Equip de direcció


Rosa Galindo, Direcció
Josep Galindo, Direcció
Carme Solé, Direcció adjunta
Pere Sagristà, Sotsdirecció
Ramon Aragall, Gerència

Gestió acadèmica


Nuria Sánchez, Cap d’estudis
Joan Vall, Cap de Secretaria Acadèmica
Carolina Llacher, Gestió Acadèmica
Victòria Boixadera, Auxiliar de Coordinació Acadèmica

Comunicació


Stephanie Sancho, Cap de Comunicació i Màrqueting
Adrià Losa, Disseny
Berta Bähr, Disseny
Carme Solé, Àrea de Càsting i Promoció de l’Estudiant
Sergi Martínez, Àrea de Càsting i Promoció de l’Estudiant

Recepció i Administració


Sergi Martínez, Àrea de Càsting i Promoció de l’Estudiant
Elisabet Ferré, Recepció i Coordinadora del Planter
Teresa Sirvent, Recepció i Responsable de Biblioteca
Victòria Boixadera, Recepció Bailèn
David Casas, Recepció Bailèn
Isabel Fernández, Recepció Bailèn
Maria Aragall, Administració

Recursos Materials i Serveis


Ignasi López-Pinto, Cap de Recursos Materials i Serveis
Toñi Garbin, Responsable de neteja

Teatre Eòlia


Anna Espunya, Direcció Tècnica
Conchita Pons, Producció
Adrià Losa, Disseny
Andrés Piza, Tècnic
Carme Bueno, Taquilla

Caps de departament i coordinadors d’àrea


CAP DEL DEPARTAMENT D’INTERPRETACIÓ
Josep Galindo

CAP DEL DEPARTAMENT DE DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA
Pablo Ley

CAP DEL DEPARTAMENT DE COS I DANSA
Nuria Legarda

CAP DEL DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ ORAL
Esther Pallejà

CAP DEL DEPARTAMENT DE CANT MODERN
Viv Manning

CAP DEL DEPARTAMENT D’ESTUDIS MUSICALS
Nuria Sánchez

CAP DEL DEPARTAMENT DE CANT LÍRIC
Anna Feu

COORDINACIÓ DE TEATRE SENSE LÍMITS
Rosa Galindo

CAP DE L’ÀREA DE “EL PLANTER” (ESCOLA DE NENS I JOVES)
Mar Monegal

CAP DEL DEPARTAMENT DE RECURSOS MATERIALS I SERVEIS
Ignasi López-Pinto

PROFESSORAT
Eòlia compta amb un equip docent integrat per professionals d’alt nivell en actiu dins els diferents àmbits del món de l’espectacle.