Descripció del projecte

Al segon capítol d’El Llop de TV3 tornem a tenir molt de talent Eòlic! Enhorabona a les alumnes d’EòliaLliure Alba Gallén, Anna Puigdueta i Laura Plana. Esperem que entreu al Laboratori i pugueu demostrar el millor de vosaltres!

L’actor i director teatral Àngel Llàcer ha fet una crida a tots els actors amateurs de Catalunya per formar part de la nova companyia que representarà “Terra baixa” amb els recursos d’una producció professional. Llàcer va fer un càsting per confeccionar un equip divers d’onze actors que assajaran durant dos mesos fins a representar l’obra.

Més informació a: www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-llop/ja-no-cal-tenir-li-por/

Més informació a: www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-llop/ja-no-cal-tenir-li-por/