COMENÇA LA 8a EDICIÓ DE L’ENQUESTA D’INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS UNIVERSITARIS I ARTÍSTICS CATALANS

Del 8 de novembre de 2022 al 28 d’abril de 2023, gairebé 90.000 persones titulades en el sistema d’educació superior català seran enquestades per conèixer la seva inserció laboral.

Tots els centres propis i adscrits de les universitats catalanes i tots els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors inicien, per mitjà d’AQU Catalunya, la vuitena edició de l’estudi d’inserció laboral de la població titulada en el sistema d’educació superior català, estudi triennal que té com a objectiu principal recollir informació a escala de titulació per poder millorar els plans d’estudis oferts.

L’enquesta pregunta per aspectes com ara l’ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’ocupació, etc.), la qualitat de l’ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció amb els estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, etc.).