Gràcies a la seva idiosincràsia, Eòlia és una finestra oberta al món professional en l’àmbit de les arts escèniques. Un dels seus grans valors és que tot el professorat són professionals en actiu, això representa una simbiosi natural amb el món professional.

COMPANYIA EÒLIA


ESPAIS DE CREACIÓ


GRUP DE RECERCA


ÀREA DE CÀSTING


CESIÓ D’ESPAIS