Eòlia ESAD efectua anualment una prova específica d’accés per als aspirants als estudis superiors d’art dramàtic, especialitats d’Interpretació i de Direcció escènica i Dramatúrgia (el mes de juny en convocatòria ordinària i al setembre, en convocatòria extraordinària) d’acord amb el que estableix a la resolució corresponent, que publica el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el seu Diari Oficial (DOGC).