Gràcies a la seva idiosincràsia, Eòlia és una finestra oberta al món professional en l’àmbit de les arts escèniques. Un dels seus grans valors és que tot el professorat són professionals en actiu, això representa una simbiosi natural amb el món professional.

L’orientació professional, vehiculada dels del procés P3.8 del SGIQ del centre, té com a finalitat oferir les eines, l’assessorament i la informació necessàries i adequades a l’alumnat per tal de facilitar-ne la seva futura inserció en el món professional.

A continuació enumerem les accions més importants que desenvolupa el centre a nivell d’orientació professional:

COMPANYIA EÒLIA


BECA ODISSEU EÒLIA I+D


GRUP DE RECERCA


ÀREA DE CÀSTING


CESSIÓ D’ESPAIS