Descripció del projecte

L’alumne de direcció i dramatúrgia de Grau i professor David Vert a “L’alquimista”, de l’11 de maig al 04 de juny a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. L’espectacle també compta amb la participació de l’exprofessora d’interpretació Núria Legarda com a coreògrafa.

Ens trobem al Flandes del 1500 i acompanyem Zenó, un metge i alquimista, en els últims anys de la seva vida. L’alquimista és una adaptació de la novel·la de Marguerite Yourcenar, L’Œuvre au noir (© Gallimard), que recrea una Europa que oscil·la entre la foscor de l’Edat Mitjana i la llum del Renaixement. Un món que ens resulta gairebé distòpic i, alhora, esbossa qüestions de manera gairebé visionària.

Més informació a tnc.cat/lalquimista

Imatges © David Ruano / TNC i Bernhard de Grendel