Nova temporada escolar pel curs 2019-2020!

Altres espectacles de TOP GRUPS:  www.topgrups.com/educa/

Imatges de la gala al Teatre Poliorama el dia 29 de maig de 2019