*Aquesta assignatura correspon a TÈCNICA INTEGRAL DE CANT 2 del Bloc optatiu Cant i musical de la Titulació Lliure.

En el món artístic, un cantant ha de ser capaç de dominar una gran gamma d’estils de música. Cada gènere musical implica una expressió vocal determinada per aconseguir l’estil idoni.
En aquesta assignatura s’aprofundeix amb l’entrenament de la musicalitat en el cant de diferents estils de música, tipus de cançó i formes de cantar.

Del 19 de setembre de 2022 al 20 de juny de 2023

Dilluns 17.30h – 19h

Docent: Clara Sallago

PROGRAMA:

Interpretació i estil 1 (Setembre-Febrer)

Anàlisi i familiarització amb els components i opcions que contribueixen a la comunicació i
expressió a través de la veu en músiques de diferents gèneres (pop, soul, rock, legit, músiques del món…).
Com connectem la veu amb la lletra i l’estil musical?
Durant el curs cada participant aplicarà els conceptes apreses en les cançons grupals i en cançons solistes del seu propi repertori.

Interpretació i estil 2 (Febrer-Juny)

En el segon quadrimestre aprofundirem més en els components estilístics de la música moderna amb l’aplicació en repertori específic de teatre musical. Analitzarem l’aplicació estilística i tècnica apropiada per a cançons grupals de diferents musicals i la interpretació vocal personal en duets i solos.

Com connectar millor amb la nostra pròpia veu quan estem interpretant un personatge? Com millorar la connexió amb el públic? Com experimentar i transmetre un viatge emocional? En aquest curs resoldrem tots aquests reptes.

REQUERIMENTS D’ACCÉS:

Per poder sumar-se a aquest curs cal haver superat les assignatures de primer curs del Bloc cant i musical de la nostra titulació lliure o bé demostrar experiència prèvia en el cant. Això vol dir nocions bàsiques de música i cant (també es valorarà conèixer els conceptes bàsics de Estill Voice Training).

Sol·licita la teva plaça enviant un mail a eolia@eolia.cat detallant la teva formació i experiència amateur i/o professional en música i cant.

DOCENTS:

Clara Sallago CV