada en escena 1
0423_TFC_Direcció escènica i Dramatúrgia
 Ricard Gazquez CV
0117_Llengua paralada versus llengua escrita
0223_Desenvolupament d’una peça teatral 1
Pablo Ley CV
0102_Història i teoria de la literatura dramàtica 1 C
0103_Història i teoria de la literatura dramàtica 2 C
0118_Tema, estructura formal i recopilació de materials
0125_Pràctiques d’escenificació 1
0222_Temps. Distribució dels materials en el continu temporal
0302_Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare B
0321_Posada en escena 1
0413_Dramatúrgia en l’assaig 1
carolina-llacer-web Carolina Llacher CV 
0115_Anàlisi comunicativa del fet escènic
0202_Teoria de l’espectacle i la comunicació 1C
0203_Teoria de l’espectacle i la comunicació 2C
0227_Pràctiques d’escenificació 4
0327_Pràctiques d’escenificació 5
ferran madico Ferran Madico CV
0120_Escenificació i direcció escénica 1
Carles Mallol CV
0123_Monòleg i diàleg 1
Mar Medina Mar Medina CV
0101_Història de les arts de l’espectacle 1C
victor molina bn Víctor Molina CV
0201_Història de les arts de l’espectacle 2B
0303_Anàlisi dramatúrgia: Beckett B
0304_Estètica B
Mar Monegal CV
0123_Monòleg i diàleg 1
Juan Carlos Olivares CV
0414_Dramatúrgia en l’assaig 2
Raül Perales Raül Perales CV
0301_Producció teatral B
0419_Pràctiques de producció
Conchita Pons bn Conchita Pons CV
0324_Il·luminació d’espais escènics
Nuria Sánchez CV
0122_Llenguatge musical 1
merce-sarrias-web Mercè Sarrias CV
0418_Introducció al guió de cinema i televisió
cristina schmutz bn Cristina Schmutz CV
0228_Anàlisi dels sistemes d’interpretació 1
0305_Últimes tendències B
Marta Tirado CV
0103_Història i teoria de la literatura dramàtica 2 B
helena-tornero-web Helena Tornero CV
0124_Monòleg i diàleg 2
Martí Torras CV
0220_Direcció d’actors 1
oscar web AVIAM Òscar Vilarroya CV
0420_Psicologia aplicada a la gestió de grups

 

BEQUES FUNDACIÓ SGAE DE DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ ESCÈNICA


· 1 beca de 1.600€ per alumnes de 1r curs.
· 7 beques de 1.200€ per alumnes de 2n, 3r i 4t curs.  Informa’t  

.

.

Direcció escènica


Si ets una persona creativa, amb idees i ganes de comunicar, l’especialitat en direcció escènica et donarà les eines per desenvolupar la mirada artística, agafar una base tècnica i cultural solvent i donar forma al pensament creatiu.

En aquesta formació s’aborden tots els conceptes queintervenen en la posada en escena (direcció d’actors, espai, escenografia, il·luminació, espai sonor, disseny de personatge, punt de vista, llenguatges escènics, pensament ideològic…) i inclou assignatures sobre la literatura dramàtica, la història de les arts de l’espectacle i les noves tecnologies aplicades a les arts escèniques.

Amb els estudis de direcció escènica desenvoluparàs habilitats comunicatives, d’anàlisi, de reflexió, de lideratge i de treball en equip. Uns estudis complerts i molt originals on, des del primer curs, crearàs i portaràs a la pràctica els teus projectes i realitzaràs pràctiques de direcció escènica amb actors.

Estudis molt recomanats si vols formar-te com a director teatral, si vols conèixer els camins per produir els teus propis espectacles, o si desitges canalitzar la teva imaginació portant les teves intuïcions creatives a la realitat.

.

Dramatúrgia i creació de textos


Si t’agrada escriure i reflexionar, aquesta és la teva especialitat!

La dramatúrgia et dóna eines per obrir la mirada, estructurar el pensament i analitzar la realitat. Una disciplina on es fonamenta l’esperit crític i on adquiriràs coneixements sobre les arts, la música i la cultura.

Aprendràs a escriure històries, a construir personatges, a escriure diàlegs, monòlegs, peces de microteatre i a projectar espectacles teatrals o les teves pròpies performances.

Uns estudis originals, humanistes i pràctics enfocats a potenciar el pensament crític, on desenvoluparàs la teva mirada artística i on agafaràs eines aplicables a diversos àmbits professionals.

Recomanat si vols ser autor teatral, i ideal si simplement vols aprendre a escriure en el sentit més ampli de la paraula.

 

Pràctiques de direcció i dramatúrgia dels alumnes d’Esad al Teatre Eòlia

Vídeo de Marta Aitana Schmidt

 

AL SETEMBRE:

Creació d’una peça teatral amb Ricard Gázquez


Curs de neurociència i teatre amb Òscar Vilarroya


Producció teatral amb Raül Perales


Entrevista amb Pablo Ley, cap del departament de Dramatúrgia i Direcció Escènica


jordi-prat-coll-300

Entrevista amb Jordi Prat i Coll, professor de Direcció Escènica i Dramatúrgia.


Vols rebre informació sobre els Estudis Superiors de l’Especialitat de Direcció? 
Deixa’ns el teu email!