La XV edició aquest any en format Expojove virtual 2021.

El Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) estableix tres nivells de qualificació d’acord amb els resultats d’aprenentatge que proporcionen els estudis: el grau (nivell 2), el màster universitari (nivell 3) i el doctorat (nivell 4).

Més informació dels Estudis Superiors a firesvirtuals.cat/expojove/formacio/estudis-superiors/

Dossier professional 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de Privadesa.
I Accept