Del 7 de febrer al 27 de maig de 2022

Amb la voluntat d’oferir el màxim nivell pel que fa a professionalitat i pedagogia, l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia de Barcelona organitza uns cursos online de dramatúrgia, direcció i guió cinematogràfic que s’adrecen a un públic extens i dispers per la geografia catalana, espanyola i llatinoamericana. Els cursos proposen una visió multidisciplinar de la creació escènica i l’escriptura de guions. Els professors que els imparteixen arriben avalats per una llarga experiència en el seu camp de creació i en l’àmbit de la pedagogia.

1. DIRECCIÓ: realització d’un projecte d’escenificació (teoria i pràctica).
Prof. Ferran Madico
Dilluns 15h-18h (presencial a Eòlia)
Preu: 420€

L’assignatura aborda els principals continguts teòrics i pràctics del pensament escènic i té com a objectiu la realització d’un projecte d’escenificació que porta des de l’anàlisi del text dramàtic (o guió cinematogràfic) fins a la sala d’assaig (o el rodatge).

1. La seqüència de treball. El tema
2. Estètica de la partitura escènica
3. Eixos organitzatius de l’espai
4. Llenguatges escènics 1: música i projeccions
5. Llenguatges escènics 2: llum i vestuari
6. Llenguatges escènics 3: moviment i so
7. El públic, l’energia i els blocs de sentit
8. Les línies d’anàlisis: aproximació creativa a la direcció
9. Línies d’anàlisis A
10. Línies d’anàlisis B
11. Línies d’anàlisis C
12. Alliberant a l’actor/actriu en l’escena
13. Construcció de personatges
14. La identitat creativa
15. El final

2. TEATRE POSTDRAMÀTIC: creació i últimes tendències escèniques
Prof. Roberto Fratini
Dilluns 18h-20h
Preu: 375€

El teatre del segle XX, seguint el camí de les avantguardes internacionals, ha diversificat les seves formes de plantejar el fet teatral. Aquest curs planteja la possibilitat d’orientar l’alumne en el camí de les dramatúrgies no dramàtiques resseguint les principals línies d’investigació del teatre actual. L’objectiu es la creació d’un projecte de dramatúrgia no convencional.

1. Dramatúrgies expandides i silencioses. Models paradigmàtics vs models sintagmàtics. Part I
2. Dramatúrgies expandides i silencioses. Models paradigmàtics vs models sintagmàtics. Part II
3. El Tanztheater i la Traumarbeit
4. Més enllà de l’adaptació: models d’encarnació i models de metamorfosis
5. La noció de dispositiu. La dramatúrgia entre joc i programació
6. Teatre d’imatge i formes de l’alegoresis escènica. Part I
7. Teatre d’imatge i formes de l’alegoresis escènica. Part II
8. Muntatge de les atraccions i noves dramatúrgies híbrides (Magie Nouvelle, Circ, Cabaret)
9. Escriptures de la performance. Part I
10. Escriptures de la performance. Part II
11. Teatre document
12. L’espectacle participatiu. Part I
13. L’espectacle participatiu. Part II
14. Dramatúrgia i programació cultural
15. Dramatúrgies de la telepresència

3. GUIÓ CINEMATOGRÀFIC: elaboració d’un guió cinematogràfic.
Prof. Antonio Garrido
Dimarts 16h-18h
Preu: 375€

L’escriptura d’un guió cinematogràfic té les seves especificitats que és imprescindible conèixer. Aquest curs posa l’èmfasi en els aspectes tècnics sense oblidar els creatius tot pensant especialment en alumnes amb coneixements d’escriptura literària i dramàtica que vulguin ampliar el seu camp professional. L’objectiu és la creació d’un guió cinematogràfic.

1. El relat cinematogràfic: diferències entre novel·la, teatre i cinema. Gèneres cinematogràfics
2. Procés creatiu I: tema, tesi, premissa —logline—
3. Procés creatiu II: idea —storyline—, argumento —personatges, motivació, acció i objectiu—
4. Procés Creatiu III: construcció de personatges, relacions entre personatges
5. El paradigma de Syd Field: mapa narratiu, estructura clàssica dividida en tres actes
6. Definició i funció dels punts clau del paradigma: detonant, primer punt de gir, punt mitjà, segon punt de gir
7. Clímax: punt culminant de l’acció dramàtica
8. Un altre tipus de construccions narratives: el viatge de l’heroi, fulla de temps de Blake Snyder
9. Línies d’acció: trama principal i trames secundàries
10. Estil, to, ritme, recursos narratius i tipus d’escenes
11. Construcció de l’escaleta: primer pas previ al guió
12. Construcció del tractament sense diàlegs: segon pas previ al guió
13. El diàleg, toc final de les escenes
14. La construcció del guió cinematogràfic: normes, format, eines i elements narratius
15. Eines de venda: bíblia, dossier de venda, mood tràiler, pitch

roberto-fratini-webRoberto Fratini CVJosep Galindo CV
Imatge d'Antonio Garrido GarcíaAntonio Garrido CV