Interpretació 1

Primer quatrimestre: Treball de la cohesió de grup i l’entrenament de l’escolta activa, a partir de diferents dinàmiques que fomentaran el valor del compromís, la necessitat d’estar vulnerable, la confiança en l’altre, la ductilitat emocional i la importància de les apostes. Procés d’acompanyament de l’acte creatiu: la performance, entesa com a una acció teatral lliure i individual, que serà representada davant de públic al finalitzar el quadrimestre. Ambdues parts fusionen l’aprenentatge amb el treball “el moviment com a motor” a partir dels viewpoints (punts de vista escènics), que ajuden a exercitar el ser conscient i l’escolta amb tot el cos i ens permeten la sorpresa, la contradicció i l’imprevisible.

Segon quatrimestre: Treball més enfocat al procés de creació del personatge i al treball d’escenes i monòlegs a partir de textos de dramaturgs contemporanis. Això ens permet aprofundir en l’objectiu i el conflicte, en la creació d’un imaginari concret dins la ficció, en els conceptes d’espai i temps, en el joc i la recerca del sentit del text, en els diferents llenguatges i codis teatrals i en la posada en escena. Un treball que requereix exigència, responsabilitat i compromís vers l’altre i que dota de significat tot l’aprenentatge del curs.

Cal superar una prova de nivell

Docents: Rosa May, Carme Poll i Carla Torres

Del 4 d’octubre 2021 al 22 de juny 2022

Horaris disponibles:
Dimarts i divendres 11h a 14h
Dilluns i dimecres 19h a 22h

Preu: 233€ mensuals (taxa de matrícula 200€)

Entrenament Daulte

Entrenament actoral adreçat primordialment a actors o bé a persones interessades amb un cert bagatge.

El Procediment Daulte, creat pel director argentí Javier Daulte, es basa en l’entrenament emocional de l’actor a partir d’improvisacions molt ben acotades.

El plantejament d’aquestes improvisacions es fonamenta en l’explicació de l’argument, concreció de les regles de joc i la implicació ineludible del compromís de l’actuant.

Cal demostrar formació prèvia en interpretació

Docents: Carme Poll i Carla Torres

Del 16 de setembre al 29 d’octubre 2021. CURS PLE

Horaris disponibles:

Dimecres i divendres 11h a 14h
Dimarts i dijous 19h a 22h

Preu: 295€ tot el curs

Docents:

Rosa May CVCarme Poll CVCarla Torres CV