Altres espectacles de TOP GRUPS:  www.topgrups.com/educa/

 

 

Imatges de la gala al Teatre Poliorama el dia 29 de maig de 2019