Consell de direcció

Equip de direcció


Rosa Galindo, Direcció
Josep Galindo, Direcció
Carme Solé, Direcció adjunta
Pere Sagristà, Sotsdirecció
Nuria Sánchez, Cap d’estudis i Gestió acadèmica
Ramon Aragall, Gerència

Comunicació


Stephanie Sancho, Cap de Comunicació i Màrqueting
Carme Solé, Àrea de Càsting i Promoció de l’Estudiant

Caps de departament i coordinadors d’àrea


CAP DEL DEPARTAMENT D’INTERPRETACIÓ
Josep Galindo

CAP DEL DEPARTAMENT DE DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA
Pablo Ley

CAP DEL DEPARTAMENT DE COS I DANSA
Nuria Legarda

CAP DEL DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ ORAL
Esther Pallejà

CAP DEL DEPARTAMENT DE CANT MODERN
Viv Manning

CAP DEL DEPARTAMENT D’ESTUDIS MUSICALS
Nuria Sánchez

CAP DEL DEPARTAMENT DE CANT LÍRIC
Anna Feu

COORDINACIÓ DE TEATRE SENSE LÍMITS
Rosa Galindo

COORDINACIÓ DE “EL PLANTER” (ESCOLA DE NENS I JOVES)
Mar Monegal

CAP DEL DEPARTAMENT DE MOBILITAT A L’ESTRANGER
Margaret Luppino

CAP DEL DEPARTAMENT DE RECURSOS MATERIALS I SERVEIS
Ignasi López-Pinto

PROFESSORAT
Eòlia compta amb un equip docent integrat per professionals d’alt nivell en actiu dins els diferents àmbits del món de l’espectacle.