Descripció del projecte

Sara Espías i Claud Hernández, alumnis del Grau en EAS, a la pel·lícula “Dos dies i l’eternitat”.

Si he de viure aquest moment eternament, trio viure’l amb tu. Dos amics emprenen un viatge per França en cotxe, en una road movie que es revela, per una banda, com una escapada davant d’un moment d’impàs vital i, per l’altra, com un exercici de metacinema jovial i fresquíssim.

Escrita i dirigida per Marc Esquirol, amb Miki Lloret, Sara Espías, Ferran Herrera, Silvia Alabart i Claud Hernández.

Font: letto.studio/dosdies