El 29 de maig de 2017 es va celebrar l’Acte Institucional de Graduació dels Ensenyaments Artístics Superiors dels alumnes de 4T ESAD de les especialitats d’Interpretació i Direcció escènica i dramatúrgia al Teatre Victòria.

En l’acte vam gaudir de l’actuació i de les paraules de la padrina de la promoció 2013-2017: SILVIA PEREZ CRUZ

Els diplomes van ser entregats per l’Olga Adroher: Cap del Servei d’Orientació dels Ensenyaments de Règim Especials, Melcior Arcarons: Director General de Formació Professional del Departament d’Ensenyament i Josep Galindo: Director d’Eòlia.

Enhorabona a tots!