Ashes to Roses, Grup de Recerca d’Eòlia i Articulate Anatomy Theatre. Resum del treball juliol 2015.


Investigació efectuada a Eòlia del 6 al 24 de juliol 2015, que continuarà durant el 2016, incloent-hi una representació a Irlanda en el marc del IV International Freedom and Focus Conference. Recerca centrada en el teatre que dóna veu als fets silenciats i oblidats, sanant i ajudant a alliberar el trauma en els sistemes humans, societats, països, famílies i persones.

Vídeo explicatiu del projecte del Grup de Recerca, experiències dels actors i escenes dels assajos.

Imatges de la mostra final del treball, 25 de juliol del 2015 al Teatre Plataforma i+d.

Publicacions sobre el Grup de Recerca Eòlia i+D