De forma paral·lela als Estudis oficials Superiors d’Art Dramàtic, Eòlia segueix oferint l’oportunitat de cursar els plans formatius professionals amb titulació pròpia que l’escola ha estat desenvolupant i perfeccionant any rere any des de la seva fundació.

Aquests itineraris també tenen un recorregut potencial de quatre anys; ofereixen un diploma final intern del centre i tenen -ja des de la seva implantació- una marcada vocació de connectar l’alumne/a (actor, cantant i director) amb el món professional, tenint molt en compte el seu punt de partida, i potenciant un desenvolupament orgànic i creatiu de les seves condicions innates.

Per altra banda, són més condensats a nivell d’horaris que els plans d’estudi de la titulació superior. És poden cursar seguint els recorreguts recomanats d’assignatures per especialitats, o bé de forma lliure triant el teu propi recorregut acadèmic (sempre comptant amb l’assessorament del centre).

Descarrega’t aquí pdf resum de la Formació Lliure 2018/2019

PLANS FORMATIUS D’INTERPRETACIÓ, CANT I TEATRE MUSICAL

Primer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 1 6
Fonaments del moviment 3
Veu 1 2
Dramatúrgia 1 2
Introducció al llenguatge cinematogràfic 1

Segon curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 2 6
Entrenament corporal 1 3
Veu 2 1,5
Dramatúrgia 2 2
L’actor davant la càmera 1 3

Tercer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 3 6
Entrenament corporal 2 3
Veu 3 1,5
Dramatúrgia 3 2
L’actor davant la càmera 2 3

Primer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 1 6
Fonaments del moviment 3

Segon curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 2 6
Entrenament corporal 1 3

Tercer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 3 6
Entrenament corporal 2 3

Primer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 1 6
Fonaments del moviment 3
Veu 1 2
Dramatúrgia 1 2
Tècnica integral de cant 1/2 2
Llenguatge musical 1 1,5
Cant particular 1 40min

Segon curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 2 6
Entrenament corporal  1 3
Veu 2 1,5
Dramatúrgia 2 2
Laboratori d’estils 1/2 1,5
Interpretació de cançons 1/2 2-3
Llenguatge musical 2 1,5
Cant particular 2 30min

Tercer curs

Assignatures h/setmana
Interpretació 3 6
Entrenament corporal 2 3
Veu 3 1,5
Dramatúrgia 3 2
Cultura de cant/Repàs tècnica 1,5
Projecte musical 1/2 2-3
Llenguatge musical 3 1,5
Cant particular 3 30min

Primer curs

Assignatures h/setmana
Tècnica integral de cant 1/2 2
Llenguatge musical 1 1,5
Cant particular 1 40min

Segon curs

Assignatures h/setmana
Laboratori d’estils 1/2 1,5
Interpretació de cançons 1/2 2-3
Llenguatge musical 2 1,5
Cant particular 2 30min

Tercer curs

Assignatures h/setmana
Cultura cant/ Repàs tècnica 1,5
Projecte musical 1/2 2-3
Llenguatge musical 3 1,5
Cant particular 3 30min

Informació acadèmica

Per optar als plans formatius de l’Escola Lliure cal realitzar una prova de nivell. Les proves es fan a partir de juliol, tots els dimecres en horari de matí o tarda (més informació pàgina 5).

MATRÍCULA: juny-octubre 2018.

Inici de classes 1r curs: dijous 4 d’octubre
Inici de classes 2n-3r-4t curs: dilluns 17 de setembre
Fi de classes: divendres 21 de juny

Semestre 1: del 4 d’octubre al 9 de febrer
Semestre 2: de l’11 de febrer al 21 de juny

Vacances i festius 2018-2019

* Hi ha una matrícula anual d’accés als plans formatius (varia en funció del pla formatiu). Els alumnes de 2n o 3r del pla formatiu gaudeixen d’un descompte especial en la matrícula del següent curs.

* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.

Torn de matí (10h) o tarda (16h)
Dimecres 5, 12, 19 i 26 de setembre i dimecres 3 d’octubre de 2018
Incorporacions tardanes a curs 2018/19: cal que sol·liciteu entrevista personal a eolia@eolia.cat

SECRETARIA ACADÈMICA: Recollida de dades (CV, foto, qüestionari i aspiracions de l’alumne).
9.45h-10h / 15.45h-16h

PROVES D’INTERPRETACIÓ I/O DE CANT: Presentació d’un monòleg i/o una cançó
10h-12h / 16h-18h

ENTREVISTA AMB L’ALUMNE/A I RESULTAT: Entrevista final amb direcció

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR EL DIA DE LA PROVA?

 • 1 currículum vitae laboral i/o artístic
 • 1 fotografia de mida carnet
 • 1 fotocòpia DNI (o equivalent)

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA?

 • PROVA D’INTERPRETACIÓ: Memoritzar i interpretar un text dramàtic d’una durada entre 3 i 6 minuts.
 • PROVA DE CANT: Memoritzar, cantar i interpretar una cançó d’una durada entre 2 i 4 minuts. L’aspirant pot triar o fer-la a capella o sobre una base instrumental (que cal que porti en CD o pendrive).

LLOC DE LA PROVA
Eòlia ESAD – Carrer Casp 82 baixos (08010 BCN) – 93 319 23 97 – www.eolia.cat – eolia@eolia.cat

TAXA DE LA PROVA
La taxa de la prova és de 20€. Paguen la taxa els aspirants que fan la prova d’INTERPRETACIÓ o la de CANT. La resta, no. La taxa de la prova s’ha d’abonar abans del dia de la prova (no es pot pagar el mateix dia).

Descarrega’t aquí el full d’inscripció a la prova d’accés dels plans formatius de l’escola lliure.

Qui ha de fer la prova? Qui ha de fer l’entrevista?

PLANS FORMATIUS

 • INICIACIÓ A LA INTERPRETACIÓ: Entrevista amb el cap del departament d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA BÀSIC DE TEATRE: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA DE TEATRE I CÀMERA: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • PLA DE TEATRE I MUSICAL: Prova d’INTERPRETACIÓ i de CANT.
 • PLA BÀSIC DE CANT: Prova de CANT.

ASSIGNATURES SOLTES

 • INTERPRETACIÓ 1, 2 o 3: Prova d’INTERPRETACIÓ.
 • INTERPRETACIÓ DE CANÇONS 1 o 2: Prova de CANT.
 • PROJECTE MUSICAL 1 o 2: Prova de CANT.
 • L’ACTOR DAVANT LA CÀMERA 1 o 2: Prova d’INTERPRETACIÓ.

Resta d’assignatures de primer curs: Ni entrevista ni prova. Es poden matricular directament.

Taxes acadèmiques de Secretaria per al curs acadèmic 2018-2019:

Sol·licitud d’Expedients acadèmics i/o altres tipus de Certificats d’estudis segellats i signats (inclou detall d’assignatures cursades, hores de formació i/o pagaments) 12€
Sol·licitud de Certificats (històric) de professorat segellats i signats (inclou detall d’assignatures i nombre d’hores impartides i/o pagaments) 12€
Fiança per lloguer anual d’un armariet personal (inclou clau) 10€
Duplicat del Carnet d’Eòlia 1€
barbara-becker-ESAD-eolia Bárbara Becker CV laura-bernaus-web Laura Bernaus CV
Anna Català. Música i Cant Anna Català CV reichel bn Reichel Delgado CV
roser de castro bn Roser De Castro CV Lluís Elias CV
Patricia escalonilla bn Patricia Escalonilla CV Aleix Fauró. Interpretació Aleix Fauró CV
Marta Fiol. Música i Cant. Veu Marta Fiol CV teresa-garcia-web Teresa García-Valenzuela CV
Elia Genís. El Planter Èlia Genís CV antonia jaume nies Antònia (Nies) Jaume CV
mireia-juarez Mireia Juárez CV Gustavo Llull CV
lugstenmann-cristina Cristina Lügstenmann CV ferran madico Ferran Madico CV
alex-manas-web-eolia Àlex Mañas CV Rosa_may Rosa May CV
Mar Medina Mar Medina CV Carmela Poch. Interpretació Carmela Poch CV
carme_poll_ Carme Poll CV Sandra Pujols. Música i Cant Sandra Pujols 
Sonia Rodriguez. Música i Cant Sonia Rodríguez CV anna-rubirola-web-eolia Anna Rubirola CV
Mª Antònia Salas Mª Antonia Salas CV angels-sanchez-web-eolia Àngels Sánchez CV
Nuria Sánchez CV David Teixidó. Interpretació David Teixidó CV
mone-teruel-web Mone Teruel CV Carla Torres. Interpretació Carla Torres CV
Joan Vázquez. Música i Cant Joan Vázquez CV david-vert-actor David Vert CV
Toni Vives. Càmera Toni Vives CV Jorge Yamam bn Jorge Yamam-Serrano CV

CURS DE PRÀCTICA PROFESSIONAL

El quart curs (o Curs de Pràctica Professional) és eminentment pràctic i té com a finalitat principal connectar l’estudiant amb el món professional, mitjançant dues experiències teatrals:

 • AUDICIÓ: (1r quadrimestre –de setembre a desembre-) està tutelada per un director teatral i té com objectiu l’assaig i la presentació final davant de públic d’un treball individual (o monòleg) per part de cadascun dels estudiants.
 • MUNTATGE: (2n quadrimestre -de gener a abril-) consisteix en submergir-se en el procés de creació d’una obra original de la mà d’un dramaturg i un director, feta a mida pels integrants de l’equip; i que es representarà dues setmanes en el context d’Eòlia i buscarà -segons els resultats- l’encaix en el context de programació d’alguna de les sales professionals de Barcelona.
Assignatures h/set Quadrimestre Teatre Teatre i Musical
Interpretació-audició 6 1er si si
Càsting i coaching 2 1er si si
Dramatúrgia aplicada 3 1er si si
Interpretació de cançons-audició 2 1er no si
Cant particular-audició 30min 1er no si
Muntatge/Taller (assajos) 15/20h 2on si si
Els alumnes que han cursat de forma COMPLETA i SATISFACTÒRIA els tres anys dels plans formatius de Teatre i Cinema o Teatre i Musical, tenen accés directe al CPP. També es pot accedir a aquest curs via prova d’accés, sempre i quan l’aspirant pugui demostrar el nivell requerit (formació i experiència professional). Consulteu data de la prova a recepció.

 

FORMACIÓ EN Direcció escènica i dramatúrgia

Des d’Eòlia es vol potenciar el creixement i la formació de joves directors i dramaturgs, i és per això que es van crear al 2006 els primers cursos d’Introducció a la dramatúrgia i a la direcció escènica que han resultat una eina de dinamització molt activa en el centre. Des dels departaments es potencia, doncs, que es puguin produir sinèrgies entre els estudiants de dramatúrgia i direcció i els alumnes del pla d’estudis d’interpretació de l’Escola Lliure, de cara a generar projectes en comú.

I també es convida als estudiants de dramatúrgia a prendre part en el procés dels assajos del Taller/Muntatge de quart; oferint-los així la possibilitat d’estar a prop d’un procés de creació professional. D’aquesta manera amb aquests cursos són alguna cosa més que una introducció ja que oferim la possibilitat a l’alumne que s’integri (de manera tutelada) al nostre concepte de plataforma de creació.

Per accedir a aquests estudis cal realitzar una entrevista d’orientació pedagògica amb el cap del departament de Dramatúrgia i Direcció.

Classes semestre 1: del 17 de setembre al 11 de gener de 2019
Classes semestre 2: de l’11 de febrer al 29 de maig de 2019

Vacances i festius 2018-2019

*Hi ha una matrícula anual d’accés a la formació de 90€.
* Si es fa el pagament de la totalitat del curs abans de l’inici, l’alumne gaudeix d’un 5% de descompte.

FORMACIÓ BÀSICA (sense requisits previs)

Assignatures h/set  Horari
Escenificació i direcció escènica 3h  Dilluns 15 – 18h
Monòleg i diàleg  3h Divendres 16 – 19h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DRAMATÚRGIA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignatures h/set Semestre Horari
Tema, estructura formal i recopilació de materials. 2h S1 (setembre-gener) Dimarts 18 – 19h
Personatge i estructura de personatges 2h 2h S1 (setembre-gener) Dijous 18 – 20h
Espai. Significació de l’espai. 2h  S2 (febrer-maig) Dijous 16 – 18h
Invenció de l’argument 2h S1 (setembre-gener) Dimecres 18 – 20h
Llengua parlada vs. llengua escrita 2h S2 (febrer-maig) Dimarts 18 – 20h

APROFUNDIMENT RECORREGUT DIRECCIÓ ESCÈNICA
(és necessari haver cursat la formació bàsica o demostrar experiència)

Assignatures h/set Semestre Horari
Direcció d’actors. 3h Anual Divendres 16 – 19h

 

lliure interpretacio bn

Vols rebre informació sobre les activitats relacionades amb els Plans Formatius? Deixa’ns el teu correu!Els teus interessos:

Teatre i Cinema
Teatre i Musical
Bàsic Teatre
Bàsic Cant
Direcció i Dramatúrgia

Contacta amb nosaltres:
eolia@eolia.cat
933 192 397
c/Casp 82, Barcelona