Més informació a teatreolia.cat/lalletraeslamusica