Curs indicat per a cantants de modern o teatre musical que no saben llegir partitures. Es treballaran les eines elementals per la lectura i escriptura musical: elements rítmics, notació (claus de sol i de fa) i afinació.

La metodologia és de caràcter pràctic, posant l’accent en la participació activa a les classes. Els materials que es treballaran i s’analitzaran seran específics de teatre musical. L’objectiu final és que després d’aquest curs, els estudiants puguin entendre i cantar una partitura de cant modern o teatre musical.

Del 4 d’octubre al 19 de juny de 2024
Dimecres de 19.30h a 21h

.

DOCENT:

Sebastià Bover CV