Portes Obertes 2021

Eòlia ESAD imparteix ensenyaments artístics superiors en Art Dramàtic, en les especialitats d’Interpretació (mencions de Musical i de Cinema i TV) i de Direcció Escènica i Dramatúrgia, amb titulació oficial reconeguda equivalent a Grau Universitari, amb l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Apostem per una dinàmica de formació eminentment pràctica basada en la sinèrgia entre especialitats on es potencien els treballs conjunts entre estudiants a fi i efecte de desenvolupar-ne plenament la seva creativitat i personalitat des del primer dia i al llarg dels 4 anys que duren els estudis.

Dates:

Jornades online (zoom):

Dissabte 20 de març d’11h – 13h 
Dissabte 8 de maig d’11h – 13h 

La jornada de portes obertes online inclou una visita virtual pels espais de l’escola i una xerrada informativa sobre els Estudis Superiors (accés, matrícula, beques i mobilitat). Al finalitzar hi haurà torn de preguntes i dubtes. Aprofita per connectar-te amb la família!

Jornades presencials:

Divendres 9 d’abril de 15h – 20.30h 
Dissabte 10 d’abril de 10h – 14.30h 
Dissabte 24 d’abril de 10.30h – 14h 
Dissabte 29 de maig de 10.30h – 14h. Direcció escènica i dramatúrgia

ESP: INTERPRETACIÓ


La visita inclou:

  • Tour pels espais: 30min

  • Taller d’interpretació: 1h.15min

  • Xerrada informativa sobre els Estudis Superiors (accés, matrícula, beques i mobilitat): 45min

Torns:

Dissabte 24 d’abril
• 10.30h a 14h

ESP: DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA


La visita inclou:

  • Tour pels espais: 30min

  • Taller d’escriptura dramàtica i direcció: 2h.30min

  • Xerrada informativa sobre els Estudis Superiors (accés, matrícula, beques i mobilitat): 45min

Torns:

Dissabte 29 de maig
• 10.30h a 14.30h

* És OBLIGATORI CONFIRMAR ASSISTÈNCIA a la Jornada omplint el formulari d’inscripció.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept