Fitzmaurice Voicework ®

El treball de veu basat en la tècnica Fitzmaurice també pot incloure, segons les necessitats, entrenament en la respiració, els ressonadors, la parla, els dialectes, el text, el cant i la veu en moviment. Mentre el training sigui específic, és compatible amb altres tècniques. Fitzmaurice explora les dinàmiques entre el cos, la respiració, la veu, la imaginació, el llenguatge i la presència. Encoratja a que les veus vibrants comuniquin intenció i emoció sense excés d’esforç.La Tècnica uneix l’experiència física amb l’atenció mental.

Destructuring (desestructurant, la primera fase, promou la consciència corporal, la respiració lliure i espontània, i l’expressivitat de la veu a través del Tremorwork (tremolors), diverses posicions corporals que provoquen tremolors musculars sense tensió.

Restructuring (reestructurant), la segona fase, encoratja l’economia de l’esforç mentre parlem o actuem, utilitzant la focus line de la Catherine Fitzmaurice. El resultat és un ample registre de la veu sense tensions.

Elements Principals

Físic/Cos
Desenvolupem la consciència dels patrons adquirits veu/esforç a través d’una sèrie d’exercicis suaus i/o rigorosos, accedint al propi sistema corporal per cedir i alliberar tensions.

Respiració
Explorem el paper central de la respiració tan a l’hora d’emetre so com a l’hora d’inspirar la imaginació sense forçar l’aire però permetent tota l’oxigenació del cos.

Qualitat en la Veu
Cultivem l’habilitat de comunicar d’una manera acurada els pensaments i sentiments que demanen el text, l’espai i el moment present amb l’elecció i l’espontaneïtat.

Resultats pràctics
Reduïm la tensió a la veu, incrementem registres i expressivitat per fer que el nostre parlament sigui més fàcil i clar i la intenció sigui més efectiva.

Origen

El treball va començar amb la investigació i les classes de Catherine Fitzmaurice. Va començar a actuar quan tenia tres anys, als disset ja estudiava veu, vers, i interpretació amb Barbara Bunch, professora també de Cicely Berry. Més tard Catherine va entrar al Central School of Speech and Drama de Londres on va guanyar una beca i un premi, i va poder continuar aprenent amb Cicely Berry tècniques clàssiques per la veu. Comença a fer de professora a la Central School al 1965.

Com a professora Catherine Fitzmaurice observava que molts dels seus alumnes tenien tensions corporals i moltes inhibicions a l’hora de treballar. Faltava expressivitat a les seves veus. Va veure que el problema bàsicament radicava en la respiració i a partir de començar a investigar va descobrir el treball de Wilhelm Reich. Va començar a integrar aquests coneixements amb l’estudi sobre el cos i les energies corporals i sumat a la seva formació clàssica forma el Fitzmaurice Voicework.

Actualment té la seva base a Nova York, però ha donat classes per tot el món, i ensenya i assessora a la Central School de Londres, el Julliard School of Drama, Yale School of Drama, Harvard University, New York University, the Moscow Art Theatre, Lincoln Center entre de molts altres.

Per tenir un coneixement més profund del desenvolupament del seu treball hi ha articles escrits per Catherine Fitzmaurice com Breathing is Meaning/ Respirar és Significar entre d’altres, i entrevistes a la pàgina web www.fitzmauricevoice.com.