L’Escola Eòlia, en un nou pas per assegurar la salut i el benestar dels seus estudiants, professorat i staff, ha decidit implantar a totes les seves aules i espais comuns uns processadors d’oxidació avançada (POA) que redueixen dràsticament el risc de contagi per l’aire i superfícies. El sistema no exclou el compliment de les normatives vigents pel que fa a l’ús de les mascaretes, però compleix amb múltiples certificacions i pensem que és un avenç en la millora de la qualitat de l’aire i la seguretat de les persones.

La tecnologia escollida, després de valorar les diferents opcions del mercat, és la d’oxidació mitjançant cadenes de radicals OH (hidroxil) neutres, que purifica l’ambient d’una manera semblant a com ho fa la natura, sense afectar substancialment la relació O2 / O3.

És un concepte antic, emprat per molts processos en la indústria, però que apareix ara amb una tecnologia molt nova que ataca les membranes lipídiques dels virus, bacteris i al·lèrgens, desactivant-los, mentre els atrapa en microgotes de H₂O i els fa precipitar a terra. Si necessiteu informació addicional podeu dirigir-vos per mail al nostre Cap de Recursos Materials (ignasi@eolia.cat) i us donarà més explicacions sobre el sistema. Aquest ha estat un pas més seguit per l’Escola Eòlia des que va esclatar la pandèmia per millorar la seguretat i la qualitat de l’aire dels seus equipaments, i no serà l’últim.

A banda d’això, també s’han destinat recursos a ampliar les hores de l’equip de neteja, la compra de desinfectants, hidroalcohòlics i viricides específics, l’ampliació de les revisions de les màquines de ventilació i la compra d’aparells de filtratge HEPA. Aviat, també podrem veure instal·lada una cortina d’aire a l’entrada de l’escola que portarà incorporada aquesta mateixa tecnologia de radicals hidroxils neutres.

Com a projecte independent que treballa amb els seus propis recursos, i des de la necessitat de ser sostenibles, seguirem treballant amb la voluntat i el compromís de seguir ampliant la qualitat dels equipaments.

Desitgem que amb la implicació i la col·laboració de totes i tots siguem capaços de seguir avançant i gaudint del treball creatiu amb la màxima seguretat i confiança.

Barcelona, Novembre 2020