Portes Obertes 2021

Eòlia ESAD imparteix el Grau en Ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, en les especialitats d’Interpretació (mencions de Musical i de Cinema i TV) i de Direcció Escènica i Dramatúrgia, amb titulació oficial reconeguda, equivalent a Grau Universitari, amb l’autorització del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Apostem per una dinàmica de formació eminentment pràctica basada en la sinèrgia entre especialitats on es potencien els treballs conjunts entre estudiants a fi i efecte de desenvolupar-ne plenament la seva creativitat i personalitat des del primer dia i al llarg dels 4 anys que duren els estudis.

Dates 2023:

Jornades online (zoom):

Pendent de noves dates

La jornada de portes obertes online inclou una visita virtual pels espais de l’escola i una xerrada informativa sobre els Estudis Superiors (accés, matrícula, beques i mobilitat). Al finalitzar hi haurà torn de preguntes i dubtes. Aprofita per connectar-te amb la família!

Jornades presencials:

Pendent de noves dates

ESP: INTERPRETACIÓ


La visita inclou:

  • Tour pels espais: 30min

  • Taller d’interpretació: 1h.15min

  • Xerrada informativa sobre els Estudis Superiors (accés, matrícula, beques i mobilitat): 45min

Torns:

Divendres 
• 15h a 17.30h
• 16.30h a 19h
• 18h a 20.30h

Dissabte 
• 10h a 12.30h
• 11.30h a 14h

*Contacteu amb l’escola si voleu estar en llista d’espera dels torns de dissabte

ESP: DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA


La visita inclou:

  • Tour pels espais: 30min

  • Taller d’escriptura dramàtica i direcció: 2h.30min

  • Xerrada informativa sobre els Estudis Superiors (accés, matrícula, beques i mobilitat): 45min

Torns:

Dissabte 
• 10.30h a 14.30h

* És OBLIGATORI CONFIRMAR ASSISTÈNCIA a la Jornada omplint el formulari d’inscripció.