Eòlia té com un dels seus principals objectius de desenvolupament establir ponts amb escoles, universitats, teatres i institucions culturals de l’estranger per facilitar la mobilitat dels seus estudiants; i també per fer possible l’arribada d’estudiants d’altres països a Barcelona.

Pensem que tant la immersió lingüística i cultural, així com la presa de perspectiva per a l’estudiant respecte al fet creatiu i l’adopció d’altres “punts de vista”, és una eina pedagògica de maduració molt important per als joves artistes, els intèrprets i els creadors en el context del desenvolupament de les seves habilitats creatives.
A part d’identificar-nos plenament amb la filosofia dels programes Erasmus, Eòlia vol proposar a més a més un altre tipus de col·laboracions més originals i continuades amb altres programes pedagògics i de l’àmbit de les arts escèniques de tota Europa i d’arreu del món. Volem que de la sinèrgia entre institucions en pugui sorgir quelcom més que l’oportunitat per a un alumne de viatjar individualment a un altre país en immersió lingüística i cultural.

Volem realitzar projectes comuns de col·laboració que ens facin treballar en equip i que posin en contacte tant els nostres grups d’estudiants, com el nostre professorat i les nostres estructures internes amb les d’altres centres, ja siguin escoles superiors, universitats o companyies professionals de l’estranger. Per això neix l’àrea EÒLIA INTERNACIONAL, per donar sentit, fer possibles i aglutinar totes les iniciatives relacionades amb Eòlia que impliquen la vinculació amb altres agents internacionals, que poden enriquir el projecte amb noves idees i amb altres experiències i apropar-los als nostres estudiants i a la nostra ciutat.

Mail de contacte: international@eolia.cat.


One of our conservatory’s principle development objectives on an international level is to build bridges with other schools, universities, theaters, and cultural institutions to grant our students, staff and teachers greater mobility and to make it possible for students from other countries to study in Barcelona.

We believe that cultural and linguistic immersion allows students to gain perspective about creative expression and see the world from a different angle, which in turn helps them to mature as artists.

To learn more about our programs in English, please click on “Study Abroad at Eòlia” If you would like to do a teaching exchange please get in touch with us at international@eolia.cat.