Si voleu informar-vos sobre els Estudis Superiors d’Art Dramàtic, tant en les especialitats d’Interpretació com en Direcció Escènica i Dramatúrgia, omple aquest formulari i envia’l a eolia@eolia.cat.

17 d’abril de 2020

De 15h a 20.30h

Programa:

15h – 16h · Acollida i visita d’espais

ESPECIALITAT: INTERPRETACIÓ


TALLER 1: Interpretació de 16h – 17.30h o 18.45h

TALLER 2: Cant i Teatre Musical de 17.30h – 18.45h

TALLER 3: Acting davant de càmera de 17.30h – 18.45h

*Si no vols fer els tallers 2 o 3, pots allargar el taller 1 d’interpretació de 16h a 18.45h.

ESPECIALITAT: DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA


16h – 18.45h · Taller d’escriptura i direcció

Tens l’opció de fer taller d’escriptura i direcció de 16h a 17.30h i taller d’interpretació de 17.30h a 18.45h.

PART COMUNA


19h – 19.45h · Xerrada informativa sobre els Estudis Superiors (accés, matrícula, beques i mobilitat).

20.30h – 22h · Opció d’assistir a veure l’obra Sucedáneas al Teatre Eòlia a preu reduït de 5€. Un dels treballs finals de carrera del curs passat dirigit per Marc Crehuet.

Places limitades!

.

Eòlia ESAD imparteix ensenyaments artístics superiors en Art Dramàtic, en les especialitats d’Interpretació (mencions de Musical i de Cinema i TV) i de Direcció Escènica i Dramatúrgia, amb titulació oficial reconeguda equivalent a Grau Universitari, amb l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Apostem per una dinàmica de formació eminentment pràctica basada en la sinèrgia entre especialitats on es potencien els treballs conjunts entre estudiants a fi i efecte de desenvolupar-ne plenament la seva creativitat i personalitat des del primer dia i al llarg dels 4 anys que duren els estudis.

 

IMATGES DE LA JORNADA 5 abril de 2019


 

IMATGES DE LA JORNADA 6 abril de 2018


 

IMATGES DE LA JORNADA 7 abril de 2017


 

VÍDEO DE LA JORNADA DE PORTES OBERTES 2016