Durant tres dies del mes de març alguns alumnes d’Eòlia han tingut oportunitat de treballar amb Anna Makrzanowska, professora de Rose Bruford College of Theatre and Performance de Londres. Anka els ha apropat a la creació de Tadeusz Kantor, director de teatre, escriptor, escenògraf i actor polonès famós per les seves presentacions teatrals revolucionàries. El treball proposat consistia en jugar amb les qualitats i la musicalitat dels objectes i amb l’espai, tot descobrint la seva presència, que alhora es converteix en la dels actors.

rose-brudford