FORMACIÓ ANUAL

El pla formatiu té l’objectiu de dotar l’usuari d’una bona base per a desenvolupar el seu so particular, expressar-se amb fluïdesa i autenticitat, i alhora comprendre la seva veu, cuidar-la i treure’n el màxim rendiment.

Itinerari dissenyat per a oferir una formació completa del cantant. Recorregut potencial de 3 anys, 2 dies per setmana en horaris de matí o de tarda, inclou assignatures com tècnica integral de cant, llenguatge musical, interpretació de cançons, taller de musical i sessions de cant particular.

Primer curs

Assignaturesh/setmana
Tècnica integral de cant 1/22,5
Llenguatge musical 11,5
Cant particular 140min

Segon curs

Assignaturesh/setmana
Laboratori d’estils 1/21,5
Interpretació de cançons 1/22-3
Llenguatge musical 21,5
Cant particular 240min

Tercer curs

Assignaturesh/setmana
Tec avançades en t. musical1,5
Projecte musical 1/22-3
Llenguatge musical 31,5
Cant particular 340min

Més informació del pla bàsic de cant de la Formació Lliure


FORMACIÓ INTENSIVA

Classes particulars 30, 40 o 60 minuts
Classes de llenguatge musical (diferents nivells)
Cursos intensius durant tot l’any (a consultar)