A nivell general, en aquest curs es pretén que cada alumne pugui treballar una selecció de diferents temes musicals solistes, tant a nivell vocal com interpretatiu, amb un pianista repertorista en directe, i que pugui mostrar-los a final de curs en el teatre de l’escola i davant de públic.

Els objectius que caldrà assolir a final de curs són:

  • Adquisició de confiança a l’hora de cantar com a solista davant de públic.
  • Cantar amb un color vocal apropiat d’acord amb l’estil musical.
  • Transmissió de la emoció a través de la veu.
  • Entrenament de l’afinació a veus en temes musicals corals o a duet.

Cada alumne treballarà un parell de temes solistes, un duet i un o dos temes grupals amb la resta de companys. Tot dependrà de l’evolució del treball al llarg de les diferents sessions.

Es treballaran tant temes de teatre musical com altres gèneres musicals, com rock, soul, bolero…

El curs compta amb dos professors durant tota les sessions. Per una banda, el pianista repertorista i professor de tècnica vocal, que assistirà en tot moment a l’alumne per a trobar la millor versió de les seves cançons solistes. I per altra banda una professora de tècnica vocal i interpretació, que treballarà per tal que la interpretació de la cançó i la qualitat vocal puguin tenir el màxim de rendiment i qualitat.

En funció del nombre d’alumnes inscrits, les sessions setmanals seran de 2,5 o bé 3 hores.

El curs acabarà amb una presentació final dels temes treballats al Teatre Eòlia, amb públic.

Del 19 de setembre de 2022 al 6 de febrer de 2023
Dilluns de 19h a 21.30h amb Michele Alderete i Marc Font (pianista)

Del 20 de setembre de 2022 al 7 de febrer de 2023
Dimarts de 12.30h a 15h amb Àngels Sánchez i Gustavo Llull (pianista)

.

Docents