Al món artístic un cantant modern ha de ser capaç de dominar una gamma gran d’estils de música. Cada gènere de música requereix una expressió vocal apropiada per a l’estil en qüestió.

Laboratori d’Estils és un entrenament de la musicalitat en el cant de diversos estils de música, formes de la cançó i improvisació i formes de cantar.

Laboratori d’estils 1


Anàlisi i familiarització amb els components i opcions que contribueixen a la comunicació i expressió a través de la veu en músiques de diferents gèneres que es pot trobar en teatre musical (pop, soul, rock, legit, músiques del món).
Què és el que ens emociona?
Com es connecta millor amb la nostra veu?
Com es connecta amb la lletra?
Com es connecta amb el públic?
Durant el curs cada participant aplicarà l’après en les cançons de grup i cançons solistes del seu propi repertori.

Del 20 de setembre de 2021 al 8 de febrer de 2022

Dos horaris a escollir:
Matins: dimarts de 9.30h a 11h amb Sonia Rodríguez
Tardes: dilluns de 17.30h a 19h amb Clara Sallago

(1h30m Setmana. Durada 1 quatrimestre)

.

Laboratori d’estils 2


En el segon nivell de Laboratori d’Estils s’aprofundeix més en els components estilístics de la música moderna analitzant l’ornamentació apta per a diferents gèneres i practicant la improvisació per agilitar la musicalitat i la veu.
S’entrena agilitat vocal improvisant amb diferents maneres i estils musicals en grup i en temes solistes
Repertori de Música Moderna.

Requeriments: Els assistents a aquests cursos han de cantar amb soltesa i tenir nocions bàsiques de música i cant equivalents a Tècnica Integral 1 i 2 i Llenguatge Musical 1 dels estudis de l’escola lliure de Eòlia. Nocions de la terminologia de Estill Voice Craft poden ser d’ajuda.
Escriu una sol·licitud per al curs amb detalls dels teus estudis i/o experiència.

Del 14 de febrer al 21 de juny de 2022

Dos horaris a escollir:
Matins: dimarts de 9.30h a 11h amb Sonia Rodríguez
Tardes: dilluns de 17.30h a 19h amb Clara Sallago

(1h30m Setmana. Durada 1 quatrimestre)

Docents:

Sònia Rodríguez CVClara Sallago CV