Descripció del projecte

El 4 de maig es va estrenar El Número, obra de Bárbara Becker dirigida per Joan Maria Segura Bernadas (professors d’Eòlia) i interpretada per Alberto G. Trejo exalumne i els alumnes d’Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic Pol Forment / Miriam Garcia, Hector Vidondo al Microteatre Barcelona podeu consultar horaris a: https://www.microteatrebarcelona.cat/elnumero.