Declaració responsable per a la comunitat d’Eòlia ESAD