Llista definitiva de qualificacions de la prova d’accés esp. Direcció escènica i dramatúrgia

Període de matrícula: Del 13 al 24 de juliol. Els aspirants admesos rebran tota la informació via correu electrònic.