Inscripció a curs anual (Escola Lliure / El Planter)