banner cant estill CATi CAST

Propers cursos de Estill Voice Training en aquest enllaç: www.eolia.cat/estill-voice-training-voice-craft

Estill Voice Training (Voice Craft) és una aproximació sistemàtica a l’entrenament de la veu, per a millorar el rendiment de la veu professional cantada i parlada. Ofereix als participants les eines per a descobrir la bellesa en totes les veus mitjançant la producció de so a través de la pràctica dels exercicis de 13 Figures Obligatòries (Nivell 1) y 6 Qualitats de la Veu (Nivell 2).

Estill Voice Training està basat en el treball desenvolupat per la investigadora i pedagoga Jo Estill entre els anys 1970 i 2000. Especialistes de diversos àmbits de treball vocal utilitzen els fonaments de Estill com a base del seu entrenament. Professors de veu parlada i logopedes ensenyen les figures i la seva aplicació en el seu treball d’educar i reeducar la veu. Cantants i professors de cant de tots els gèneres de música troben en Estill una eina incomparable per a entrenar la veu cantada.

Què és Estill?

El treball d’entrenament vocal, segons Jo Estill, es pot considerar com una fusió de tres components: Tècnica; Art; Màgia.

Tècnica: l’entrenament mecànic, la coordinació dels components que produeix la veu: potència (mecanisme de la respiració), font (on es produeix el to), filtre (on es modifica la ressonància).

Art: l’estudi de tots els aspectes i matisos particulars de l’estètica en qüestió (ja sigui de veu parlada o cantada) i l’execució d’una obra amb òptima expressivitat i agilitat.

Màgia: l’aspecte més desconegut, el que succeeix quan es produeix una concentració d’energia que es percep com especial y única. Tant el mateix artista com l’oïdor poden sentir-la.

Estill és una feina que tracta d’entrenar la veu tenint en compte la seva natura com a sistema dinàmic d’equilibris entre la respiració, la producció del to y els ressonadors. Ajuda a descobrir amb sutileza la activitat del cos, com activar amb independència les estructures en el mecanisme vocal, el cap, el coll i el tors, i a entendre com afecten aquests canvis al so i al confort de la producció de la veu. L’entrenament d’Estill permet a l’intèrpret enfortir la veu i aconseguir una flexibilitat per a realitzar qualsevol tasca vocal de forma òptima, segura i saludable.

NIVELL 1: Els primers fonaments de l’entrenament Estill consisteixen en una pràctica d’exercicis vocals (les Figures Obligatòries) que estan basades en estudis científics sobre el funcionament de la veu. La repetició d’exercicis desenvolupa una “percepció pròpia” més fina dels mecanismes de la veu i cos, alhora que entrena en una major flexibilitat i resistència vocal. Es proposa que una comprensió dels mecanismes de la fisiologia juntament amb un augment de la “percepció pròpia” i la percepció acústica permeten a l’usuari evitar l’abús vocal, aconseguir fer servir la veu amb més confiança i experimentar amb seguretat més matisos i colors vocals.

NIVELL 2: Els segons fonaments consisteixen en experimentar allò après en el nivell 1 en un context més expressiu.
S’aplica el control adquirit a través de la pràctica de les Figures per a identificar 6 qualitats vocals que s’experimenten en una tessitura àmplia i un context artístic i comunicatiu. La pràctica conscient de les figures i les qualitats entrena la coordinació dinàmica de la veu i l’expressivitat.

Control de Estill Voice Training

La qualitat dels ensenyaments d’Estill està supervisada per l’organització internacional d’Estill Voice Training. Un@ professor@ d’aquesta especialitat ha de tenir el títol de Certified Master Teacher (CMT) o Certified Course Instructor (CCI). Això vol dir que la persona en qüestió ha estudiat Estill durant diversos anys, ha passat un examen teòric y pràctic de gran exigència y que ha portat a terme vàries experiències com a professor@ en pràctiques abans de rebre el títol oficial. Les persones que segueixen l’entrenament per a examinar-se com a CMT són persones professionals que ja tenen coneixements especialitzats (música, logopèdia…) i experiència com artistes, professors o terapeutes.

Per assegurar que una persona està qualificada oficialment per a la docència d’Estill podeu consultar en el directori de professors de la pàgina de www.estillvoice.com

Els cursos oficials

Apart de classes regulars en grup o individual, els cursos oficials de nivell 1 i nivell 2 són una altra manera d’iniciar l’entrenament de Estill i disposen d’un material pedagògic especial en forma de presentació, vídeos i llibres d’estudi. Aquests cursos són impartits per formadors qualificats, el Certified Course Instructor (CCI), amb un equip d’ajudants que son professors amb la qualificació de CMT-o persones que estan en el procés i que han aprovat els exàmens teòrics i pràctics amb un 90% o més).

Els cursos oficials s’ofereixen en format d’intensiu que permet a professionals de diferents procedències conèixer el treball. El format de curs intensiu proporciona una visió global de la veu, eines per a desenvolupar una escolta més precisa, una comprensió de les particularitats de l’entrenament de la veu, i una oportunitat per practicar les figures i les qualitats. Per afavorir el treball de Estill és necessària una pràctica regular i rebre sessions addicionals sota la supervisió d’un professor qualificat.

A Eòlia es fan cursos intensius de Estill cada any, normalment al juliol i al setembre. Les assignatures anuals d’Escola Lliure i formació veu cant ‘Tècnica Integral de cant 1’ i ‘Tècnica Integral de cant 2’ en grup, que proporcionan un entrenament profund de coordinació cos-veu i la seva aplicació a la veu parlada i cantada, incorporen els nivells 1 i 2 de Estill en la seva matèria.

Viv Manning CCI . Cap de Departament de Cant Modern