ESAD: Especialitat Direcció escènica i dramatúrgia

Informació acadèmica

Nº de cursosNº de crèdits
4240
CaràcterCrèdits ECTS
Forma bàsica22
Forma obligatòra200
Forma optativa18
Total240
MatèriesCrèdits
ECTS
1r2n3r4tpdf
Direcció d’actors1212pdf
Dramatúrgia4164615pdf
Escenificació2513120pdf
Escenografia, espai escènic, il·luminació i disseny de personatge88pdf
Estètica66pdf
Guió de cinema i televisió44pdf
Història de les arts de l’espectacle844pdf
Història i teoria de la literatura dramàtica1266pdf
Música i espai sonor642pdf
Pedagogia44pdf
Pràctica d’escriptura dramàtica3791612pdf
Pràctiques de producció44pdf
Pràctiques d’escenificació20866pdf
Pràctiques escèniques externes66pdf
Producció i gestió44pdf
Psicologia aplicada44pdf
Sistemes d’interpretació1266pdf
Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle66pdf
Teoria de l’espectacle i la comunicació66pdf
Treball de fi de carrera1515pdf
Total crèdits ECTS24060606060

Requisits previs de matriculació

CodiAssignaturaSemestreFitxamatèriatipushorescrèditsh/setm.Requisits matriculació

PRIMER CURS

ESAD_0101

Història de les arts de l’espectacle 1

S1

S2

Pdf

Història de les arts de l’espectacle

FB

100

4

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0102

Història i teoria de la literatura dramàtica 1

S1

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0103

Història i teoria de la literatura dramàtica 2

S2

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 1.

ESAD_0115

Anàlisi comunicativa del fet escènic

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0116

Espai. Significació de l’espai

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

100

4

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0117

Llengua parlada versus llengua escrita

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0118

Tema, estructura formal i recopilació de materials

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0119

Personatge i estructura de personatges

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0120

Escenificació i direcció escènica 1

S1

Pdf

Escenificació

OB

150

6

3h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0121

Escenificació i direcció escènica 2

S2

Pdf

Escenificació

OB

175

7

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Escenificació i direcció escènica 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Escenificació i direcció escènica 1.

ESAD_0122

Llenguatge musical

S1

S2

Pdf

Música i espai sonor

OB

100

4

1h30

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0123

Monòleg i diàleg 1

S1

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

75

3

3h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0124

Monòleg i diàleg 2

S2

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Monòleg i diàleg 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Monòleg i diàleg 1.

ESAD_0125

Pràctiques d’escenificació 1

S1

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

100

4

2h + 2h

No hi ha requisits previs de matriculació per alumnes que cursin l’especialitat complerta. Cal una entrevista prèvia per valorar altres casos.

ESAD_0126

Pràctiques d’escenificació 2

S2

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

100

4

2h + 2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 1

SEGON CURS

ESAD_0201

Història de les arts de l’espectacle 2

S1

S2

Pdf

Història de les arts de l’espectacle

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’ Història de les arts de l’espectacle 2 caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura d’Història de les arts de l’espectacle 1.

ESAD_0202

Teoria de l’espectacle i la comunicació 1

S1

Pdf

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

75

3

2h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0203

Teoria de l’espectacle i la comunicació 2

S2

Pdf

Teoria de l’espectacle i la comunicació

FB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Teoria de l’espectacle i la comunicació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Teoria de l’espectacle i la comunicació 1.

ESAD_0204

Història i teoria de la literatura dramàtica 3

S1

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Història i teoria de la literatura dramàtica 1 i d’Història i teoria i de la literatura dramàtica 2.

ESAD_0205

Història i teoria de la literatura dramàtica 4

S2

Pdf

Història i teoria de la literatura dramàtica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3.

ESAD_0220

Direcció d’actors 1

S1

Pdf

Direcció d’actors

OB

150

6

3h

No hi ha requisits previs de matriculació.

ESAD_0221

Direcció d’actors 2

S2

Pdf

Direcció d’actors

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Direcció d’actors 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Direcció d’actors 1.

ESAD_0222

Temps. Distribució dels materials en el continu temporal

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Temps. Distribució dels materials en el continu temporal caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura d’Espai. Significació de l’espai.

ESAD_0223

Desenvolupament d’una peça teatral 1

S1

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per matricular-se a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Monòleg i diàleg 1 i de Monòleg i diàleg 2, o bé de Pràctiques d’escenificació 1 i de Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0224

Desenvolupament d’una peça teatral 2

S2

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per matricular-se a a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura Desenvolupament d’una peça teatral 1

ESAD_0225

Invenció de l’argument

S1

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Invenció de l’argument caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Monòleg i diàleg 1 i Monòleg i diàleg 2.

ESAD_0226

Pràctiques d’escenificació 3

S1

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Pràctiques d’escenificació 1 i de Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0227

Pràctiques d’escenificació 4

S2

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 3.

ESAD_0228

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 1

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

75

3

3h + 3h

Per matricular-se a l’assignatura de Anàlisi dels sistemes d’interpretació 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de  Pràctiques d’escenificació 1 i Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0229

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 2

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

75

3

3h + 3h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dels sistemes d’interpretació 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Anàlisi dels sistemes d’interpretació 1.

TERCER CUR

ESAD_0301

Producció teatral

S1

S2

Pdf

Producció i gestió

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Producció teatral caldrà haver superat, prèviament,  tots els crèdits de les assignatures de Formació Bàsica de primer.

ESAD_0302

Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Història i teoria de la literatura dramàtica 3 i d’Història i teoria de la literatura dramàtica 4.

ESAD_0303

Anàlisi dramatúrgica: Beckett

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Beckett caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare.

ESAD_0304

Estètica

S1

Pdf

Estètica

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’ assignatura d’Estètica caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Teoria de l’espectacle i la comunicació 1 i de Teoria de l’espectacle i la comunicació 2.

ESAD_0305

Últimes tendències

S2

Pdf

Estètica

OB

75

3

2h

Per matricular-se a l’ assignatura d’Últimes tendències caldrà haver-se matriculat també a l’ assignatura d’Estètica.

ESAD_0321

Posada en escena 1

S1

Pdf

Escenificació

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Posada en escena 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Escenificació i direcció escènica 1 i d’Escenificació i direcció escènica 2.

ESAD_0322

Posada en escena 2

S2

Pdf

Escenificació

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Posada en escena 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Posada en escena 1.

ESAD_0323

Escenografia i vestuari

S1

S2

Pdf

Escenografia, espai escènic, il·luminació i disseny de personatge

OB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Escenografia i vestuari caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura d’Espai. Significació de l’espai.

ESAD_0324

Il·luminació d’espais escènics

S2

Pdf

Escenografia, espai escènic, il·luminació i disseny de personatge

OB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Il·luminació d’espais escènics caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Escenificació i direcció escènica 1 i d’Escenificació i direcció escènica 2.

ESAD_0325

Desenvolupament d’una peça teatral 3

S1

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per matricular-se a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Monòleg i diàleg 1 i de Monòleg i diàleg 2, o bé de Pràctiques d’escenificació 1 i de Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0326

Desenvolupament d’una peça teatral 4

S2

Pdf

Pràctica d’escriptura dramàtica

OB

150

6

3h

Per a matricular-se a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Desenvolupament d’una peça teatral 3.

ESAD_0327

Pràctiques d’escenificació 5

S1

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 5 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Pràctiques d’escenificació 3 i de Pràctiques d’escenificació 4.

ESAD_0328

Pràctiques d’escenificació 6

S2

Pdf

Pràctiques d’escenificació

OB

75

3

1h30 + 1h30

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 6 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Pràctiques d’escenificació 5.

ESAD_0329

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 3

S1

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

75

3

3h

Per matricular-se a l’assignatura de Anàlisi dels sistemes d’interpretació 3 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de  Pràctiques d’escenificació 1 i Pràctiques d’escenificació 2.

ESAD_0330

Anàlisi dels sistemes d’interpretació 4

S2

Pdf

Sistemes d’interpretació

OB

75

3

3h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Anàlisi dels sistemes d’interpretació 4 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura d’Anàlisi dels sistemes d’interpretació 3.

QUART CURS

ESAD_0401

Pedagogia del teatre

S1

S2

Pdf

Pedagogia

FB

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Pedagogia del teatre cal haver superat tots els crèdits de Formació bàsica de primer, segon i tercer curs.

ESAD_0413

Dramatúrgia en l’assaig 1

S1

Pdf

Dramatúrgia

OB

125

5

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Dramatúrgia en l’assaig 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures d’Anàlisi dramatúrgica: Shakespeare i d’Anàlisi dramatúrgica: Beckett.

ESAD_0414

Dramatúrgia en l’assaig 2

S2

Pdf

Dramatúrgia

OB

250

10

2h

Per a matricular-se a a l’assignatura de Dramatúrgia en l’assaig 2 caldrà haver-se matriculat també a l’assignatura de Dramatúrga en l’assaig 1.

ESAD_0415

Disseny de so

S1

Pdf

Música i espai sonor

OB

50

2

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Disseny de so caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Llenguatge musical.

ESAD_0416

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1

S1

Pdf

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1 caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Posada en escena 1 i de Posada en escena 2.

ESAD_0417

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 2

S2

Pdf

Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle

OB

75

3

2h

Per a matricular-se a a l’assignatura de Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 2 caldrà haver-se matriculat també a a l’assignatura de Tecnologia aplicada a les arts de l’espectacle 1.

ESAD_0418

Introducció al guió de cinema i televisió

S1

Pdf

Guió de cinema i televisió

OP

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura d’Introducció al guió de cinema i televisió caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Desenvolupament d’una peça teatral 3 i de Desenvolupament d’una peça teatral 4.

ESAD_0419

Pràctiques de producció

S1

Pdf

Pràctiques de producció

OP

100

4

2h

Per a matricular-se a l ‘assignatura de Pràctiques de producció caldrà haver superat, prèviament, l’assignatura de Producció teatral.

ESAD_0420

Psicologia aplicada a la gestió de grups

S1

Pdf

Psicologia aplicada

OP

100

4

2h

Per a matricular-se a l’assignatura de Psicologia aplicada a la gestió de grups caldrà haver superat, prèviament, les assignatures de Posada en escena 1 i de Posada en escena 2.

ESAD_0421

Pràctiques externes en empresa o companyia d’arts escèniques

Pràctiques escèniques externes

OP

150

6

A determinar

Per a matricular-se a l’assignatura de Pràctiques externes en empresa o companyia d’arts escèniques caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de primer, segons i tercer curs.

ESAD_0423

Treball fi de carrera_Direcció escènica i Dramatúrgia

S2

Treball Final

TF

375

15

A determinar (entre juliol i setembre)

Per a matricular-se a l’assignatura Treball fi de carrera_Direcció escènica i Dramatúrgia caldrà haver superat, prèviament, tots els crèdits (180 ECTS) de p`rimer, segon i tercer curs.

Cap de l’especialitat: Pablo Ley   Cap d’estudis: Nuria Sánchez

Tutors de Pràctiques d’Escenificació: Tony Casla, Carolina Llacher i Marta Galán

Tutors de curs: 

  • 1r ESAD – Carolina Llacher
  • 2n ESAD – Carolina Llacher
  • 3r ESAD – Nuria Sánchez
  • 4t ESAD – Josep Galindo
barbara-becker-ESAD-eoliaBárbara Becker CV
0201_Història de les arts de l’espectacle 2B
0204_Història i teoria de la literatura dramàtica 3C
0205_Història i teoria de la literatura dramàtica 4C
victoria boixaderaVictòria Boixadera CV
0421_Pràctiques externes en empresa o companyia
Albert Boronat  CV
0116_Espai. Significació de l’espai
0221_Direcció d’actors 2
0225_Invenció de l’argument
0326_Desenvolupament d’una peça teatral 4 0328_Pràctiques d’escenificació 6
0423_TFC_Direcció escènica i Dramatúrgia
Sebastià Bover Nicolau CV
0101_Història de les arts de l’espectacle 1 C
Tony Casla CV
0125_Pràctiques d’escenificació 1
0126_Pràctiques d’escenificació 2
Mariona Esplugues CV
0401_Pedagogia del teatre_prof 1
Aleix Fauró CV
0321_Posada en escena 1
esperanca-ferrer-webEsperança Ferrer CV
0423_TFC_Direcció escènica i Dramatúrgia
roberto-fratini-webRoberto Fratini CV
0305_Últimes tendències A
0322_Posada en escena 2
0423_TFC_Direcció escènica i Dramatúrgia
Marta GalánCV
0119_Personatge i estructura de personatge
0224_Desenvolupament d’una peça teatral 2
0327_Pràctiques d’escenificació 5
0328_Pràctiques d’escenificació 6
Josep Galindo CV
0121_Escenificació i direcció escènica 2
Imatge d'Antonio Garrido GarcíaAntonio Garrido CV
0418_Introducció al guió de cinema i TV
Ricard Gázquez CV
0117_Llengua parlada versus llengua escrita
0223_Desenvolupament d’una peça teatral 1
Pablo Ley CV
0102_Història i teoria de la literatura dramàtica 1C
0103_Història i teoria de la literatura dramàtica 2C
0118_Tema, estructura formal i recop. de materials
0222_Temps. Distrib. materials en el continu temp.
0302_Anàlisi dramatúrgica_Shakespeare B
Carolina Llacher CV
0115_Anàlisi comunicativa del fet escènic
0202_Teoria de l’espectacle i la comunicació 1C
0203_Teoria de l’espectacle i la comunicació 2C
0226_Pràctiques d’escenificació 3
0227_Pràctiques d’escenificació 4
0401_Pedagogia del teatre
0423_TFC_Direcció escènica i Dramatúrgia
Ferran Madico CV
0120_Escenificació i direcció escènica 1
Carles Mallol CV
0123_Monòleg i diàleg 1
Àlex Mañas CV
0329_Anàlisi dels sistemes d’interpretació 3
0330_Anàlisi dels sistemes d’interpretació 4
Mar Medina CV
0101_Història de les arts de l’espectacle 1C
0401_Pedagogia del teatre
victor molina bnVíctor Molina CV
0201_Història de les arts de l’espectacle 2B
0303_Anàlisi dramatúrgica_Beckett B
0304_Estètica B
0423_TFC_Direcció escènica i Dramatúrgia
Juan Carlos Olivares CV
0414_Dramatúrgia en l’assaig 2
Raül Perales CV
0301_Producció teatral B
Conchita Pons bnConchita Pons CV
0324_Il·luminació d’espais escènics
 Nuria Sánchez CV
0401_Pedagogia del teatre
cristina schmutz bnCristina Schmutz CV
0305_Últimes tendències B
0405_Escenificació i direcció escènica
Marta Tirado CV
0103_Història i teoria de la literatura dramàtica 2A i B
0303_Anàlisi dramatúrgica_Beckett A
helena-tornero-webHelena Tornero CV
0124_Monòleg i diàleg 2
Martí Torras CV
0221_Direcció d’actors 2
Martina Tosticarelli CV
0303_Anàlisi dramatúrgica_Beckett B
0323_Escenografia i vestuari
Joan Yago CV
0325_Desenvolupament d’una peça teatral 3
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept

Direcció escènica

Si ets una persona creativa, amb idees i ganes de comunicar, l’especialitat en direcció escènica et donarà les eines per desenvolupar la mirada artística, agafar una base tècnica i cultural solvent i donar forma al pensament creatiu.

En aquesta formació s’aborden tots els conceptes queintervenen en la posada en escena (direcció d’actors, espai, escenografia, il·luminació, espai sonor, disseny de personatge, punt de vista, llenguatges escènics, pensament ideològic…) i inclou assignatures sobre la literatura dramàtica, la història de les arts de l’espectacle i les noves tecnologies aplicades a les arts escèniques.

Amb els estudis de direcció escènica desenvoluparàs habilitats comunicatives, d’anàlisi, de reflexió, de lideratge i de treball en equip. Uns estudis complerts i molt originals on, des del primer curs, crearàs i portaràs a la pràctica els teus projectes i realitzaràs pràctiques de direcció escènica amb actors.

Estudis molt recomanats si vols formar-te com a director teatral, si vols conèixer els camins per produir els teus propis espectacles, o si desitges canalitzar la teva imaginació portant les teves intuïcions creatives a la realitat.

Dramatúrgia i creació de textos

Si t’agrada escriure i reflexionar, aquesta és la teva especialitat!

La dramatúrgia et dóna eines per obrir la miradaestructurar el pensament i analitzar la realitat. Una disciplina on es fonamenta l’esperit crític i on adquiriràs coneixements sobre les arts, la música i la cultura.

Aprendràs a escriure històries, a construir personatges, a escriure diàlegs, monòlegs, peces de microteatre i a projectar espectacles teatrals o les teves pròpies performances.

Uns estudis originals, humanistes i pràctics enfocats a potenciar el pensament crític, on desenvoluparàs la teva mirada artística i on agafaràs eines aplicables a diversos àmbits professionals.

Recomanat si vols ser autor teatral, i ideal si simplement vols aprendre a escriure en el sentit més ampli de la paraula.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept